PARDON, TÉVEDTEM!

Alkotók

Illés Jenő rendező (filmrész)
Sándor József rendező (színpadi rész)
Fritz Schönhoff író
Emőd Tamás  fordította, átdolgozta
Káldory István zene
Erdélyi Géza  zene
Erdélyi Géza koreográfia

Szereplők

Erdélyi Géza Báró Reszketeg Géza
Kiss Rózsi Kiss Rózsika, moziszínésznő
Sándor József Sándor József, jómódú
Kiss Mariska Sándor Mariska, a húga, szintén jómódú
Caligari II. táncfenomén  
Gellért Lajos Nick Paccer detektív
Lénárd Béla rendező
Kárpáti Sándor színész
Sáfrány Vilmos lengyel nemes
László Imre Dagadt Tóni, iszákos

Produkciós stáb

Fodor Aladár producer
Fröhlich János producer

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport gyártó cég
Projectograph forgalmazó cég
1915 bemutató
1915. szeptember debreceni bemutató
1922. május 15. (Tivoli) repríz
162/1922 cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm. Filmből és színpadi jelenetekből álló filmszkeccs. A filmrész néma, 35 mm-es, hossza a 162/1922 sz. cenzúra irat szerint: 558 m

Fellelhetőség, források

Az MNFA gyűjteményében Magánnyomozó/Magándetektív címen nyilvántartott töredék feltehetőleg a filmszkeccs filmrészének töredéke. A film adatai az alábbi forrásokból származnak:

 

Bibliográfia

  • Mozihét, 1915/29, 33
  • Apolló Színház (Zilah) 1915-ös szöveges plakátja, (OSZK Plakáttára)
  • Belügyi Közlöny, 1922. 1072. p.
  • Film-Ujság, 1922/164. (június 14. tartalom)
  • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
  • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 86. p.
  • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 156. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
  • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. 1975. 31. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Sándor József, a filmíró filmdrámán dolgozik. Rózsika, a filmszínésznő, éppen filmfelvételen vesz részt báró Reszketeg Gézával, amikor szerep szerint Rózsikának balról kell jönnie, a bárónak a gép előtt elébe kell toppannia és egy cuppanós csókot kell nyomnia Rózsika arcára. A véletlen játéka azonban úgy hozta, hogy a korzón sétálók közül toppan egy hölgy a báró elé, Mariska, Sándor József húga, s a báró, aki se hall, se lát, csak szerepére gondol, Mariskát csókolja meg Rózsika helyett. Mariska kétségbeesetten siet haza és elbeszéli fivérének a kalandot, aki szörnyű haragra gerjed és elhatározza, hogy nyomozást indít a szemtelen szoknyavadász után, akinek nevét Mariska nem tudja megmondani. Megbízza Nick Paccert, a zseniális detektívet, hogy nyomozza ki, hogy ki volt az a vakmerő férfi, aki a húgát megcsókolta. Paccer akcióba is lép, de minden iparkodása balul üt ki. Végre mégis megtörténik a leleplezés és pedig akként, hogy egy moziban meglátják a felvételt, amely a báróról és Mariskáról készült. A tragédia azonban, amellyel a leány bátyja minduntalan fenyegetőzött, s amelytől a színész úgy félt, elmarad. Mert a leány nem is nagyon haragudott a csókért, s minthogy a színésszel kölcsönösen megértik egymást, a véletlen csók házassághoz vezet. Sőt nem is egyhez, hanem kettőhöz, mert a leány bátyja a nyomozás során egy kedves filmszínésznővel találkozott s az ő útjuk is az anyakönyvvezetőhöz visz.

Érdekességek

A film elkészüléséről a Mozihét 1915. augustus 29-i száma rövid hírben számol be: "Pardon tévedtem! Egy kitűnő és nagyon mulatságos moziszkeccs cime ez, amelynek felvételeit most fejezte be Illés Jenő felügyelete alatt a Kinoriport. A szkeccset németből Ernőd Tamás, a kitűnő fiatal iró fordította. A szkeccs legközelebb egyik előkelő fővárosi mozinkban kerül színre. (Mozihét, 1915/29)

A film bemutatójának időpontját és helyét nem sikerült kideríteni, de hogy valóban elkészült és vetítették, arról a Színházi Élet 1915. október 17-i számában megjelent hír tanuskodik: "Jótékony célú matiné lesz okt. 17. d. e. az Urániában. A rendezőség élén gróf Teleky Sándor, báró Rudnyánszky Imre és dr. Dános Árpád állanak. Szereplők R. Gombaszögi Frida, Haraszti Mici, Nagy Teréz, Kökény Ilona, Hegedűs Ferenc, Chorin Géza stb. A matiné műsorán a magánszámokon kívül a „Pardon tévedtem" cimü mulatságos szkeccs is szerepel, melynek főszerepét a kitűnő Gellért Lajos játssza. A jövedelmet a lábadozó otthon javára fordítják." (Színházi Élet, 1915/7)

Caligári a táncfenomén a szkeccs 1915-ös előadásain még nem szerepelt.

Galéria

Vélemények

A szkeccs 1922-es reprízéről jelent meg a következő hír: (Csodás műsor kerül bemutatásra) hétfőtől a Tivoliban. Caligári, a táncfenomén és Sándor Jőzsef, az Apolló-Szinpad tagja, lép fel személyesen a Pardon, tévedtem! cimű Kacagtató bohózatos mókás filmszkeccsben. Caligári csodás akrobatikus és stepptáncai általános feltűnést és csodálatot fognak kelteni. (Pesti Hírlap, 1922. május 14.)