A VASGYÁROS

The Ironmaster (angol címfordítás), Der Huttenbesitzer (osztrák forgalmazási cím), Industriaşul (román forgalmazási cím), Le Maître de forges (francia)

Alkotók

Janovics Jenő rendező
Georges Ohnet író (regény: Le Maître de forges, 1882)
Janovics Jenő forgatókönyvíró

Szereplők

Nagy Adorján Philippe Derblay, a vasgyáros
Berky Lili Claire Beaulieu
Lajthay Károly Bligny herceg
Lengyel Vilmos Octave
Baranits Anna Suzanne
Szabados Piroska Athenais
Laczkó Aranka a márkiné
Hetényi Elemér Préfont báró
Várady Miklós Pontac
Réthely Ödön  
Újváry Lajos  
Har­sányi Rezső  
Bérczi Mihály  
Domokos Ferenc  

Technikai stáb

Fekete László operatőr

Produkciós stáb

Janovics Jenő producer

Gyártási és bemutatási adatok

Transsylvania Filmgyár  gyártó cég 
Magyar-Osztrák Filmipari Vállalat forgalmazó cég
1917. december 7. (Színkör-mozgó) kolozsvári bemutató
1918. január 21. (Uránia) bemutató
1918. március 29. (Bécs) bemutató

Külső forgatási helyszínek

 • Kolozsvár, a Színkör mögötti műterem
 • válaszúti Bánffy-kastély

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a korabeli források szerint: 1650 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn
plakát OSZK Plakáttár (1 db, grafikus: Sátori Lipót)

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1917/36, 53
 • Mozihét, 1917/ 27, 51, 1918/1, 27
 • Mozi-Világ, 1917/36, 1918/1
 • Színház és Divat, 1918/1
 • Színházi Újság, (Kolozsvár) 1917/19, 23, 24
 • A mozi (Miskolc), 1918/28
 • Esti Lap (Kolozsvár) 1917/294/295
 • Kolozsvári Hírlap, 1917/292, 293
 • Budapesti Hírlap, 1918. január 22, 27.
 • Pesti Hírlap, 1918. január 22. Pesti Napló, 1918. január 22.
 • Ünnep 1944. február 11.;  Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 49. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  353. p.
 • Productia cinematografica din Romania I. Cinematograful mut (1897-1930). Bucureşti, 1970. Arhiva Naţionalá de Filme, 150-151. p.
 • Welser-Vitéz Tibor: A kolozsvári filmgyártás. Bp. 1963.  (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 248-253, 420-421. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Budapest, 1966. 322. p.
 • Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Bukarest,1980. 102, 148. p.
 • A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig. Kolozsvár, 2009. 71., 115. p.

Tartalom

Beaulieu márkiné és Derblay Philippe vasgyáros birtoka szomszédosak egymással. Derblay nagyon vonzódik Beaulieu márkiné gyönyörű leányához, Claire-hez. Félénken udvarol is neki, de a lány szíve már foglalt, Bligny herceg, a fiatal diplomata a jegyese, s különben sem akar a polgári származású, munkával meggazdagodott fiatalemberrel érintkezni. Egy nap Claire vőlegényét a szentpétervári követséghez rendelik. Elváláskor a herceg örök hűséget fogad menyasszonyának. A vidám szentpétervári élet magával ragadja a könnyelmű fiatalembert, aki lassan mégis megfeledkezik jegyeséről. Szentpétervári kártyaveszteségei miatt szorult anyagi helyzetben tér vissza Párizsba, s kapóra jön számára az arisztokrata vőre áhítozó újgazdag Moulinet ajánlata, hogy kifizeti adósságait, s hozzáadja leányát tíz millió frank hozománnyal. Claire csak akkor értesül a dologról, amikor Moulinet és leánya, Athenais beköltöznek a Beaulieu birtokkal szomszédos varrennes-i kastélyba. Athenais, ki ugyanabban az intézetben nevelkedett, mint Claire, s kit az arisztokrata lányok kiközösítettek, diadalmasan látogatja meg gyűlölt ellenfelét, hogy személyesen közölje eljegyzésének hírét. Claire alig bírja ki a megrázkódtatást, de a rövidesen megérkező herceg előtt már sikerül gondosan eltitkolnia fájdalmát. Gyors elhatározással odaígéri kezét a vasgyárosnak, s a fiatalembert már mint vőlegényét mutatja be a társaságnak. A szerelmes Philippe a nászéjszakán ébred rá, hogy felesége megveti őt, s csak a bosszú eszköze volt. Továbbra is szereti az asszonyt, de ezt többé nem mutatja, elzárkózik tőle, s ezentúl csak a munkájának él. Claire-nek hamarosan alkalma nyílik, hogy megismerje férje nagylelkűségét, jóságát és bátorságát. Megtudja, hogy Philippe már az esküvő előtt tisztában volt azzal, hogy a Beaulieu család minden vagyonát elvesztette, s ennek ellenére vette őt feleségül. Látja, hogy férje milyen népszerű munkásai körében. Megismervén férje erényeit, gyöngéd vonzalom támad szívében iránta, melyet nem is titkol. Philippe azonban továbbra is hideg, kimért.  Tőzsdei spekulációk miatt váratlanul meginog a Derblay vagyon helyzete. Claire úgy érzi, itt az alkalom, hogy a férje mellé álljon. Philippe azonban még most is gyanakodva fogadja közeledését. Házasságukat Bligny és Athenais is megpróbálja felbomlasztani. Claire azonban nem hajlandó fogadni őket. Emiatt Derblay a herceggel párbajba keveredik, és halálos veszedelembe kerül. Claire könyörög neki, hogy tegyen le a párbajról, de Philippe  hajthatatlan. Elérkezik a párbaj reggele. Claire szörnyű vívódások között tépelődik, s végül kocsiba ül és a párbaj színhelyére hajt. Az erdő tisztásán már felálltak az ellenfelek, kezükben az élesre fent lovassági kard, s éppen egymásra rontanak, amikor megérkezik Claire kocsija. A kétségbeesett asszony őrültként veti magát a küzdő felek közé, de hirtelen összerogy. Bligny kardja őt találja el. A párbajnak vége szakad, Bligny abban a hitben, hogy Claire-t halálosan megsebesítette, elmenekült. Derblay karjába veszi a vérveszteségtől és ijedtségtől elalélt asszonyt. A seb nem életveszélyes, Claire nemsokára magához tér és boldogan mosolyog férjére. Ez a boldog pillanat örökre és elválaszthatatlanul összeforrasztja a férjéért halálosan aggódó Claire és a feleségét a tartózkodás álarca mögött még mindig szerető Derblay szívét. (Forrás: A mozi (Miskolc), 1918/28)

Érdekességek

 • A film premierjét a Magyar-Osztrák Filmipari Vállalat először 1918. január 3-ra, majd 1918. január 28-ra hirdeti meg, végül a korabeli sajtó tanúsága szerint 1918. január 21-én tartják:„»A vasgyáros« filmen. Ohnet György híres regénye filmre került. A szenzációs film kizárólagos bemutatási jogát az Uránia szerezte meg. A vasgyáros nagysikerű premierje tegnap, hétfőn volt az Urániában.” (Pesti Napló, 1918. január 22.)

Galéria

Vélemények

„Ohnet György regénye, „A vasgyáros” hihetetlen sikert aratott  a  könyvpiacon. Erre a nagy sikerre Ohnet színdarabot csinált a regényéből és jól számított, mert „A vasgyáros” mint színdarab is bámulatosan népszerű lett, ma is állandó műsordarabja a színházaknak és egyike a legtöbbször adott színdaraboknak. Ilyen körülmények között aztán igazán nem maradt más hátra, mint filmre felvenni a regényt, mert az előjelek szerint itt is fenomenális sikert kell aratnia. És az előjelek nem csaltak!" (Színház és Divat, 1918/1)

 „(A vasgyáros — filmen.) Ohnet György ismert regénye, amelynek bájos romantikája ott él mindannyiunk emlékezetében, filmre került. Amit a regény az olvasó fantáziájára bíz, a szebbnél-szebb jeleneteket és a felejthetetlenül érdekes meseszövést elénk tárja megelevenedett valóságként a film, melynek kizárólagos bemutatási jogát az Uránia szerezte meg. A vasgyáros premierje hétfőn volt az Urániában.” (Budapesti Hírlap, 1918. január 22.)