A GAZDAG SZEGÉNYEK

The Rich Poors (angol címfordítás), Fräulein Lidy (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

Carl Wilhelm rendező
Jókai Mór író (regény: Gazdag szegények, 1890) 
Carl Wilhelm forgatókönyvíró

Szereplők

Mattyasovszky Ilona  Maróthy grófnő
Szentgyörgyi Márta Amália, a leánya / Gratulin Lídia varrólány
Lajthay Károly Oszkár gróf
Somlay Artúr Paskal János detektív
Szöreghy Gyula Kapor Ádám vasúti őr
K. Demjén Mari  Kapor Ádámné, Zsuzsa

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár B.T.

gyártó cég

Uher Filmgyár B.T.

forgalmazó cég
1918. március 18. (Omnia) bemutató
1918. (Bécs) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, az osztrák forgalmi kópia hossza: 1600 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn
plakát

OSZK Plakáttár (1 db, grafikus: Bíró Mihály)

Bibliográfia

 • Mozihét, 1917/13, 1918/8, 14 (a bemutatóról), 51
 • Mozi-Világ, 1918/9, 11, 12
 • Pesti Hírlap, 1918. március 16, 17, 19.
 • A mozi (Miskolc), 1918/19
 • Paimann’s Filmlisten, 1918/138
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 63. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 15. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 49, 353. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 48. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 327. p.
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 51. p.

Tartalom

A szép és könnyelmű Oszkár gróf, miután milliós örökségét elkártyázta, szemet vet a dúsgazdag Maróthy Amália grófnőre, és megkéri a kezét. Amália azzal a feltétellel egyezik bele a házasságba, ha a gróf ígéretet tesz, hogy felhagy szerencsejátékkal, nem vív párbajt, és hűséges lesz hozzá. A gróf mindent megígér, s már az esküvőre készülődnek, mikor egy napon váratlan fordulat következik be. Oszkár Amália helyett Amália anyját veszi feleségül, aki nem szab feltételeket. A csalódott lány kopott ruhákba öltözve elszökik a szülői házból. A fővárosba utazik, ahol az állomáson Kapor Ádám pályaőr veszi pártfogásába. A házába viszi, s felajánlja neki a mosókonyha melletti kis kamrát, melyet varrólányok szoktak kivenni, s akiket úri házakhoz bejáratos mosónő felesége még munkával is el szokott látni. A kamra éppen üres, ugyanis eltűnt az előző lakó, Lidi kisasszony. Azt beszélik, hogy a Dunába ugrott. Paskal János rendőr, Kaporék másik albérlője Lidi kisasszonynak nézi a lányt, s az öreg meghagyja ebben a hitében. Amélia ettől kezdve Kaporék szerető gondoskodásában él Gratulin Lídia néven. Nehéz és tisztességes munkával keresi meg kenyerét. Elterjed a híre, hogy milyen szépen dolgozik, s hamarosan egy előkelő divatárú kereskedés alkalmazottja lesz.  Időközben nyugdíjba küldik a pályaőrt, s öreg napjaikban Lídia gondoskodik a házaspárról. Paskal János detektív beleszeret Lídiába, s a lány viszonozza a derék fiatalember érzelmeit. Közben Oszkár, a grófnő férjeként, továbbra is könnyelműen él, minden idejét kártyázással, lóver­senyezéssel és könnyűvérű nők társaságában tölti.  A szerencsejátékokban a tisztességtelen eszközöktől sem riad vissza, mesterkedései azonban lelepleződnek, s a kaszinó vezetősége hamis kártyázással vádolja. Kilátástalan helyzetében főbe lövi magát.  A lelkifurdalásoktól gyötört grófnő lánya után nyomoztat. Egy nap Lídiát azzal bízza meg főnöke, hogy szállítsa le Maróthy grófné nála rendelt ruhaneműit. Lídia nem térhet ki a kellemetlen megbízatás elől. Anyja természetesen azonnal felismeri, de a lány kitart amellett, hogy ő Gratulin Lídia, szegény szülők gyermeke, Paskal János detektív menyasszonya, s csak hasonlít a grófkisasszonyhoz. A grófnő látva, hogy a lánya nem akarja őt anyjának elismerni, elájul. Lídia magára hagyja az ájult asszonyt,  s örökre hátat fordít régi életének. Hamarosan hozzámegy szerelméhez, s mint Paskal Jánosné szegényen, de boldogan éli le életét.

Galéria

Vélemények

(Gazdag szegények.) Jókai Mórnak tudvalevőleg két olyan regénye van, amiknek címeit szinte lehetetlen össze nem téveszteni; az egyiknek címe ugyanis Szegény gazdagok, a másiké Gazdag szegények. Az előbbit most két éve mutatta be az Uránia film-változatában; míg most a második is vászonra kerül az Uher-gyár munkájaképpen ... Hír szerint ez a film minden eddigi Jókai-filmnél jobban sikerült és általában jelentős produktuma a magyar filmgyártásnak. Az Uher-gyár jeles gárdát állított csatasorba a sikerért. Maróthy grófnőt Mattyasovszky Ilona, leányát, Amáliát Szentgyörgyi Márta, Paskal János detektívet Somlay Artúr, Oszkár grófot Lajthay Károly, Adám vasúti őrt Szőreghy Gyula, feleségét, Zsuzsát, Demjén Mari játssza. (Pesti Hírlap, 1918. március 16.)

„(Uj Jókai-film az Omniában.) Az Omnia programszerüen, sorra bemutatja a megfilmesített Jókai-filmeket. Hétfőn este a Gazdag szegények került sorra, ez a fordulataiban különösképpen gazdag, nagyszerű Jókai-regény. Szinte úgy tetszett, hogy a rendező Wilhelm Károlyt és általában az Uher-gyár egész apparátusát ez a Jókai-téma ihlette meg leginkább. A közönség véleménye (szerint legalább ezt a Jókai-filmet találta leghűbbnek magához a regényhez viszonyítva, egyben a legmoziszerűbbnek. A főszereplök: Somlay, Matlyasovszky Ilona, Szöreghy, Szentgyörgyi Márta, K. Demjén Mari, Lajthay nagyon, de nagyon kitettek magukért, őszinte nagy sikere volt a Jókai-filmnek.” (Pesti Hírlap, 1918. március 19.)

„Gazdag szegények. Az Uher féle Jókai sorozat új filmje olyan sikert aratott, amilyen csak a legkivételesebb, a legnépszerűbb kvalitásokkal ellátott filmeknek jut osztályrészül. A Gazdag szegények tényleg e kivételes, kvalitásos filmek közé tartozik s amikor az Omnia bemutatta, oly zugó taps és tomboló tetszésnyilvánítás hangzott fel, amilyenre még az Omnia falai is alig emlékeznek. Jókai ezt a regényét mintha egyenesen a film számára írta volna, Wilhelm Károly, a kiváló rendező pedig nagy hozzáértéssel és ízléssel dolgozta azt fel a film számára. Egyenként és összevéve a legnagyobb dicséret illeti meg a főszereplőket, Mattyasovszky Ilonát, Szentgyörgyi Mártát, K. Demjén Marit, Somlai Artúrt, Szöreghy Gyulát és Lajthay Károlyt.” (Mozihét, 1918/14)