Országos Nemzeti Filmbizottság

Ottahal Géza

Örvössy Géza
színész

Születés: Budapest, 1889. július 28.
Halálozás: Kolozsvár, 1943. május 12.

Színészpályáját 1910-ben kezdte Szilágyi Dezső marosvásárhelyi társulatában. 1913-ban a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz szerződött, 1916 őszétől dr. Patek Béla, 1920-21-ben Komjáthy János, 1922-ben Faragó Ödön társulatában többnyire bonviván szerepeket alakított. 1923-tól haláláig Erdélyben élt, 1923-24-ben Kolozsváron, 1924-25-ben Kovács Imre, 1925-26-ban Gáspár Jenő, 1926-27-ben Ferenczy Gyula dr. társulatában volt tag. 1929-ben visszaszerződött a kolozsvári színházhoz, élete utolsó részében a színház ügyelője volt. Több mint két évtizeden át állt a kolozsvári Magyar Szinház szolgálatában, mint színész és ügyelő. Fiatalabb éveiben a legünnepeltebb magyar bonvivánok egyike volt, aki Budapesten is nagy sikereket aratott a Király színházban. Hazatérve Erdélybe a kolozsvári magyar színtársulat szolgálatába állította kiváló művészi képességeit és szívós munkaerejét. Lelkes, fáradtságot nem ismerő munkájával kiérdemelte a közönség és kartársai meleg szerétetét és becsületét. Élete végén jellem- és epizódszerepekben aratott jelentős sikereket. Majdnem minden darabban szerepelt s jellemző kivételes munkaerejére, hogy ugyanakkor a rendkívüli ideginunkát jelentő ügyelői tisztet is ellátta. Nagyszemélyzetű darabok irányítása mindig az ő munkája volt. Legutoljára a Magyar Passióban látta el ezt a nehéz, kettős munkakört. Halálával a kolozsvári Nemzeti Szinház kiváló művészt és a technikai irányitás egyik legértékesebb munkását veszítette el.

Felesége Benes Ilona, a kolozsvári Nemzeti Szinház örökös tagja volt, akitől két gyermeke született.

Filmszerepei:

  1. A dollárkirály leánya (1913)
  2. Bánk bán (1914) - egy zászlós
  3. Zoárd mester (1917) - fiatal szobrász

Forrás: Színház és Társaság, 1923/2, 1924/12, 1926/17. ♦ Keleti Újság, 1943/107. ♦ OSZK (gyászjelentés) ♦ Rivalda nélkül

Galéria