Magyar Filmoperatőrök Társasága

Magyar Rádió szalonzenekara

Magyar Írók Filmje Rt. (MIF)
filmgyártó és forgalmazó vállalat

Iroda: Budapest VII. Erzsébet körút 13.
Alaptőke: 150.000 pengő

1939. szeptember 18-án alakult a Baross Szövetség székházában (Múzeum krt. 17.), ahol negyvenkét író és művész az átmenetileg leállt magyar filmgyártás fellendítésére és folyamatossá tételére alapította. Alapító tagok: Ábrányi Aurél, Ákom Lajos, Babay József, Balla Borisz, Balogh Béla, Bereczky László, Bibó Lajos, Dallos Sándor Darvas János, Dékány András, Eszterhás István, Felkai Ferenc, Gáspár Jenő, Görgényi Miklós, Kállay Miklós, Kinizsi Andor, Kodolányi János, Kokas Klára, Kolba Gyula, Komjáthy Aladár, Kovách Aladár, Liszt Nándor, Marschalkó Lajos, Matolay Géza, Máriáss Imre, Mécs Alajos, Orbók Attila, Ormay Imre, Ölvedi János, Papp Jenő, Pünkösti Andor, Rab Gusztáv, Ráthonyi János, Rozványi Vilmos, Schramm Alfréd, Siklóssy Pál, Szabó Lőrinc, Szitnyai Zoltán, Szombathy Viktor, Torma Domokos, Ujhely József és Zathureczky Gyula. Igazgatósági tagok: Bibó Lajos, Görgényi Miklós, Kokas Klára, Matolay Géza, Schramm Alfréd és Siklóssy Pál. Felügyelőbizottsági tagok: Bereczky László, Güttler Antal, Marschalkó Lajos, Mécs Alajos, Orbók Attila, Pünkösti Andor és Ujhely József. Vezérigazgató: Matolay Géza.

1941. augusztus 19-én a közgyűlés új vezetőséget választott: Elnök: Dusbaba Vilmos, a Dunántúli Bank Rt. vezérigazgatója. Igazgatósági tagok: Bálint Lajos gyárigazgató, Hámory József magánzó, Kolozsváry László, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár igazgatója, Kovács Béla ny. százados, Kokas Ferenc orvos, Szeiler Károly tanár, Szüle Dénes egyetemi magántanár vitéz Tóth Tihamér, a Magyar Tőzsde c. lap felelős szerkesztője. A felügyelőbizottság tagjai: Póka László egyetemi adjunktus, Pünkösti Andor színházigazgató, Tamásy József, a MIF-kölcsönző igazgatója. Ügyvezetés: Balogh Györgyné Kokas Klára, Matolay Géza, Szeiler Károlyné Hámor Ilona.

1943-ban ismét változáson ment át a vezetőség összetétele: Elnök: Szüle Dénes. Igazgatósági tagok: Matolay Géza, Szalontai Kiss Miklós, Szeder Károly, Szüle Dénes, vitéz Tóth Tihamér. Felügyelőbizottság: Barla László, Felkai Ferenc, Görgényi Béla, Pünkösti Andor. A kölcsönzést (forgalmazást) 1940 májusától a testvérvállalatként működő Modern Írók Filmjeit Kölcsönző Rt. (MIF Kölcsönző Rt.) végezte.

A cég többnyire irodalmi alapanyagból készült igényes szórakoztató filmeket (Karosszék, Mindenki mást szeret, Bűnös vagyok, Szíriusz, stb.) gyártott.

Filmjei:

 1. Karosszék (1939)
 2. Garszonlakás kiadó (1939)
 3. Gül Baba (1940)
 4. Mindenki mást szeret (1940)
 5. Magdolna (1941)
 6. Bűnös vagyok (1941)
 7. Szíriusz (1942)
 8. Annamária (1942)
 9. Fiú vagy lány? (1944)

Tervezett, meg nem valósult filmjei:

 1. Gyógykvartett (1941)
 2. Ifjúság Rt. (1941)
 3. Lavotta szerelme (1941)
 4. Pesti karnevál (1941)
 5. Diákkaptár (1943)

Forrás: Magyar Hangosfilm Lexikon ♦ Filmművészeti Évkönyv (1940, 1944) ♦ Magyar Film 1939/17., 1939/32., 1941/34.