Magyar Film Iroda Rt. (MFI)

Magyar Írók Filmje Rt. (MIF)

Magyar Filmoperatőrök Társasága
szakmai érdekképviselet

Székhely: Budapest VIII. Bókay János utca 43. (1938-1943)
A Társaság jelvénye: Zománcozott piros szegélyes pajzs, a csontszínű mezőben nemesfémből készült filmfelvevőgép.

1938 december 28-án alakult. Alapítója és elnöke Somkuti István operatőr volt, aki az 1940-es év első felében hosszantartó betegsége miatt nem vehetett részt a Társaság életében. A Színművészeti és Filmművészeti Kamara operatőr szakcsoportjának szervezete, amelynek tagja lehetett minden hivatásos filmoperatőr, aki a Kamara operatőr szakcsoportjának elismert tagja volt. Feladata és célja volt a fénykép és filmtechnika rendelkezésre álló eszközeivel a filmfényképezés művészi színvonalának emelése és a magyar kultúra fejlesztése, A Társaság tagjai havonta rendszeresen összejöttek a József utcai Csákody étterem különhelyiségében, hogy tudományos szakviták, szakelőadások és eszmecserék útján bővíthessék filmismereteiket. Működését öttagú végrehajtó bizottság biztosította, amelynek tagjait az operatőrök kétévenként titkosan választották. Tevékenységét igyekezett összehangolni a német birodalom operatőrei egyesületének célkitűzéseivel. A társaság egyik első 1939-es közgyűlésén elhatározta, hogy a Kamarához fordul annak érdekében, hogy nem kamarai tag ne fotografálhasson Magyarország területén. Felemelték szavukat annak érdekében is, hogy az operatőr szakma önálló Filmkamara kereteében képviseltesse magát, amely az 1940-es év elején végül meg is valósult. A Társaság 1940 nyarán memorandummal igyekezett megfékezni az amatőrfilmesek tevékenységét, amellyel véleményük szerint megsértették a hivatásos operatőrök erkölcsi és anyagi lehetőségeit.

A társaság aktív tevékenysége szerteágazó volt. Szakmai programjain olyan jelentős előadások is elhangzottak, mint a fényképezés centanáriuma laklamából Somkuti István tanulmánya Daugerre-ről. A jubielumon felbuzdulva a társaság elhatározta, hogy "Daugerre-vándorserleget" alapít, amellyel az évente megrendezett filmversenyen a legszebben fotografált magyar film operatőrét jutalmazzák. A szakmai előadások sorozata kiemelten fontos célkitűzésükké vált, amellyel igyekeztek csaknem minden tagjukat egy-egy előadás megtartására ösztönözni. A Társaság határozott célja volt egy szakmai archívum létrehozása, amelyben összegyűjtik az összes magyar operatőr fényképét, személyi és működési adatait. Egy alkalommal egyik menekült lengyel kollégájuk, számára rendeztek gyűjtést, egy másik alkalommal az 1940-es tavaszi árvíz károsultjainak számára.

Tagjai voltak a Hunnia Filmgyár és  Magyar Filmiroda operatőrei és laboránsai: Altmayer István, Bécsi József, Berendik István, Eiben István, ifj. Fekete Ferenc, Fridli Gyula, Gergelits Ferenc, Gyuricza János, Hegyi Barnabás, Horváth József, Icsey Rezső, Karbán József, Kárpáthy Zoltán, Kerti Lajos, Kiss Ernő, Kovács Gusztáv Mihály, Makay Árpád, Martin Djemil, Megyer Tibor, Nagy László, Németh Károly, Paulovics Mihály, Somkúti István, Tubay László, Vass Károly, Veress Gábor, Vidor Andor, ifj. Vrana Rudolf, Volkmayer Antal, Zsabka Gyula, Zsabokorszky Jenő

A Társaságban tartott szakmai előadások:

 • 1939. március 16. Dr. Heinz Linke (Németország) előadása az Askania vállfelvevőgép előnyeiről
 • 1939. október 4. Somkuti István előadása Dugerre-ről
 • 1939. november 8. Karbán József előadása a háttérvetítésről és egy új amerikai felületi hívási eljárásról
 • 1939. december 6. Somkuti István előadása a színház és a film közötti különbségről
 • 1940. február 7. Karbán József előadása a színes filmezés terén folytatott kísérleteiről
 • 1940. május 1. Karbán József előadása a legfrissebb film- és fototechnikai újításokról
 • 1940. június 5. Karbán József előadása a nyolcosztályos népsikolák oktatófilmkultúrájáról
 • 1940. október 2. Cserépy László előadása az erdélyi bevonulás operatőri munkáiról
 • 1940. november 6. Karbán József előadása az amerikai raszterfilmekről, a távolbalátás és a színesfilm legújabb eredeményeről
 • 1940. november 6. Kovács Gusztáv és Berendik István előadása az Arriflex kézikamera ismertetéséről
 • 1940. november 6. Kaovács Gusztáv előadása a legrégibb Pathé felvevőgép és az új Debrie-kamera összehasonlításáról
 • 1944. március 1. Karbán József előadása az éjszakai felvételekre alkalmas filmanyagokról és technikai módszerekről

Források: Székely-Castiglione Filmlexikon (1943) ♦ Magyar Film, 1939/5, 12, 16, 18, 21, 30, 35, 35 39 43 44, 45, 1940/1, 6, 10, 14, 18, 23, 27, 32, 40, 45. 1944/6.

Galéria