A VÖRÖSBEGY

Glass-Eye (angol), Glasauge (német), Oeil-de Verre (francia)

Alkotók

Gaál Béla rendező
Moly  Tamás író (regény: Vörösbegy kalandjai, 1918-20)  
Pásztor Béla forgatókönyvíró

Szereplők

Csortos Gyula Vörösbegy/Bill Rops [Glasauge / Glass-Eye / Oeil-de Verre]
Bartos Gyula Famos János [John Famous / Jean Fameux]
Latabár Árpád Dobonthy, rendőrfőnök
Lóth Ila Erzsike, a rendőrfőnök lánya
Tompa Béla Dér István, színész
Boyda Juci  
Fenyő Emil  
Gaál Annie  
Margittay Gyula  
Posner Magda  
Szarvasi Soma  
Szirmai Imre  
Torday Ottó  
Vándory Gusztáv  
Szerémy Zoltán  
Radó Géza  
Nick Winter  
Charley Grenidge  
Igalits Sandy  
K. Takács Ily  

Produkciós stáb

Geiger Richárd  producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1921. február 28. (Corso) 2273 méter bemutató
52/1921, -  2600 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 6 felvonásos, eredeti hossza a 52/1921 számú O.M.B. határozat szerint  2600 méter. Külföldi forgalmazási kópia hossza: 2273 m [minden bizonnyal egykockás tranzit feliratokkal]

Fellelhetőség, források

kópia MNFA, rövid töredék

Bibliográfia

 • Star Film [album]
 • Mozihét, 1920/32
 • Mozgófénykép Híradó, 1921/8
 • Színházi Élet, 1920/19, 48 (Csortos újra filmezik), 1921/9, 1923/24
 • A Mozi (Miskolc), 1921/16 (tartalomleírás)
 • Mozi és Film, 1926/23
 • Képes Mozivilág, 1920/31 (a film terve); 1921/9 (elkészült), 1923/24
 • Színház és Mozi, 1921/3
 • Színház és Divat, 1921/8;
 • Világ, 1921. február 27.
 • Ország-Világ, 1921/9.  február 27.
 • Belügyi Közlöny, 1921/16. 536. p.
 • Film Riport (Arad), 1923/4
 • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 51. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 188, 211, 358. p.
 • Lévay Béla: Visszapillantásaim a magyar filmre 1925-1950. (Kézirat. MNFA Könyvtára) 17. p.

Tartalom

Vörösbegy, a szellemességéről és ügyességéről híres szélhámos a legbravúrosabb bűntetteket, lopásokat követi el: L’art pour l’art. Ebben leli szórakozását, örömét, passzióját. Egy nap az újságból megtudja, hogy mikor van az Országos Bank pénztárfizetési napja. Megjelenik a helyszínen vörös hajával, hibás félszemével, púposan. Ugyanitt randevúzik Dobonthy rendőrfőnök leánya, Erzsike és Dér Pista, a színész. A fiatalember odalép a pénztárhoz, hogy beváltson egy csekket, közben a lány egy nagyot sikolt, és egy öregúr karjába roskad. Míg a jelenlévők Erzsikét élesztgetik, a furcsa gnóm elemeli a pénzt az egyik pénztárból. Nagy kavarodás támad, megszólal a vészjelzés, lezárják a bank kapuit, de akkora már Vörösbegy eltávozott a zsákmánnyal. Megindul a nyomozás.  Kiderül, hogy Erzsike egy kis állattól rémült meg, melyre a púpos férfi hívta fel a figyelmét. Híres János, a detektív fölfedezi a „szörnyet” az íróasztal alatt, melyről kiderül, hogy egy műegér. A bank kapuja előtt álló portás emlékszik, hogy 5555 volt a púpos rabló autójának száma. A detektív fokozott energiával lát munkához, még Erzsikét és Dér Pistát is figyelteti. Vörösbegy azonban nap-nap után vakmerő trükkökkel jár túl az eszén. Az izgalmas játék közben még arra is időt szakít, hogy belopódzon a rendőrfőnök lakására is, hogy Erzsikétől bocsánatot kérjen. A bájos bakfisnak megtetszik a vakmerő férfi, aki miközben udvarol a lánynak, nem mulasztja el, hogy 10000 koronát eltulajdonítson a rendőrfőnök íróasztalából. Dobonthy bosszút esküszik ellene, s maga akarja elfogni. Azt tervezi, hogy Vörösbegynek öltözve megy az álarcosbálba lányával. Épp maszkírozza magát, mikor Híres János meglátogatja.  A detektívben feltámad a gyanú, hogy a rendőrfőnök és a szélhámos ugyanaz a személy. A bonyodalmat növeli, hogy az Erzsikébe szerelmes  Dér Pista megtudva Dobonthy tervét Híresnek öltözik, hogy az ál-Vörösbegyet elfogva az apai áldást kikényszerítse. Az álarcosbálon a rendőrfőnök lányával a 14-es szeparéba megy. Kiderül, hogy otthon felejtette a pénztárcáját. Hazasiet érte, meghagyva a pincérnek, hogy rajta kívül senkit ne engedjen be lányához. Közben megérkezik az igazi Vörösbegy. A pincér előzékenyen bevezeti a szeparéba, Erzsike apjának véli. Vörösbegy belemegy a játékba. Egész éjjel nagyszerűen mulatnak, s mikor belép Dér Pista, hogy a letartóztatási komédiát eljátssza, a vélt rendőrfőnök spiccesen szunyókál a kereveten. A színész és Erzsike ekkor nem tehetnek mást, hazavezetik a „papát”. Erzsike otthon megtudja, hogy kivel mulatott, de nem ijed meg, mert titokban már régóta vonzódik a vakmerő szélhámoshoz. A rendőrfőnök le akarja tartóztatni  Vörösbegyet, de az szokásához híven kivágja magát. Levéve arcáról a félszemű maszkot, lekapva vörös parókáját, Bill Rops-ként mutatkozik be, és megkéri Erzsike kezét. Az elképedt rendőrfelügyelő neki adja leányát.

Tartalomleírás az Ország-Világ, 1921/9. számában:
"Vörösbegy, a szellemességéről és leleményességéről hírhedt grandiózus szélhámos társaival Budapestre jön, itt bámulatos ügyességgel és hallatlan vakmerőséggel kezdi el működését. A rendőrséget orránál fogva vezeti s változatos ötleteivel a legkomikusabb helyzetbe hozza üldözőit. Amikor végül már Dobonthy rendőrfőnök íróasztalát is kifosztja, az bosszút esküszik ellene s elhatározza, hogy saját maga lát hozzá a kalandor kézrekeritéséhez.
Terve az, hogy Vörösbegynek maszkírozza magát és leányával elmegy az álarcosbálra, hol az egész város képviselve lesz. Arra számít, hogy találkozik a szélhámos bandájának valamelyik tagjával, ki főnökének tartva őt, fontos titkokat árulhat el az igazi Vörösbegyről.
Hires János épp akkor tesz látogatást Dobonthynál, mikor az Vörösbegynek maszkírozza magát. A vörös parókát nem tudja már elrejteni és a töprengő detektívben megerősödik a gyanú, hogy a rendőrfőnök és a szélhámos ugyanaz a személy. A bonyodalmat növeli, hogy Dér Pista, ki Erzsikébe szerelmes, megtudja Dobonthy tervét és Híresnek öltözik, hogy az ál-Vörösbegyet elfogva, apai áldását kikényszerítse.
Az álarcosbálon a rendőrfőnök leányával a tizennégyes szeparéba megy. Miután otthon felejtette pénztárcáját, hazasiet, meghagyva a pincérnek, — ki előtt fölfedezte igazi kilétét, — hogy rajta kívül a szeparéba senkit se bocsásson be.
Míg a leselkelő Hires a rendőrfőnököt el akarja fogni s ez csak megkésve tud a bálba visszatérni, addig megérkezik oda az igazi Vörösbegy. A pincér a rendőrfőnöknek tartja, előzékenyen bevezeti a szeparéba s itt a szélhámos Erzsikével találja magát szemközt, ki apját üdvözli benne. Vörösbegy belemegy a játékba, mulatnak, táncolnak, isznak egész éjszaka s Dér Pista, mint ál-Hires akkor toppan be, mikor a vélt rendőrfőnök spiccesen és álmosan végigdől. a kereveten. „A színész és Erzsike a letartóztatási komédiát így nem játszhatják el és nem találnak jobb megoldást, mint a »papát« hazavezetni.
Ezalatt Dobonthy, folyton nyomon követve az igazi Hírestől, kétségbeesve keresi leányát a báli forgatagban s miután nem akad rá, hazarohan. Itt játszódik le a nagy jelenet, Erzsike megtudja, kivel mulatott az éjszaka és nem is sajnálja. Vörösbegy pedig, mikor a rendőrfőnök le akarja tartóztatni, szokásához híven kivágja magát: Bili Rops angol magándetektívnek mutatkozik be, ki szintén a hírhedt Vörösbegy után nyomoz. Igazolja magát, leveszi vörös parókáját, le hibás félszemét. Nagy öröm és elképedés, az új detektív egyszerre nagyot nőtt Dobonthy szemében s így semmi sem állja útját annak, hogy Erzsike leányálmai teljesüljenek. Vörösbegy — vagy Bili Rops? — magával viszi, mint kis feleségét, egy új, boldog és becsületes életbe. A beszáguldó Hires már csak a rendőr- főnöKkel találja magát szemközt és megsemmisülve mered a fiatalok tovaporzó autója után."

 

Érdekességek

 • Lévay Béla visszaemlékezéseiből kiderül, hogy a forgatás során halálos kimenetelű baleset történt. Vörösbegyet üldözi a rendőrség felmászik a Ferenc József híd turulmadarára, s onnan beugrik a vízbe. A Csortost helyettesítő kaszkadőr egy Tripiska nevű cirkuszi akrobata, aki ezt a mutatvány már többször megcsinálta, ezúttal szerencsétlenül esett, és gerinctörést szenvedett. A balesetről újsághírt nem találtunk.

Galéria

Vélemények

„Ki ne ismerné Moly Tamás közkedvelt és állandó olvasottságnak örvendő izgalmas kalandor-regényét, a »Vörösbegy«-et ? Ennek a direkt filmre kívánkozó nagyszerű témának a mozivászon részére való feldolgozását fejezte be most a »Star«, hazánk legelső nagy filmgyára. A darab, mely páratlan zsenialitással és ötletességgel a bravúrok egész sorozatát tárja elénk, B. Pásztor Béla szcenáriuma nyomán készült és főszerepeit Lóth Ila, Csortos Gyula, Latabár, Bartos Gyula és Tompa Béla játszák. E művészi névsor már maga is garancia a biztos sikerre, melyhez méltón sorakozik Gaál Béla biztos kezű, művészi ízlésről tanúskodó rendezői talentuma. A darab fényes kiállítása, a külső felvételek kristályos képsorozatai szenzációként fognak hatni. A filmet a Corso mozinak sikerült megszerezni és hétfőn, 28-án Budapest közönségének alkalma lesz megtekinteni.” (Ország-Világ, 1921/9.  február 27.)

„A darab cime:rösbegy.Egygeniális kalandort játszik benne Csortos, aki a legbravúrosabb szélhámosságokat, lopásokat követi el, de hogy igy fejezzük ki magunkat: L’art pour l'art. Nem azért követi el ezeket, hogy ezáltal valami jogtalan előnyöket biztosítson magának, hanem és ez a frappáns hogy kellemetlenkedjék a hatóságoknak, rendőrségnek, detektíveknek. Ebben leli szórakozását, örömét, passzióját. És ez a fiatalember, aki mindezeket elköveti, lángolóan vörös hajú és a szemén valami idegenszerűen csillámlik állandóan.” (Színházi Élet, 1920/48)