A KÉTARCÚ ASSZONY

The Two-faced Woman (angol címfordítás), Die zweigestaltige Frau (német cím)

Alkotók

Bolváry Géza rendező
Falk Richárd ötlet
Bolváry Géza forgatókönyv

Szereplők

Horváth Zoltán Lord Wilmont
Mattyasovszky Ilona Daisy, a lord felesége/Mary, az apacsleány
Vándory Gusztáv Percy, a lord unokaöccse
Charley Grunidge Bob, néger inas
Zsoldos Jenő Jack, a vasöklű
Gárday Lajos apacs
Parlaghy Iván  
Szarvasi Soma  
Körmendy Kálmán  

Technikai stáb

Kondor István segédrendező
Kováts István operatőr
Zsitkovszky Béla operatőr
Kovács Sándor díszlettervező
Szabó György fővilágosító

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1920. november 29. (Corso) bemutató
191/1920, - 16 éven felülieknek, 1812 méter cenzúra határozat

Külső forgatási helyszínek

 • Siófok
 • Duna, az Óbudai Hajógyárnál
 • Star műterem betonmedencéje (víz alatti felvételek)

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 5 felvonásos, hossza a 191/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 1812 méter

Fellelhetőség, források

kópia MNFA, Vándory hagyaték, (rövid töredék, 21 sec, virazsírozott, inzert nélküli)

Bibliográfia

 1. Képes Mozivilág, 1920/33 (hír a film készüléséről), 34, 46 (bemutatóról)
 2. Mozihét, 1920/32, 47
 3. Színházi Élet, 1920/34, 48 (bemutatóról)
 4. Ország-Világ, 1920/50.
 5. Világ, 1920. november 28., 29.
 6. Magyarország, 1920. december 1.
 7. Belügyi Közlöny, 1920/52. 2026. p.
 8. Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 9. Vándory Gusztáv: Visszaemlékezések. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 12. p.
 10. Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 51. p.
 11. Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 188, 203, 358. p.

Tartalom

Percy Wilmont oroszlára vadászik Afrikában. Egy nap levelet kap nagybátyjától, Lord Wilmonttól, amelyben közli, hogy megházasodott és kéri unokaöccsét, hogy térjen haza birtokai igazgatására. Percy engedelmeskedik a szívbeteg nagybácsi kérésének és visszatér Londonba néger szolgájával Bobbal. Csodálkozva pillantja meg Daisyt, a lord szép fiatal feleségét, akibe beleszeret. A fiatalasszony hű marad öreg férjéhez és visszautasítja Percy közeledését. Amikor Bob egy este a külvárosban sétál egy kocsmából apacspárt lát kilépni, és legnagyobb megdöbbenésére az apacslányban felismeri Daisyt, a lord feleségét. Követi a párt és akaratlanul tanúja, ahogy ezek kirabolnak egy előkelő fiatalembert. Követi a rablókat egy palánkokkal körülvett utcáig, ahol az apacsok hirtelen eltűnnek. Percy ezalatt a klubjában tartózkodik, ahol megjelenik barátja Weathy, és izgatottan elmeséli, hogy imént az utcán kirabolta egy apacspár. Percyt türelmetlenül várja Bob, aki hazatérésekor elmeséli különös élményét, Daisy fényképére mutat és a leghatározottabban állítja, hogy ő az apacslány. Percy visszaemlékezik Wealthy elbeszélésére és barátjához siet Daisy fényképével, aki szintén felismeri a támadónőt. Percy és barátja kutatni kezdenek Daisy titokzatos kettős élete után. Felfedezik, hogy az apacsok székhelye a palánkos utcában van. A házban azonban senkit sem találnak. Percy felelőségre vonja Daisyt, de az felháborodva utasítja vissza a vádjait. Az apacsok elhatározzák, hogy elteszik útból az üldözőiket. Egy nap Percy megpillantja az apacs kocsma közelében Daisyt. Utána siet, de szem elől veszti. Az apacsok egy pincében rejtőznek, amelybe egy boroshordón át lehet bejutni. Az apacslány megjelenik társai között és közli, hogy újra a nyomukban vannak. Percy a palánkos utcába siet, ahol Wealthy és Bob őrködnek. Percy kinn hagyja barátait és maga hatol be a házba. Az apacsok foglyul ejtik, megbilincselik és autót hozatnak. Wealthy a rendőrségre siet. Közben azonban Percyt az autóba dobják, amely vele és Jackkal elszáguld. A rendőrcsapat amely Wealthy vezetésével megérkezik a többi apacsot még a házban találja. Heves harc támad, az apacsok szétzúzzák a lámpát és a ház lángba borul. Percyt ezalatt Jack a folyóhoz viszi és motorcsónakkal szállítja tovább. A hű Bob egy másik motorcsónakkal követi őket. Az apacsok látva, hogy üldözik őket, a megbilincselt Percyt a folyóba dobják. Bob utána ugrik. Jack ugyancsak a vízbe veti magát, s a víz mélyén elkeseredett harc bontakozik ki. Végül Bob megmenti a már majdnem eszméletlen Percyt. Odahaza Percy találkozik Daisyvel, akinek szemrehányást tesz a történtek miatt. Az izgatott szóváltásra belép a szobába a lord és kidobja Percyt, akinek vádjait nem hiszi el. Az apacsok elhatározzák, hogy betörnek lord Wilmont villájába. Az apacslány beoson két betörő társaságában, de Percy és barátai, akik résen vannak, követik és tettenérik őket. Lord Wilmont a zajra revolverrel a kezében belép a szobába és döbbenten ismeri fel Daisy arcvonásait és elkeseredésében agyonlövi a lányt. Ebben a pillanatban megjelenik a küszöbön az igazi Daisy, s a meggyilkolt apacslányban felismeri ikertestvérét, Maryt. Az izgalom a szívbeteg Lord életébe kerül. Temetés után Percy felkeresi Daisyt és kéri, hogy mesélje el a végzetes hasonlóság történetét. Daisy, aki a szíve mélyén már régóta vonzódik Percyhez, elmeséli neki a boldogtalan elzüllött nővér sorsát és a férfi kérésére a későbbi egyesülés reményében búcsúzik el tőle.

English content: Percy returns to London with his black servant, Bob at the request of his heart-disease uncle, Lord Wilmont. He falls in love at first sight with the beautiful young wife of the Lord. The young woman remains faithful to her husband and refuses Percy. Bob sees in the suburbs an apache couple coming out a tavern, and he recognizes Daisy in the girl. He follows the couple and he becomes unintentionally witness as they rob a noble young man. He follows the robbers in a street surrounded by palisades, where the couple suddenly disappears. During this time Percy is staying in his club, soon his friend Weathy appears, and he excitedly tells the story how he had just been robbed in the street by an Apache couple. At home Bob is waiting for Percy impatiently, and he tells him his particular experience and he shows the photograph of Daisy and alleges that she was the Apache girl. Percy tries to uncover the girl and the Apache gang, but he does not succeed. One day gang breaks into Lord Wilmont’s villa. The girl and two burglars in her company push in the house, but Percy and his friends are there on guard, and they catch them in the act. Lord Wilmont enters the room with a revolver in his hand and he is stunned when he recognizes Daisy and in his desperation shoots her. At that moment the real Daisy appears on the doorstep, and she recognizes in the Apache girl her twin sister Mary. The excitement causes the dead of the heart-disease Lord.  
The short fragment of the film survived among the Vandory's fragment.

Galéria

Vélemények

»A kétarcú asszony«. A darabot a tehetséges Bolváry Géza írta és rendezte. Fiatalsága mellett annyi ügyességet, olyan rátermettséget mutat Bolváry, ami további működéséhez is a legszebb reményeket nyújtja. A darab sikerének főérdeme Mattyasovszky Ilonáé, aki kettős szerepében, mint apacslány s egyben mint egy előkelő angol lord felesége, kiforrott, kivételes tudásának hatalmas skáláját érvényesíti. Megragadó, izgalmas jelenetekben gazdag ez a film, amely minden részében lebilincseli a néző figyelmét. (Ország-Világ, 1920/50)

A Star-filmgyár remekét BolváryGéza nivós müvészegyénisége határozott vonalú, minden ízében pallérozott technikájú, finom artisztikus drámává fejlesztette. Az iró és rendező ikermunkájával eggyéolvad MattyasovszkyIlona kettős alakítása, plasztikusan betöltvén parádés szerepét. Vándorymarkáns egyénisége, HorváthZoltán kiforrott játéka és Charley Grunidge,a néger színész képezik még a stílusos együttest. (Világ, 1920. november 28.)

(Falk Richárd) kitűnő posthumus drámai művéből készült a Kétarcú asszony, mely most nagy sikerrel pereg le a Corso vásznán. (Magyarország, 1920. december 1.)