HOTEL IMPERIAL

Hotel Stadt Lemberg (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

Janovics Jenő rendező
Bíró Lajos író (színmű, 1917)
Vészi Margit forgatókönyv

Szereplők

Szakács Andor Juskievics tábornok
Pálfy Bertalan Fredericksen báró
Réthely Ödön Szkobelev
Harsányi Rezső Szultanov
Fáy Flóra Szultanova asszony
Fekete Mihály Tabakovics, orosz kém
Füzess Anna Anna
Várkonyi Mihály Almássy főhadnagy
Sümegi Ödön Levinszki
Várady Miklós Luhapolszki
Dezséri Gyula Elias, kapus
Nagy Gyula Anton, szállodaszolga
Lengyel Vilmos Ularszkij
Nagy Adorján Gavorin
Izsáky Margit Zinocska
Koller János Sziráky tábornok
Berky József orosz tiszt
Bátosy Endre orosz tiszt
Ruvinszky Rafael orosz tiszt
Bretán Miklós magyar tiszt
Hetényi Elemér magyar tiszt
51. Közös gyalogezred magyar katonaság
gyalui gazdasági orosz hadifoglyok orosz katonaság

Technikai stáb

Fekete László operatőr

Produkciós stáb

Transsylvania Filmgyár gyártó
Janovics Jenő producer
Léon Gaumont Transsylvania forgalmazó

Gyártási és bemutatási adatok

1917. nyár forgatás
1918. szeptember 20. sajtóbemutató
1918. november (Omnia) sajtóbemutató
1918. november 12. (Egyetem-mozgó) kolozsvári ősbemutató
1919. február 3. (Budapest) bemutató
1918. november 29. (Bécs) bemutató
7/1921. január 27. cenzúra

Külső forgatási helyszínek

 • Kolozsvár
 • Szamosújvár
 • Szamosfalva
 • Dés
 • Kolozsvár, „New York” kávéház

Filmtechnikai specifikáció

Eredeti hossza (35 mm) 2075 m
Hang némafilm
Fennmaradt filmanyag a film elveszett

Fellelhetőség, források

Standfotók Hangosfilm (4 db), Mozi-Világ 1919/5. (8 db), MNFA (4 db)

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/46
 • Mozihét, 1918/40, 46, 47 (sajtóbemutatóról)
 • Mozi-Világ, 1918/29
 • Színházi Élet, 1918/40
 • Színház és Társaság, (Kolozsvár) 1918/35
 • Paimann’s Filmlisten, 1918/144
 • Mozgófénykép Híradó, 1919/3, 5
 • Mozi-Világ, 1919/5
 • Olympia mozi, Műsorfüzet, 1919. február 7.
 • Belügyi Közlöny, 1921. 67.sz. 154.
 • Lenkei Zsigmond: A mosolygó mozi. Bp. 1931. 25.p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 15. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat. Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára.) 49. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 50, 356.p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 42., 47.p.
 • Productia cinematografica din Romania I. Cinematograful mut (1897-1930). Bucureşti, 1970. Arhiva Naţionalá de Filme 165-166. p.
 • Welser-Vitéz Tibor: A kolozsvári filmgyártás. Bp. 1963.  (Kézirat. Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára.) 274-279, 400-401. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Budapest, 1966. 323. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 25.p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat. Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. (Kézirat. Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára.) 56.p.
 • Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Bukarest 1980., 152. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 143, 163.p.

Tartalom

Az I. világháborúban a Dunajec melletti kis városka a harci eseményektől függően hol az oroszok, hol a magyarok fennhatósága alatt áll.  Legutóbb a magyar csapatok foglalták el a várost, s a parancsnokság a városka egyetlen szállodájában, a Hotel Imperiálban székel. Almássy, a délceg huszárfőhadnagy lép be a szállóba, a parancsnokságot keresi. A szálloda alkalmazottja, a szép Anna igazítja útba, akit nagyon meghat, hogy a fiatalember olyan udvariasan bánik vele, mint egy társaságbeli hölggyel. A harcok újra fellángolnak, az oroszok előrenyomulnak, a magyarok visszavonulnak. A várost elfoglaló orosz katonaság parancsnoksága szintén ebben a szállóban rendezkedik be. Néhány magyar tiszt lemarad csapatától, s a városban reked. Civilbe öltözve rejtőzködnek. Köztük van Almássy főhadnagy és a lengyel Levinszky, akiket a szálló minden hájjal megkent portása befogad pincérnek. Anton, a szálló szolgája, ki régóta udvarol már Annának, féltékeny a két csinos pincérre. Az orosz tisztek kényelmes életre rendezkednek be. Juskievics tábornoknak megtetszik Anna, felöltözteti dámának, lakosztályt nyittat neki, és kinevezi a hotel vezetőjének.  Miközben a városka lakói éheznek, a tábornok pazar vacsorákat rendez. Az orosz katonai szabályzat nem engedi meg, hogy a feleség kövesse férjét a hadszíntérre, de ezt megszegve titokban, álnéven megérkezik Zinocska, Fredericksen báró felesége. Anna ügyességének köszönhető, hogy nem kerül bajba. A két fiatal nő összebarátkozik. Pétervári nőegylet hölgyei érkeznek, jótékonykodás ürügye alatt, de szerelmi kalandokra éhesen. Tiszteletükre rendezett estély botrányos orgiába fullad. Sárosan, porosan érkezik a szállóba Tabakovics, az oroszok kémje, a tábornok és a tisztek hűvösen kezelik, nem bíznak híreiben. Tabakovics visszavonul, Almássy szolgálja ki. A jó szimatú kém gyanakszik a fiatalemberre, igazoltatni akarja, ám ekkor közbelép Anna, s elaltatja a kém gyanúját. Tabakovics miután kipihente magát újra útra kel. Nagy nehézségek árán jut át a frontvonalon. A magyar parancsnokságon régi barátként fogadják. Tabakovics szorgalmasan gyűjti az információkat a magyar csapatok helyzetéről. Eközben a Hotel Imperiálban szól a nóta, ömlik a pezsgő.  Tabakovics visszaszökik az oroszokhoz, elcsigázva érkezik a parancsnokságra. Azonnal beszélni akar a Juskieviccsel, mert megtudta, hogy a küszöbön áll az offenzíva. A tábornok azonban kikocsizott a pétervári hölgyekkel. Tabakovics visszavonul, fürdőt és vacsorát rendel. Ezúttal is Almássy szolgálja ki, s a fürdőtől, bőséges vacsorától elpilledt kém véletlenül elárulja a nagy hírt, amelyet hozott. Almássy felméri, hogy milyen veszélyt jelent társaira, ha Tabakovics továbbítja a hírt a parancsnoknak. A tábornok autója már közeledik, Almássynak nincs vesztegetni való ideje, megragadja az asztalon heverő revolvert, s egyetlen lövéssel megöli a kémet, majd az ajtót belülről bezárva az ablakon át kiszökik. A visszatérő tábornoknak jelentik, hogy Tabakovics megérkezett és igen fontos hírt hozott. A tábornok hívatja kémet. Mivel szobája belülről zárva, s kopogásra nem válaszol feltörik az ajtaját és ott találják vérbefagyva. Vizsgálat indul és kiderül, hogy Almássy szolgálta ki a kémet és ő volt vele utoljára. Nincs alibije, s már-már menthetetlen a helyzete, amikor közbelép Anna, és azt vallja, hogy a kérdéses időben az ő szobájában volt Almássy. A tábornok éktelen dühbe gurul Anna hűtlensége miatt, de a fiatalember megmenekül. Csapzott orosz tiszt ront be a szállóba a hírrel, hogy a magyarok több ponton áttörték az orosz frontot, és feltartóztathatatlanul közelednek a városhoz. Az oroszok fejvesztve menekülnek. A magyarok visszafoglalják a várost, s a parancsnokság ismét a szállodában üti fel székhelyét. A kémelhárító szolgálat megkezdi a személyzet kihallgatását, s Anton féltékenységből azt vallja, hogy Anna az orosz tábornok szeretője volt. Ezúttal Almássy menti meg Annát. A főhadnagy érdeme, hogy sikerült a magyar támadás, ő a nap hőse.  Sziráky tábornok személyesen tűzi ki Almássy mellére a kitüntetést, ugyanakkor négyheti rendkívüli szabadsággal jutalmazza. Almássy elbúcsúzik a barátaitól, a szálló vendégeitől. Megkeresi Annát is, de tőle nem búcsúzik, hanem arra kéri, hogy legyen a felesége, és menjen vele.

Az Olympia mozi műsorfüzetében megjelent magyar és német tartalomismertető:

„1914. november havában vagyunk. A monarchia seregei elhagyták a kis galíciai várost, menekülnek a számban nagyobb orosz katonaság elől, amely már özönlik be a város másik végén. Almássy huszárfőhadnagy megszökött a foglyokat őrző oroszok elől és most a „Hotel Imperial“-ban keres menedéket. A szálloda személyzete szívesen áll segítségére s az elegáns katonatisztből pár perc alatt szállodai főpincér lesz. Nemsokára az orosz vezérkar, élén Juskievics tábornokkal, költözik a szállóba. A tábornoknak nagyon megtetszik a szobaleány, Anna, akit egy-kettőre kiöltöztet és csakhamar nagyvilági dámát nevel belőle. Az orosz tisztek kitűnően érzik magukat a „Hotel Imperial“-ban, Almássynak sikerül inkognitóját megőrizni, amelyet azonban egy alkalommal igen komoly veszedelem fenyeget. Múlnak a hónapok. A galíciai városkában még mindig az oroszok az urak. Annából tökéletes társaságbeli hölgy lett, akivel a tisztek szívesen szórakoznak. Almássy főhadnagy még mindig a szállóban van, mint főpincér. Egy napon Tabakovicsnak, az oroszok nagyszerű kémje, a magyar és osztrák hadsereg nagy áttörési tervének hírét sikerül megszereznie, amelyet azonban nem közölhet a tábornokkal, miután ez történetesen távol van a szállótól. Amikor Almássy főhadnagy ezt megtudja, arra gondol, hogy Tabakovics értesülései alapján az oroszok esetleg megsemmisíthetik a monarchia seregeinek áttörési szándékát, merész elhatározásra szánja magát. Éjszaka, amikor az orosz kém aludni tér, megöli őt és úgy tünteti fel a dolgot, mintha Tabakovics öngyilkos lett volna. Másnap megindul a vizsgálat a különös ügyben. Az oroszok kihallgatják a szálloda egész személyzetét, közöttük természetesen Almássy főhadnagyot is, a főpincért. A főhadnagyot csak az alibi menthetné meg, amelyet azonban nem tud igazolni. Ekkor lép közbe Anna, az úrinővé lett szobalány, aki hosszabb idő óta meleg rokonszenvet érez Almássy iránt és a következő szavakkal menti meg a már-már kelepcébe jutó embert: „Ugyan kérem, hát miért nem mondja meg, hogy abban az időben nálam volt!” Közben csapataink áttörési terve sikerült s a magyar-osztrák katonák bevonulnak a galíciai városba és a „Hotel Imperial” halljában a mi tisztjeink váltják fel a menekülő orosz vezérkart. Ekkor Anna, aki ismét szobalány lett, majdnem bajba kerül. Azzal gyanusítják, hogy egy orosz generálisnak volt a szeretője. Almássy azután megmenti a kínos helyzetből a leányt, akinek finom lelkét már régóta csodálja és magával viszi őt haza. Anna pedig boldogan követi a főhadnagyot.” 

„Der Oberleutnant Almássy (Várkonyi Mihály) flüchtet aus dem Gefangenenlager der Russen und findet im Hotel Imperial als Oberkellner Zuflucht. – Dort erfährt er im Geheimen, dass der russische Spion Tabakovics die gesamten Kriegs Plan der Oestr.-Ung. Armee beschafft hat und dieselben dem General zu übergeben beabsichtigt. Um dieses Vorhaben zu vereiteln ermordet Almássy den Spion. Der Verdacht den Mord verübt zu haben, lenkt sich gegen Almássy, doch Anna, das gewesene Hotelstubenmädchen und nunmehrige Freundin des russischen Kommandanten bestätigt, dass Almássy zur fraglichen Zeit in ihrer Gesellschaft gewesen. Dieser Alibibeweis rettet dem jungen Mann das Leben.“ (1919. február 7.)

 

Érdekességek

 • Bíró Lajos drámáját 1927-ben Amerikában is megfilmesítették. A budapesti premierre az író is hazaérkezett, az esemény óriási szenzációnak számított.
 • A színdarab nagyjából a filmmel egyidőben került közönség elé. A Magyar Színházban tartott bemutató főszereplői Fedák Sári és Törzs Jenő voltak.
 • 1917-ben a darabot Bécsben betiltották, ennek ellenére nagy figyelem kísérte egy évvel később a magyar film bemutatóját.

Galéria