ZOÁRD MESTER

Árva Mariska története (címváltozat), Master Zoard (angol címfordítás)

Alkotók

Kertész Mihály rendező

Szereplők

Hegedüs Gyula  Zoárd mester
Tóth Irma  Árva Mariska
Örvössy Géza fiatal szobrász
Huszka Nelly  a hercegkisasszony
Réthey Lajos  az öreg tanár

Produkciós stáb

Ungerleider Mór producer

Gyártási és bemutatási adatok

Phönix gyártó cég
Projectograph forgalmazó cég
1917.  március 27.(Omnia) sajtóbemutató
1917. április 9. (Omnia) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos. Eredeti hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

Kópia nem maradt fenn
Plakát OSZK, BTM (grafikus: Földes Imre) 

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1917/7, 12
  • Mozi-Világ, 1917/14
  • Mozihét, 1917/13, 14
  • Pesti Hírlap, 1917. április 8.
  • Tolnai Világlapja, 1917. május 31.
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 108. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  352. p.
  • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 329. p.
  • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Zoárd mester szobrászprofesszor magához vesz egy szegény kis árvalányt, Árva Mariskát, aki iránt  miután felnevelte, kiművelte mély vonzalom ébred a szívében. Ez a lelkét eluraló érzés drámai összeütközés magjává lesz és sorsát tragikussá teszi. Zoárd mester szerelmi boldogtalanságában teljesen elveszti lelke egyensúlyát. A lány ugyanis nem veszi komolyan a nála jóval idősebb férfi szerelmét, csak a jótevőjét látja benne. Zoárd professzor szobrásziskolájának egyik tehetséges növendéke márványba faragja a mester gyámleányát, akit szenvedélyesen szeret s akibe a lány is beleszeret. A kiállításon a zsűri ezt a márványportrét ítéli a tárlat legértékesebb darabjának. A siker felbátorítja a fiatal szobrászt és megkéri a mestertől gyámleányának kezét. Zoárd azonban kereken elutasítja s csak most világosodik meg, hogy ő a gyámleányát szereti. A szerelmesek azonban megtörik a gyámi hatalmat és megszöknek. Zoárd mestert tragikusan lesújtja gyámleányának szökése, ivásnak adja magát, lejtőre sodródik, teljesen elzüllik, lebujok lakója lesz. Visszatérő gyámleánya és annak férje, a fiatal szobrász, akik akaratlanul tragédiáját okozták, egy ligeti fa alatt találnak rá részegen. A testi egészségében is halálosan megtámadott mester nem bírja el a viszontlátás megrázkódtatását. Halálos szerelme még egy pillanatra fellobban a szívében, s azután a „bűnösökkel" megbékülve a megbocsátás szavaival az ajkán meghal. (Más források szerint a fiatalok hazaviszik és élete végéig maguknál tartják.)
Forrás: Tolnai Világlapja, 1917. május 31.

Galéria

Vélemények

„A Zoárd mester nevű drámában, amely szintén a Projectograph nagy újdonságainak sorába illeszkedik előkelő helyre. Hegedűs Gyula művészetét végre igazán megismerjük a filmen is és bizonyítjuk, hogy épp oly kiváltságos művész ő ezen a téren is, mint a színpadon, ahol csodálatos sikerek termettek meg már a számára. A Zoárd mester egy művész regénye. Ebből a miliőből már nem egy témát ragadtak ki a film számára, amelynek hálás matériául kínálkozott. Ám ez a téma teljesen irodalmi, koncessziók nélkül való, s ha könyvregénnyé transzponálnók a témáját, a Zoárd mester a legkapósabb regények egyike lenne. De csak maradjon filmregénynek, érvül ahhoz, hogy a film valóban művészi termék, sőt oly művészek közreműködésével, mint Hegedűs, egyike a legsúlyosabbaknak.” (Mozihét, 1917/13) 

„A Zoárd mesterben, amely a rákövetkező hétfőn az Omniában jelenik meg Hegedűs Gyula ragyogó tehetségének lesz gyönyörű tanúbizonysága. Ez a társadalmi dráma egészen elütő karakterű a szokvány társadalmi drámáktól. Hegedűs Gyula káprázatos egyéniségével vezeti az egész cselekményt és különnemű, hatalmas hatást kelt majd az érte rajongó magyar publikum soraiban.” (Mozihét, 1917/14) 

„(Hegedűs-film az Omniában.) Hétfőn az idei évadjának legjelentősebb bemutatójával szolgál az Omnia-mozgóképpalota; vásznára kerül ugyanis a szezon egyetlen Hegedűs-filmje, — egy négyfelvonásos művész dráma, aminek címe Zoárd mester. A Vígszínház oszlopos művésze Csak a legritkább esetben vállalkozik film-kreációra; csak akkor, ha valóban kiváló művészi feladat kínálkozik a számára. A Zoárd mester címszerepe mindenképpen elsőrendű feladat volt az ő megkülönböztetett művészete számára és érthető az a nagynagy várakozás, ami az Omnia hétfői bemutatóját megelőzi.” (Pesti Hírlap, 1917. április 8.)