FEKETE GYÉMÁNTOK I-II.

Schwarze Diamanten (német, osztrák), Black Diamonds (angol)

Alkotók

Carl Wilhelm rendező
Jókai Mór író (regény, 1870)

Szereplők

Somlay Artúr Berend Iván
Szöreghy Gyula Szaffrán Péter
Fenyvesi Emil Kaulmann Felix
Valéria Martens Evila
Isa Marsen Bondaváry Angela grófnő
Balassa Jenő Sámuel apát
Réthey Lajos  
Margittay Gyula  

Technikai stáb

Virágh Árpád operatőr

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár B.T. gyártó cég
Uher Filmgyár B.T. forgalmazó cég
1917. szeptember 12. (Omnia) sajtóbemutató
1917. október 8. (Omnia) I. rész bemutató
1917. október 15. (Omnia), II. rész bemutató
1918. január 18. bemutató Bécsben

Külső forgatási helyszínek

 • A Salgótarjáni Bányaművek tárnáiban, 300 méter mélyen a föld alatt

Filmtechnikai specifikáció

Két részes némafilm. Az eredeti két részes változat hossza ismeretlen, a Bécsben bemutatott változat hossza: 2450 méter. A filmet 1923-ban újra bemutatták, a 33/1923 számú cenzúra határozat szerint ennek a változatnak a hossza 1655 méter volt.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn, az adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • Mozgófénykép Híradó, 1917/28, 29, 36, 37, 38, 40
 • Mozihét, 1917/27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 40, 41, 51
 • Mozi-Világ, 1917/33, 34, 37, 40, 44, 46, 1918/11
 • Színházi Élet, 1917/41 (a bemutatóról)
 • A mozi (Miskolc), 1917/38, 40
 • Magyar Színpad, 1917. szeptember 7., szeptember 13. (a sajtóbemutatóról)
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve. 1918. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 5. p.
 • Paimann’s Filmlisten, 1918/85
 • Mozi Műsor (Kassa), 1918/16, 19, 21
 • Képes Mozivilág, 1919/3 (Somlay Artúr visszemlékezése), 21
 • Mozi és Film, 1923/1 (repríz)
 • Belügyi Közlöny, 1923. 267. p.

Bibliográfia

 • Pánczél Lajos: Pereg a film. Bp. é.n. [1920 körül] 114. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 29-33, 61. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 15. p.
 • Hevesy Iván: Adalékok a magyar némafilm történetéhez. In: Filmkultúra 1961. október 133. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 49, 154, 353. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 48. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 327. p.
 • Murai János: Magyar Filmográfia I. (Kézirat. OSZK.) 38. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 62. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. 1975. 50. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Berend Iván hosszú külföldi távollét után, melyet a technikai tudományok tanulmányozásának szentelt, hazatér Magyarországra, hogy az apjától örökölt Bondavári kőszénbánya vezetését átvegye. A fiatal tetterős nagy tudású mérnök szinte minden idejét a bányában tölti, mikor a bányalég fenyeget, előbb embereit helyezi biztonságba, s ő a legutolsó, aki elhagyja a halállal fenyegető tárnát. Tudományos igényű megfigyeléseiről éjszakánként feljegyzéseket készít.  A munkásnők bérének kifizetésekor felfigyel a gyönyörű, fekete hajú targoncás lányra, Dirmák Evilára, ki keresetéből nyomorék öccsét tartja el. Berend beleszeret Bondavár fekete gyémántjába, támogatná a lányt, hogy jobban éljen, ám Evila visszautasítja a segítséget, mert attól tart, hogy társnői meggyanúsítják. Iván ekkor házasságot ajánl, de a lány kikosarazza, mivel már Saffran Péter gyári munkás a vőlegénye. Ekkor nagylelkűen előmunkássá lépteti elő a vőlegényt, s házat is ad neki, hogy boldogan élhessen Evilával. Berend az egyre növekvő üzemhez hirdetés útján tárnafelügyelőt keres. Régi ismerőse, Kaulmann Félix bécsi bankár jelentkezik a hirdetésre, Rauné mérnököt ajánlja technikai vezetőnek.  Kaulmannak nagy tervei vannak, megvenné a bányát, de Berend visszautasítja ajánlatát. Kaulmann visszautazása előtt megpillantja a gyönyörű Evilát, akit a részeg Saffran bántalmaz. Kiszabadítja a lányt megvadult vőlegénye karmaiból, s azzal az ígérettel, hogy meggyógyíttatja nyomorék testvérét, magával viszi Bécsbe. Kaulmann nagyszabású pénzügyi manipulációba kezd, melynek alapja, a Bondavárából kialakítandó hatalmas kőszénbánya telep. Pénzügyi spekulációiban Evilának is fontos szerepet szán, akiből közben Eveline lett, mert feleségül vette, és úrinőt faragott belőle. Eveline segítségével sikerül megnyerni ügyének a külföldön élő Bondaváry herceget. Rauné igazgatása alatt megalakul a tervezett részvénytársaság. Az avatóünnepségére leutazik Bondavárra Kaulmann, Bondaváry herceg és Eveline is. Rauné magasabb munkabérekkel elcsábítja Berend munkásait, köztük Saffrant. Az elhagyott vőlegény megpillantja Evilát, s bosszúból felrobbantja a bányát. A robbanás után hatalmas tűz keletkezik, melynek hírére lezuhan a Bondaváry részvények ára, s részvénytársaság összeomlik. Az iszonyú katasztrófában egyedül Berend nem veszti el a fejét. Korábbi földalatti kísérleteinek tapasztalatait felhasználva sikerül megfékeznie a tűzet. A bányavállalat összeomlásakor lelepleződik Kaulmann sikkasztása. A bukott bankár Bondaváry hercegtől remél pénzügyi támogatást, melyet Evila közbenjárásával szeretne megszerezni, ám az asszony nem hajlandó a herceg szeretője lenni. Kaulmann hajón menekül, s mikor észreveszi, hogy üldözői a nyomában vannak, vízbe veti magát. Evila eladja ruháit, megmaradt ékszereit és szegényen visszamegy Bondavárra targoncáslánynak. A bányakatasztrófa évfordulóján mindenki Berend Ivánt ünnepli, ki meglepetten pillantja meg a bányászok között visszatért szerelmét. - Eveline! – kiáltja. - Nem! Evila! - felel a lány, és boldogan ölelik meg egymást.

Érdekességek

 • Somlay Artúrnak Berend Iván volt a legkedvesebb némafilm szerepe: „A Fekete gyémántok felvételei alatt életveszélyben is forogtam Salgótarjánon, a tárnákban 300 méter mélyen, négy és fél kilóméternyire a föld alatt dolgoztunk. Egy félórával utána az egész folyosó összedült, ha tovább bent maradunk, mind elpusztulunk.” Képes Mozivilág, 1919/3
 • Szöreghy Gyula megsérült a forgatáson a robbantási jelenet felvétele közben. (Képes Mozivilág, 1919/21.)

Galéria