VERGŐDŐ SZÍVEK

Inimi zbuciumate (román), The Struggling Hearts (angol)

Alkotók

Janovics Jenő   rendező (egyes források szerint)
Garas Márton rendező (más források szerint)
Guthy Soma  író (elbeszélés)
Janovics Jenő   forgatókönyvíró

Szereplők

Gál Gyula  Garlathy György, gyáros
Garas Márton  Keller, könyvelő
Berky Lili  Jolán, a leánya
Mészáros Alajos  Bánky Endre, mérnök
Laczkó Aranka  Bánky anyja
Berky József  a törvényszék elnöke
Fáy Flóra szobalány
Szabados Piroska  
Fekete Mihály  
Várady Miklós  
Körössy Endre  
Kozma Hugó  
Nagy Gyula  
Farkas Sándor  
Szakács Andor  
Kozma Gyula  

Technikai stáb

Fekete László operatőr

Produkciós stáb

Janovics Jenő producer
Ungerleider Mór producer

Gyártási és bemutatási adatok

Proja gyártó cég
Kino-Riport laboratórium munkálatok
Philipp és Pressburger forgalmazó
1916. március 20. (Mozgókép-Otthon) bemutató

Külső forgatási helyszínek

 • a MÁV műhely udvara és épületei közötti területek
 • a Színkör mögötti műterem

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, az eredeti hossza a korabeli források szerint: 1820 méter.

Fellelhetőség, források

kópia

nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Film-Szemle, 1916/5, 6
 • Kolozsvári Szemle -Színházi Újság, 1916/7, 9, 12
 • Mozgófénykép Híradó, 1916/8, 9, 10, 11
 • Mozihét, 1916/8, 10, 11, 13, 37
 • Színházi Élet, 1916/10, 11, 12;
 • Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház Cluj. 1924.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.) 48. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  350 p.
 • Productia cinematografica din Romania I. Cinematograful mut (1897-1930). Bucureşti, 1970. Arhiva Naţionalá de Filme, 112-113. p.
 • Welser-Vitéz Tibor: A kolozsvári filmgyártás. Bp. 1963.  (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 152-156, 421-422.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.) 132. p.
 • Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Bukarest, 1980. 77-79, 139. p.
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 83. p.

Tartalom

A Garlathy gyár könyvelője, Keller, özvegyember, ki lányával, Jolánnal él. Megrögzött alkoholista, s nagy leleménnyel rejti el a sligovicás üveget, hogy lehetőleg mindig kéznél legyen. Egy festmény mögött, falba vésett üregben tartja a pálinkát, s csak, ha nem látják, akkor lopakodik a rejtekhelyhez. Jolán szeretetét megosztja iszákos apja és vőlegénye, Bánky Endre mérnök között. A derék fiatalember, aki szintén a Garlathy gyár alkalmazottja, őszintén szereti Jolánt. A lányra azonban a gyárigazgató Garlathy is szemet vet, s egy nap magához hívatja azzal az ürüggyel, hogy alkalmazni kívánja őt a gyárban. A férfi érzéki vonzódását megérezve Jolán rémülten menekül az irodából. Ez az erős akaratú férfi azonban nem áll meg félúton, ha másképp nem kaphatja meg a lányt, feleségül veszi. Keller tiz évvel ezelőtt tekintélyes összeget sikkasztott a gyárostól azért, hogy beteg feleségén segítsen. Garlathy rájött erre, de bűnbocsánatot ígér, ha ráveszi Jolánt a házasságra. Az öreg kétségbeesetten csóválja a fejét – Nem lehet! Jolán imádja vőlegényét! – Hát vegye rá őt, hogy mondjon le Jolán kezéről! – erősködik Garlathy. Keller felkeresi Bánkyt, feltárja előtte a katasztrófát, a szégyent, ami rá és leányára vár, ha Garlathy parancsa nem teljesül. Csak egy megoldás van, ha a fiatalember szakít a lánnyal. Bánky megsajnálja a nyomorult öreget, fél, hogy Jolánt is szégyen éri – sikkasztó lánya – mondják majd róla – ezért teljesíti Keller kérését. Megírja a szakító levelet, melyben egy ballépést emleget, mely kényszeríti, hogy gazdag lányt vegyen el.  De ugyanekkor pár sorban leírja elhatározásának igazi okát. Keller ezt az írást titkos szekrényébe zárja.
Jolán a gyáros felesége lesz, s a legnagyobb boldogtalanságban él önző, erőszakos férjével. Egyetlen vigasza szépen növekedő gyermeke. Időnként összetalálkozik Bánkyval a gyárban, és a két fiatal szíve újra kezd felmelegedni egymás iránt. Garlathy észreveszi vonzalmukat, s feleségét egy távoli fürdőhelyre viszi. Itt éri őket a hír, hogy az öreg Keller haldoklik. Mire Jolán hazatér apja utolsó perceit éli, s valami titokról beszél. Jolán átkutatja apja szobáját, s a titkos rekeszben megtalálja Bánky egykori levelét, amelyből mindent megtud. Garlathy lopás vádjával börtönbe juttatja vetélytársát. A mérnök a tárgyaláson nem tud védekezni, mert a kérdéses időpontban valóban Garlathy házában járt, de azt nem akarja elárulni, hogy csak Jolánt látogatta meg. Az egyetlen tanú, ki az igazságot tudja, a szobalány, akit Garlathy megvesztegetett, ezért hallgat. A vádlott ügye reménytelennek látszik, csak Jolán vallomása megmenthetné meg. A fiatalember anyja elrohan, s könyörög az asszonynak, hogy tegyen vallomást fia ártatlansága mellett. Jolán gyermekére néz, egy pár pillanatig habozik, mert az egész világ színe előtt a gyermeke apja ellen kell vallania, el kell árulnia, hogy Bánky nála járt, s nem lopási szándék vezette. Az anya zokogása, s a mérnök iránti szerelme megindítják, s végül drámai erejű vallomást tesz, melynek hatása alatt a szobalány is megváltoztatja vallomását. Bánkyt felmentik, s Garlathyt, ki hamisan esküdött, letartóztatják. A vergődő szívek végül egymásra találnak.

Érdekességek

 • A film rendezését a korabeli szaksajtó cikkei s ennek nyomán filmtörténészeink is különböző személyeknek tulajdonítják: Welser-Vitéz Tibor szerint Garas Márton, Kőháti Zsolt szerint Fekete Mihály, Nemeskürty István, Ábel Péter és Gaál Éva  szerint Korda Sándor, Imre Sándor és Jordáky Lajos  szerint Janovics Jenő rendezte. A Színházi Élet 1916/10 számában Garas Mártonnak tulajdonítják a rendezést. Mivel Korda a film készülésekor még nem állt szerződésben Janoviccsal, Garas Márton pedig már igen (a Tetemrehívás már az ő filmje volt, és a Vergődő szívekben szerepel is), ezért valószínű, hogy vagy ő, vagy Janovics rendezte a filmet, de még az is lehet, hogy mindketten közreműködtek.

Galéria

Vélemények

"Az első igazi magyar társadalmi mozidráma, mely csak egy ötleteiben irodalmi vonatkozású, egyébiránt egyenesen a vászonrairt és jelenetezett szüzsé, melynek mesteri drámai felépítése van. A jelenetezése, ugy amint a sűrítetten drámai jelenetek egymásra következnek, a legizgalmasabb párbeszéd erejével hatnak."  Mozihét, 1916/11

„A vergődő szivek nagy sikere. A Mozgókép-Otthon e heti bemutatója messze kimagaslóan nagy sikere volt a magyar kinematográfiának. A közönség meglepetve, s őszinte örömmel konstatálta, hogy a magyar film elérkezett a nyugati nivó magaslatára. A Transsylvania újdonsága megmutatta, hogy a művészi lehetőségek nálunk is megvannak, csak szemek és kezek kellenek, s az a kifejtett tapasztalati tudás, amivel Janovics Jenő doktor rendelkezik, aki nemcsak meglátja, hogy mi és ki alkalmas a filmre, hanem össze is tudja azokat fogni és a film szolgálatába állitani. Így nemcsoda, hogy a kolozsvári filmgyár oly jelentős és döntő szerepet töltött be eddig is a magyar kinematográfia fejlődésében. A vergődő szivek lelkes fogadtatása ennek az egész nagyszerű múltnak szólt.” Mozihét, 1916/13

„Guthi Somának, egy igen érdekes novelláját dolgozta át „Vergődő szivek" címmel Janovics Ienő, a kolozsvári színház igazgatója, mozidarabbá. Janovics, tudvalevőleg, a Proja filmgyár művészi vezetője és mint ilyen már eddig is igen szép sikerekre utalhat A „Vergődő szivek" egy izgalmas szerelmi történet. A férj küzdelme felesége szivéért. Egy férj ki nem riad vissza semmitől, ki akadályokon, embereken, az asszony udvarlóján, mindenen és mindenkin kész legázolni, csakhogy az asszonyt visszaszerezze magának. Ezt a férjet Gál Gyula játsza. Egy törvényszéki tárgyalás izgalmaiban és végig az egész darabon minden idegünket leköti ez a darab. Gál Gyula a férj szerepében elemében van, mintha testére szabták volna ezt a szerepet. Berky Lilit pedig sohasem láttuk ilyen szépnek. Ő játsza a feleséget, az asszonyt kiért a nagy küzdelem folyik. Berky Lili művészetnek zenitjére ért fel, moziszinésznői karrierje gyönyörű prespektivákat tár fel… A másik férfifőszerepet Mészáros Alajos a Nemzeti Szinház tagja játsza, ki rövid időn belül magyar mozi kedvence lett. A filmet Philipp és Pressburger cég hozza nálunk forgalomba. A film kiállítása minden eddigit felülmúl. A Proja-cég a multak tapasztalait felhasználva folyton tökéletesebb képeket produkál. A „Vergődő szivek" már semmi kivánni valót nem hagy hátra és minden tekintetben méltó versenytársa lehet a külföldi filmeknek is. A rendezés munkáját Garas Márton végezte s ezzel körülbelül mindent elmondtunk, ehhez nincs semmi hozzá tenni valónk. Janovics, amely művészi érzékkel és biztos kézzel vezeti színházat, ugyanannyi tudással és ízléssel felvértezve csinálja a legnagyszerűbb magyar filmeket. Dicsőségére a magyar színészetnek és filmgyártásnak. Biztos, hogy a „Vergődő szivek"-nek ugy a nagyközönségnél, mint a sajtóban rendkívül sikere lesz. Mert az igazán művészi dolgok megtalálják az utat a nagyközönség szivéhez is!” (Színházi Élet, 1916/10)