A TIZENNEGYEDIK I-II.

Az utca fia (az I. rész alcíme), Rejtelmes házasság (a II. rész alcíme), The Fourteenth (angol), Jim Jeffries, syn ulice (cseh), Čtrnáctý (cseh, I. rész), Záhadný Sňatek (cseh, II. rész), Der Vierzehnte, Eine Raetselhafte Ehe (német)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Falk Richárd forgatókönyvíró
Pakots József forgatókönyvíró (egyes források szerint: II. rész)

Szereplők

Petrovics Szvetiszláv Jim (egyes forrásokban: Sandy) Jeffries/Riche Richson
Mattyasovszky Ilona Vera
Fenyő Emil Capry herceg
Bolváry Géza Yokuma báró, kínai miniszter
Latabár Árpád Dalien, a lakáj
Margittay Gyula Halpen bankár
Thea Worth Halpen bankár felesége
Gaál Annie Jane, Halpen bankár unokahúga
Bera Paula Jeffries-né, Jim anyja
Bónis Lajos Walley, milliomos
Lóth Ila Claire, Walley leánya
Posner Magda Guine Newer
Raskó Géza  
Dénes György csavargó
Edward Allison  

Technikai stáb

Nagy Dezső operatőr
Zsitkovszky Béla operatőr
Kovács Sándor díszlettervező

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer
Balogh Béláné gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég 
Monopol Disofilm Praha forgalmazó cég 
1920. július 6. (Omnia) szakmai bemutató
I. rész: 1920. augusztus 30. II. rész: szeptember 6. (Corso) bemutató
 1921. február 21. (Corso) I. és II. rész egy előadásban
1922. június 3-10. (Kamara), 3165 m repríz
130/1920, – 16 éven felülieknek, I. rész: 2500 méter, II. rész: 2100 méter cenzúrahatározat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 10 felvonásos, hossza a 130/1920 számú O.M.B. határozat szerint 2500 + 2100 méter.

Fellelhetőség, források

kópia MNFA, 3025 méter,  cseh inzertek

Bibliográfia

 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 68. p.
 • Képes Mozivilág, 1920/19, 20(a forgatásról), 26 (a film készítéséről, 7-9. p.) 28 (sajtóbemutató), 34, 1922/20
 • Mozgófénykép Híradó, 1920/28 (a sajtóbemutatóról), 1922/18, 23
 • Mozi és Film, 1923/9
 • Színházi Élet, 1920/21, 25, 36, 37, 1922/23
 • Mozihét, 1920/21, 28, 37
 • Ország Világ, 1920/43
 • Világ, 1921. február 20.
 • Pesti Hírlap, 1921. február 20.
 • Belügyi Közlöny, 1920/38. 1377. p.
 • Film-Ujság, 1922. július 26.
 • Új Idők, 1922/23.  
 • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 51. p.
 • Radó István: Balogh Béla. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 30-31. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  358. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 304. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 82., 86., 185., 203., 209-211. p.
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 115. p.
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 210-213. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 233. p.
 • Szepes Mária: Emberek és jelmezek. Bp. 1998. 79., 300. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 204, 207, 269, 286. p.

Tartalom

I. RÉSZ AZ UTCA FIA Capry herceg estélyt ad londoni palotájában, melyre meghívja Yokumát, a kínai minisztert, akinek jóindulatát szeretné megnyerni, hogy támogassa a kikötői szerződések aláírását. Az utolsó pillanatban veszik észre, hogy tizenhárman vannak. A herceg megbízza lakáját, hogy szerezzen még egy vendéget. Jim Jeffries céltalanul kóborol a palota közelében, a lakáj 100 dollárt ajánl fel neki, ha vállalja a tizennegyedik szerepét. A frakkba öltöztetett jóképű fiatalember otthonosan mozog az előkelő társaságban, s mindenki nagyon rokonszenvesnek találja. Halpen bankár üzlettársává fogadja. Vera, a herceg barátnője felajánlja neki szerelmét, ha megszerzi Yokumától a kikötők okmányainak rejtjeleit. Jeffries vállalkozik a feladatra, de a megszerzett rejtjelkulcsot a saját céljaira akarja felhasználni. Yokuma ekkor felajánlja a Capry hercegnek, hogy kezére játssza a szerződést, ha átengedi neki Verát. Meg is egyeznek, de Jeffries megszökteti az asszonyt. A herceg és Yokuma ekkor elfogatja Jeffries anyját, s elhatározzák, hogy csak Veráért cserébe engedik szabadon. Vera közben megszökik, és visszatér a herceghez, akinél épp látogatóban van Yokuma. A miniszter boldog, hogy a nő végre az övé lesz. Megkötik a szerződést. Vera azonban undorodik a kínaitól, és megszökik egy titkos kijárón. Mikor Yokuma rájön, hogy mégsem kapja meg az asszonyt, a hercegre támad. Dulakodás támad közöttük, melynek végén a kínai kiesik az ablakon, és holtan terül el. Ekkor ér a palotába Jeffries, aki az anyját keresi. Megdöbbenve látja Yokuma holttestét. Az inasok is ekkor érnek oda, s őt tartják a gyilkosnak. A rendőrség elfogja, s csak Vera vallomása menti meg a börtöntől. Így zuhan le a karrier magaslatáról ismét a mélybe az utca fia.

II. RÉSZ A REJTELMES HÁZASSÁG A tönkrement Halpen bankár csak unokahúga, Jane örökségének felhasználásával segíthetne reménytelen helyzetén. A lány azonban még kiskorú, s így nem rendelkezhet vagyona felett. Nagykorúsításának legegyszerűbb módja, a férjhez menés. Az ismét csavargóvá süllyedt Jeffries-t éppen el akarják hurcolni a rendőrök, amikor Halpen megpillantja. Ekkor támad az az ötlete, hogy hozzáadja unokahúgát. Kiszabadítja tehát a fiatalembert, s így jön létre Jane és Jeffries rejtelmes házassága. Az ifjú pár bekötött szemmel áll az anyakönyvezető előtt, így nem is ismerik egymást. Az esküvő után Halpen útnak indítja az újdonsült férjet Amerikába, hol az egykori apacs Riche Richson álnév alatt új életet kezd.  Hamarosan ismét felragyog a fiatalember csillaga. Amerikai karrierje azzal indul, hogy Walley milliomos leánya, Claire autóval elüti, s hogy hibáját jóvátegye magával viszi az áldozatot apja palotájába.  A milliomos éppen bajban van, mert egy szállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni. Riche trösztöt ajánl, de Walley kineveti. Ezek után Riche Daliennel, az egykori lakájjal társul, aki szintén Amerikába jött, s közösen létrehozzák a trösztöt. Nagy harc indul a két szállítási cég között, melyben végül Riche kerekedik felül. Claire beleszeret a fiatalemberbe, s ezt apjának is bevallja. Walley ekkor azt hiszi, hogy Riche egész manővere arra irányult, hogy leánya vagyonát megszerezze. Mikor ezt a fiatalembernek is a szemére veti, az bevallja neki, hogy már nős. Claire erre a hírre lelki beteg lesz, s atyja európai útra viszi, hogy kigyógyuljon reménytelen szerelméből. Eközben Angliában Jane, kinek nagybátyja nemcsak a vagyonát élte fel, hanem még a becsületét is el akarta rabolni elhagyja otthonát. Riche szintén Európába utazik, mert szeretne fényt deríteni titokzatos házasságára. Útközben a vonaton egy fiatal hölgyet vesz védelmébe, majd mikor egy állomáson kell éjszakázniuk, szobáját is megosztja vele.  Reggel szomorúan látja, hogy a lány, aki úgy tetszett neki, búcsú nélkül elillant. Jane, mert ő volt az ismeretlen útitárs, egy európai fürdőhelyre ér, ahol megismerkedik, és barátságot köt Claire-rel. Claire társalkodónőjévé fogadja, s ebben a minőségben ismét találkozik Riche Richsonnal. Jane-ről hamarosan kiderül, hogy Jeffries /Richson felesége, s mivel a fiatalok időközben egymásba szerettek, a névházasságból igazi lesz. (Forrás: Színházi Élet, 1922/23)

Érdekességek

„József királyi hercegék érdeklődése a Stardarabok iránt. A Star hatalmas műtermeiből kikerülő filmremekek szenzációs híre eljutott a filmszakma fenséges barátaihoz, József kir. herceghez és Auguszta kir. hercegasszonyhoz is, akik magas érdeklődésüknek jelét adták azzal, hogy a Tizennegyedik című kétrészes Star attrakciót siettek megnézni a Corso-moziban. A múlt hét hétfőjén tekintették meg Az utca fia című első részt és e hét szerdáján a Rejtelmes házasság című második részt. Mindkét alkalommal meleg elismerésüket fejezték ki az igazgatóságnak az attrakció művészi szépségei, technikai bravúrjai felett és kifejezték azt a kívánságukat, hogy legközelebb megtekintik azt a grandiózus műhelyt, a gyár Pasaréti-úti nagy telepét, ahol az ilyen gyönyörű darabok készülnek." (Mozihét, 1920/37)

Galéria

Vélemények

„Monumentális filmje a gyárnak a „Tizennegyedik" című kétrészes, 10 felvonásos kalandordráma, amelynek főszerepében az apacsból nagystílű kalandorrá nőtt Jeffries Sandyben egy új filmnagyság indul diadalmas hóditó útjára. Petrovícs Szvetiszláv ez, aki már a Sascha filmeken feltűnt, úgy klasszikus férfi szépségével, mint finom és erőteljes művészi játékávai. Olyan mély lírai egyéniség és egyúttal férfias erő, hogy e kettőnek szerencsés találkozása kivételes jelenséggé avatja a filmen. Verni fogja a világ legelső filmszínészeit. Balogh Béla rendezte ezt a nagy attrakciós filmet. Igaz büszkeségé ő a magyar filmgyártásnak. A legnagyobb külföldi rendezőket is utolérte; találékonyság, finomság és nagy intelligencia jellemzik munkáját. Külön fejezetet kell szentelnünk Petrovics Szvetiszlávnak, akiről sok jót hallottunk és vártunk, de amit nyújtott, az minden várakozáson fölül van. A nézőt annyira frappírozta, hogy nem tudta mit dicsérjen: a színészi tudását, daliás szépségét, vagy nyugodtságát és eleganciáját. Minden eddig látott film bonviván fölé emelkedett egy csapásra. Kívüle Mattyasovszky Ilona játszott kiválóan. Alakítása tökéletes. A második rész fő női szerepét Lóth IIa játszotta elragadó bájjal és temperamentummal. Fenyő Emil elegáns hercege, Latabár humorban bővelkedő udvarmestere, Bolvári karakterisztikus kínaija nagy részt kérnek a sikerből. A rejtelmes házasságban tehetségük legjavat nyújtották Thea Worth és Gaal Annie. Ez az együttes a legszebb eredményt tudja felmutatni s egyúttal a legszebb ígéret a jövőre nézve." (Mozihét, 1920/28)

„Az első nap eseménye a «Tizennegyedik» című kétrészes, 9 felvonásos film volt. Falk Richárd, a nemrég elhunyt filmíró írta a frappáns, izgató, amerikai történetet. Egy angol diplomata-társaságban játszódik a darab, ahol egy csavargó gavallér zsenialitásával óriási karriert csinál, — persze, közben rengeteg kaland történik, rengeteg attrakció. Balogh Béla rendezte ezt a hatalmas filmet, amelyet nagyszerű kvalitásai a legjobb magyar filmek közé emelnek. Grandiózus munkát végzett Balogh Béla. Evvel a filmjével a legnagyobb külföldi rendezőket utolérte, találékonyság, finomság dolgában, A főszerepben a Star uj férfiprimadonnája, Petrovics Szvetiszláv nyújtott szenzációs alakítást. Kívüle Mattyasovszky Ilona, Lóth IIa, Fenyő Emil, Latabár Árpád, Bolvári Géza, Gaal Annie és Thea. Wort voltak kitűnőek.” (Színházi Élet, 1920/36)

„A Tizennegyedik sikere immár országos. A nagyvárosok mozgóképtulajdonosaitól és a közönség köréből gratuláló sürgönyök és levelek érkeznek a gyár igazgatóságához. Ez az országos siker csak bevezetője a darab világsikerének." (Mozihét, 1920/37)

A tizennegyedik című népszerű Starfilmet újítja fel a Kamara szombattól kezdődőleg. Mindkét rész együtt fog leperegni és igy teljes mértékben érvényesülhet az amerikai munkát is leverő magyar filmtechnika diadala. Balogh Béla rendezői tehetségét, a közreműködőknek, Petrovichnak, Lóth Ilának, Mattyasovszkynak, Fenyőnek, Bolvárynak kiforrott együttesét, a frappáns fordulatokban bővelkedő mesteri sujet-t és a nagyszerű kiállítás pazarságát most élvezhetjük majd igazán. Ezt az élvezetet. (Új Idők, 1922/23)