TILOS A CSÓK!

No Kiss! (angol címfordítás), Küssen Verboten! (német cím)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Pásztor József író (operett: Tilos a csók, 1909.)  
Balogh Béla forgatókönyvíró 
Vincze Zsigmond zeneszerző (operett: Tilos a csók, 1909.)
Gyárfás László segédrendező

Szereplők

Erdélyi Géza XII. Balduin, a király
Lóth Ila Henriette, a királyné
Papp Jancsi Max, a trombitás
Mattyasovszky Ilona Molly, a dada
Kabók Győző a miniszterelnök (máshol: igazságügyminiszter)
Ujváry Lajos a pénzügyminiszter
Herczeg Jenő akultuszminiszter
Balogh István a rendőrminiszter
Krupka Kovács Andor belügyminiszter
Jászonyi Ria apród
Perczel Jolán apród
Perzel Nelly apród
Molnár Rózsi apród
Protits Dancia udvarhölgy
Serfőző Mária udvarhölgy
Böjtös Árpádné udvarhölgy
Lys Northon udvarhölgy
Nagy László testőr
Eugen Stepat testőr
Osvát Alfréd testőr
Korbuly Géza testőr
Parlagi Iván testőr
Fejér Leó testőr
Potasnyikov Nándor testőr
Böjtös Árpád gárdatiszt
Dénes Oszkár gárdista
Blázi János gárdista
Ditrich Antal gárdista
Tímár Gyula gárdista
Merényi Dezső gárdista
Ágai Sándor tábornok
Bíró Béla tábornok
Koritsánszky István tábornok
Maurer Bronislawa a tíz lány egyike
Posner Magda a tíz lány egyike
Niel Erna a tíz lány egyike
Csáky Manci a tíz lány egyike
Lucy Nordley a tíz lány egyike
Sárosi Mici a tíz lány egyike
Singer Ilona a tíz lány egyike
Réth Marianne a tíz lány egyike
Anny Miléty a tíz lány egyike
Svisztovics Dodó a tíz lány egyike
Szentiványi Iván a tíz legény egyike
Ditrói Zoltán a tíz legény egyike
Jukker Arthur a tíz legény egyike
Marossi Mihály a tíz legény egyike
Szalay Ernő a tíz legény egyike
Milosevits János a tíz legény egyike
Reiner Róbert a tíz legény egyike
Jukker József a tíz legény egyike
Bolváry Géza a tíz legény egyike
Newlinsky Mikó a tíz legény egyike
Györköny Iván főudvarmester
Kürti Teréz főudvarmesterné
László Imre kocsmáros
Bíró Buczika trónörökös
Mattyasovszky Gyuri gyerek
Huber Elzi gyerek
Szécsi Ferkó gyerek

Technikai stáb

Nagy Dezső operatőr

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. október 13. (Corso) bemutató
34/1920, – betiltva, 1145 méter cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • Budai vár

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 34/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1145 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Népszava, 1919. június 25.
 • Mozgófénykép Híradó, 1919/14
 • Mozihét, 1919/14
 • Képes Mozivilág, 1919/ 12, 13, 15 (részletes tartalomleírás)
 • Corso mozi műsorfüzet 1919. október 3.
 • Mozi-Világ, 1919/41
 • Vörös Film, 1919/11, 12, 18, 36
 • Pesti Hírlap, 1919. október 12.
 • Budapesti Hírlap, 1919. október 12.
 • Délmagyarország, 1919. november 29.
 • Esztergom és Vidéke, 1919. december 31.
 • Dunántúl, 1920. augusztus 7.
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 67. p.
 • Belügyi Közlöny, 1920/19.  639. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története III. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 45. p.
 • Radó István: Balogh Béla. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 8. p., 22-24.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 36. p.
 • Nemeskürty István: A magyar filmesztétikai irodalom 1919-ben. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 81. p.
 • Radó István: A magyar Tanácsköztársaság filmélete. Bp. 1959. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 41., 68., 70. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  356. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 44., 82., 92. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 230-231. p.
 • Szepes Mária: Emberek és jelmezek. Bp. 1998. 76. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 177, 215. p.

Tartalom

Valahol egy kis országban, talán a Balkánon, talán a volt német birodalom területén élt egy húszéves királyfi tizenhat éves feleségével. Ez a király elhagyta fiatal hitvesét és háborúba ment, mert a birodalom, az ország érdeke így kívánta. Távollétében nagy öröm éri az országot, a királynénak fia, a népnek trónörököse születik, aki hivatva lesz apja koronáját a fejére tenni, és az ország boldogsága felett őrködni. Egy napon a bölcs miniszterek és államférfiak összedugják kopasz fejeiket és elkezdenek tanácskozni, egy múltszázadbeli Alumínium bullára hivatkozva elhatározzák, hogy a királyt, ha megjön, elválasztják hitvesétől, mert még egy királyfi születése a későbbiekben esetleges belháborúkhoz vezetne. Amíg az ország bölcs urai ezt szépen kifőzik, hír érkezik, hogy a király megnyerte a háborút és kétszáz kilométeres sebességgel jön haza. Lázas készülődés indul a palotában, nagy az izgalom, a fejetlenség, a kapkodás. A fiatal királyasszony hálószobáját díszítgetve várja urát. Az uralkodó tiszteletére a hatalmas trónterembe vonul az egész udvar. Az ünnepelt király unja a sok ceremóniát, és felesége után vágyódik. Végre beengedik hozzá a királynét, de amikor átölelik egymást, a miniszterelnök közbelép: Tilos a csók! A király kénytelen meghajolni az államérdek előtt, azonban nehogy a keserűséghez irigység párosuljon, kiadják az egész országra szóló szigorú parancsot: Tilos a csók!, minek következtében az egész országban elhallgatnak a szerenádok, nem írnak szerelmes leveleket, nem csattannak csókok. A király és a királyné azonban sehogyan sem tudnak ebbe a rájuk kényszerített hűvös viszonyba belenyugodni. Ámor, a szerelem istene azt tanácsolja nekik, hogy játsszák ki a törvényt. A felséges pár álruhában, kerülő úton a félreeső Félszemű Bagoly fogadóba lopakodik. Itt azonban telt házat találnak, s nem jut nekik szoba. A király rájön, hogy a miniszterei itt adnak találkát az udvarhölgyeknek, és a csók tilalmat egyedül ők respektálták. Testőreivel körülzárja a fogadót. A meglepett miniszterek ijedten kérnek kegyelmet, a király azonban választás elé állítja őket: vagy semmissé nyilvánítják az Alumínium bulla rendelkezését, vagy lemondanak. A minisztertanács összeül, s kijelenti, hogy a törvény elavult, a modern időkben alkalmazni nem lehet. A fiatal király, be sem várva a tanácskozás végét, siet felesége lakosztályába, ahol végre szabad a csók. (Forrás: Képes Mozivilág, 1919/15)

A Corso mozi műsorfüzetében megjelent tartalomleírás:
Henriette királyné várja vissza férjét a csatából. XII. Balduin király, hogy minél hamarább karjaiba zárhassa nejét, autón igyekszik haza. Azonban egy régebben testvérháborúból kifolyólag – hozott törvény szerint a királyi pár a trónörökös megszületése után nem szerelmeskedhetik többé. Őrök vigyáztak reájuk. A király bosszút áll miniszterein. Ha neki nem szabad csókolódzni, akkor az országban más emberfia se csókolóddzék. Molly a trónörökös dadája, megsajnálja a királynőt, azt a tanácsod adja neki, öltözzék álruhába s a királlyal együtt szökjék a „Félszemű bagoly”-ba, amely most a szerelmes párok titkos menedékhelye. El is mennek oda, ahol ott találják az udvar fiatalságát és a minisztereket. Itt a félreeső kis szállodában szabad a csók, vígan ölelkeznek a párok s a tavasz kábító illata részegítetti meg az elfojtott vágyakat. A királyi pár csudálkozva nézi az eléje táruló látványt, majd pajkos jókdedvre derült az arcuk s az odarendelt őrökkel bekísérteti a szerelmes párokat s a minisztereket is. A miniszterek, hogy megmeneküljenek a bukástól, kimondják, hogy a régi törvény nem fedi az idők szellemét, elavult és hatályon kívül kell helyezni. A királyi párt már lakószobájukban találja a határozat. A tavasz besugározza a lelküket s forró hosszú csókban pecsételik meg a boldog királyi szentesítést: „Szabad a csók!” (1919. október 13.)

Érdekességek

 • A film a Tanácsköztársaság alatt készült, de nem felelt meg a Tanácsköztársaság kulturális irányelveinek: „A »Tilos a csók« és a »Becstelen becsület« régi időkből való erkölcsrajza ellentmond az új korszellem kívánalmainak.”  (Népszava, 1919. június 25.)
 • „A kommunista Magyarország társadalmasított mozgókép iparának ez egyik új, nagyszabású, komolyan számbajövő alkotása. Ez a film az első, amelynek szereplőit a központi színészelosztó iroda bocsájtotta a rendező rendelkezésére." (Képes Mozivilág, 1919/15)
 • Egyes feltételezések szerint a Tanácsköztársaság idején csak a műtermi felvételek befejezéséig jutottak, a szabadtéri felvételekre, a vágásra és a laboratóriumi munkálatokra csak a proletárdiktatúra bukása után került sor, ennek ellentmont, hogy a Vörös Film, 1919. június  21-i száma szerint a zsüri előadásra engedélyezte".
 • A  kosztümöket az Operaházból kölcsönözték, de az udvarhölgyek főkötőjét a színésznők maguk varrták.
 • „Az egész filmben mégis legbájosabb szerep tíz fiatal, nagyon szép lány és tíz csinos fiú szerepe. Tíz sár ez, akiknek nagyon fáj a szigorú rendelet, akik nagyon érzik annak súlyát és akik legjobban örülnek, hogy véget ért. Legalább nem kell titokban csókolózni. A párokat Balogh Béláné és Mattyasovszky Ilona válogatták ki.” Képes Mozivilág, 1919/15. 13. p.
 • A Képes Mozivilágban megjelent riport beszámol a forgatásról és megörökíti annak néhány mulatságos jelenetét. (Ty.: Epizódok a "Tilos a csók" felvételeinél. In: Képes Mozivilág, 1919/15. június 15.)

Galéria

Vélemények

„(Tilos a csók.) Ez a címe egy operettvígjátéknak, amelyet éppoly ötletesen írt meg Pásztor József, mint amilyen hatásosan alakított át filmmé és rendezett Balogh Béla rendező. Ha Lóth Ila mint királynő nem is volna olyan fiatal lányosan üde, ha Mattyasovszky Ilona és a többi szereplők Kürthy Teréz, Erdélyi Géza, Ujváry Lajos, Kabók nem is gondoskodnának játékukkal arról, hogy a közönség egy percig se unja magát, akkor is elsőrendű kasszadarabbá avatná a darabot a vásznon megjelenő képek szépsége és a kiállítás pazar gazdagsága. A Star ezúttal is magasan tartja a művészi színvonalat.” (Budapesti Hírlap, 1919. október 12. vasárnap)

„(Tilos a csók.) A Korzóban hétfőn kerül először színre Pásztor József bájos filmjátéka, a Tilos a csók Balogh Béla rendezésében. Kacagtató és pompásan megjátszott jelenetek szakadatlan sorozata ez a darab, mely Lóth Ilának nyújt alkalmat arra, hogy alakítóképességét új oldalról mutassa be. A kitűnő darabot a Star filmgyár készítette.” (Pesti Hírlap, 1919. október 12. vasárnap)