A KANCSUKA HAZÁJÁBAN

The Land of Whips (angol címfordítás), În ţara cnutului (román forgalmazási cím)

Alkotók

Fekete Mihály rendező
Gyalui Jenő forgatókönyvíró

Szereplők

Izsáky Margit Mendelejeff Judit, orvostanhallgató
Kozma Hugó Radomirow Iván, szigorló orvos
Nagy Adorján rendőrfőnök
Réthely Ödön Ivanovics Fedor rendőrtiszt
Szakács Andor Lentovszky, öreg kozák katona
Jakabffy Ilonka Lentovszky kislánya
Várady Miklós orvos
Nagy Gyula orvos
Dezséri Gyula orvos
Fekete Mihály tanár
Sebesi László rendőrfőnök inasa
Gyopán [Czoppán?] Flóra szobalány
Berky József züllött munkás
Bánhidy Józef züllött munkás
Fajk Rózsi munkásnő
Koller János vizsgáló bíró
Domokos Ferenc jegyző
Németh József börtönőr
Jakabffy M. Sándor egyenruhás szolga
Sándori László egyetemi szolga
Gyalui Jenő növendék

Technikai stáb

Fekete László operatőr

Produkciós stáb

Janovics Jenő producer

Gyártási és bemutatási adatok

Transsylvania Filmgyár gyártó cég
Transsylvania Filmgyár forgalmazó cég
1919. február 25. (Színkör-mozgó) kolozsvári bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 3 felvonásos, eredeti hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn, csak néhány virazsírozott filmkocka (Arhiva Naţionalá de Filme)
forgatókönyv Román Nemzeti Archívum, Gyalui Jenő hagyaték ("Doktorok" címen)

Bibliográfia

  • Ellenzék (Kolozsvár), 1919. február 25-27, március 1-4.
  • Kolozsvári Hírlap, 1919. február 25-28., március 1-4.
  • Ünnep 1944. február 11.
  • Productia cinematografica din Romania I. Cinematograful mut (1897-1930). Bucureşti, 1970. Arhiva Naţionalá de Filme, 178-179. p.
  • Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Bukarest,1980. 155. p.
  • A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig. Kolozsvár, 2009. 88-93. p.

Tartalom

Mendelejeff Judit orvostanhallgató tanulmányai mellett munkát vállal, hogy nyomorgó édesanyját támogassa. Egy nap évfolyamtársa, Iván sétálni hívja a parkba. Mikor leülnek egy padra, észreveszik, hogy egy férfi (Ivanovics Fedor, rendőrtisztviselő) követte őket. A rendőrhivatalban politikai merénylettől tartanak, ezért a rendőrfőnök razziát rendel el, melynek lebonyolítását Fedorra bízza.  Judit a rendőrhivatal előtt halad el, Fedor az ablakból meglátja, nyomába ered, és a klinika épületéig követi. Iván, aki az ellenkező irányból érkezik, észreveszi Fedort. A rendőr a portástól informálódik a lányról. A kórház laboratóriumában Judit és Iván együtt dolgoznak, a fiatalember virágot ad a lánynak. Mikor elhagyják az épületet a portástól megtudják, hogy Judit után érdeklődött valaki. Ivánnak eszébe jut a reggeli találkozás a rendőrrel. Iván hazakíséri Juditot. A rendőr a lány háza körül ólálkodik, meglesi a búcsúzkodó párt. Megjegyzi a házat, amelyben Judit lakik. Judit tanul, majd elővesz egy karos gyertyatartót és gyertyát gyújt. Fedor elkezdi a péntek esti razziát. Iván lakásába is betör szuronyos kozákokkal, s igazoltatja a fiatalembert. Iván iratai rendben vannak. Fedor észreveszi az íróasztalon Judit fényképét. Kezébe veszi és hosszan nézegeti. Iván kikéri magának ezt, mert úgy gondolja, hogy ehhez semmi köze nincs a rendőrségnek. Fedor és kozákjai Judit lakására mennek. Judit az asztalnál ül és olvas. Az íróasztalán gyertya ég. Fedor az iratait kéri. Majd odamegy az asztalhoz, kinyitja a rajta lévő könyvet, mely héber imakönyv. Judit átadja írásait, de Fedor nem elégedett. Oroszországban zsidó lány csak akkor járhat egyetemre, ha a bukott nők igazolványával rendelkezik. Fedor felkínálja, hogy elnézi a törvénytelenséget, ha a lány kedves lesz hozzá. Ölelgetni kezdi a lányt, az azonban ajtót mutat neki. Fedor fenyegetően utasítja, hogy másnap jelenjen meg az irodájában, a rendőrhivatalban. A Fedor kíséretében lévő öreg kozák, Lentovszky részvéttel figyeli a lányt. Másnap ő kézbesíti Juditnak az idézést. Szégyenlősen adja át az írást, együttérzéséről biztosítja a lányt. Ő is apa, s neki is van egy kislánya, aki nagyon szenved. Judit kifaggatja, s kiderül, hogy nagyon beteg a gyermeke. Judit ekkor néhány orvosságot vesz magához és elmegy az Lentovszky lakására. Megvizsgálja a kislányt, orvosságot ad neki, s egész éjjel mellette virraszt. Másnap Iván is elkíséri Juditot a beteghez, útközben játék mackót vásárol neki. Ő is megvizsgálja a kislányt, de reménytelennek látja az állapotát. Judit nem adja fel a reményt, a következő éjszakát is a beteg mellett tölti.  Sajnos már nem segít a gondos ápolás, s a kislány meghal. Judit szomorúan ballag hazafelé. Fedor meglátja a lányt, kíséretét beküldi a közeli kocsmába, hogy nézzék meg, nincs-e verekedés, s váratlanul Judit elé lép. Mosolyog, megragadná a lány kezét, de az ellöki magától. Erre Fedor sértegetni kezdi. Judit pofonnal válaszolna, de a rendőr elkapja a kezét és ennél fogva húzza magához. Judit elkeseredetten védekezik. Ekkor ott terem Iván és leüti Fedort. A rendőr kísérete letartóztatja és börtönbe viszi a fiatalembert. Iván másnap a börtönőrtől megtudja, hogy Fedor nem halt meg, csak kórházba került.  Judit felkeresi a rendőrfőnököt. Azt reméli, hogyha elmondja neki hogyan történt az eset, szabadon bocsátja Ivánt. A rendőrfőnök azonban előbb elutasítja kérését, majd megfogja a kezét, és bizalmaskodva tisztességtelen ajánlatot tesz neki. Judit távozik. Másnap a rendőrfőnök megbetegszik és orvost hívat. A város orvosai nem hajlandók megvizsgálni, mivel a rendőrfőnök nemrég visszautasította azt a kérésüket, hogy vonja vissza az orvosokra vonatkozó igazságtalan rendeletét. Végül Juditot hívják a beteghez. A lány ellátja a rendőrfőnököt, aki hamarosan jobban lesz. Egy hét múlva kijön a kórházból Fedor és felkeresi a rendőrfőnököt, de Judit megtiltja, hogy zavarja a lábadozó beteget. Erre Fedor bosszúból a börtönbe megy és Ivánnak azt mondja, hogy Judit a rendőrfőnök szeretője lett. A fiatalember előbb nem akarja elhinni, de a féltékenység mégis feltámad benne, s amikor Judit meglátogatja, ellöki magától a lányt.  Judit szomorúan megy haza, közben felkeresi Lentovszky kislányának sírját. Végül arra az elhatározásra jut, hogy újra beszél a rendőrfőnökkel. A rendőrfőnök tisztában van azzal, hogy hálával tartozik a lánynak, aki megmentette az életét, de Ivánt semmiképp nem akarja szabadon bocsátani. Elbizakodottságában azt hiszi, hogy Judit szerelmes belé, ezért mentette meg az életét. Megragadja és ölelgetni kezdi a lányt. Judit kétségbeesetten védekezik, egy pillanatra sikerül eltaszítani magától a férfit, felkapja az asztalon heverő revolvert, s rálő a rendőrfőnökre. A férfi holtan esik össze. Juditot Iván cellájába viszik. Együtt küldik őket Moszkvába, a tárgyalásra. A lány elmondja a fiatalembernek, hogy nem volt a rendőrfőnök szeretője, csak azért gyógyította meg, hogy az őt szabadon engedje. Indulniuk kell. Lentovszkyt jelölik ki kísérőnek. Az öreg szabadon bocsátja és arra buzdítja őket, hogy próbáljanak átszökni a határon.

Short English content: Judit Mendelejeff is a medical student and she is attacked by the police because of her Jewish origins. Under Russian law Jewish girls can go to University if they have an identification card as the prostitutes. The police officer Fedor Ivanovich is willing to overlook the breaking the law if she does not refuse his approach. But Judit likes her classmate Ivan, and refuses the police officer. Fedor and his Cossacks raided her apartment and calls her upon the police office. One of the Cossacks, Lentovszky feels deep sympathy for Judit. It turns out that he has a daughter who is very sick.Judit tries to help the sick child, but it's too late. When she is going home sadly after the child's death,Fedor jumps to her and starts to be violent with her.  Fortunately, Ivan just comes and he knocks the policeman. The Cossacks arrest and imprisonthe young man. Judit visits the police chief, and requests to release Ivan.The police chief dismisses the request and gives an unfair offer to her.The next day the police chief becomes seriously ill. Judit called out to him. The girl in the hope that maybe this will help Ivan’s escape cures him conscientiously. But the police chief did not meet the request after his healing, and he becomes violent with her.Judit picks up his revolver lying on the table and shoots him.Then she is also imprisoned. Lentovszky is entrusted with overseeing the prisoners to Moscow. The old Cossack, however, in solidarity with them and help them to escape.