A GYIMESI VADVIRÁG

The Wild Flower of Gyimes (angol)

Alkotók

Forgács Antal rendező
Géczy István író (népszínmű: A gyimesi vadvirág, 1897)
Lázár István forgatókönyvíró
Adorján László (?) forgatókönyvíró más források szerint

Szereplők

Kovács Lili   
Kiss Ferenc Palánka Imre 
Szőke Sándor  
Mihályi Vilcsi Prezsmer Mária
Mihó László  
Kürti Teréz  
Thury Elemér  
Ujváry Lajos  
Sándor József  
K. Gömöri Vilma Prezsmer Magdolna 
Medgyaszay Jenő Fábián Gyurka

Produkciós stáb

Forgács Antal producer

Gyártási és bemutatási adatok

Glória Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég 
Glória Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1921. október 17. (Tivoli) bemutató
159/1921, 1445 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 4 felvonásos, hossza a 159/1921 számú O.M.B. határozat szerint 1445 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Képes Mozivilág, 1921/42
 • Magyar Film, 1921/2, 3, 8 (bemutatóról)
 • Színházi Élet, 1921/36
 • Színház és Divat, 1921/31
 • Film-Ujság, 1921/2/3/4
 • Filmművészeti Évkönyv, 1921. (Szerk: Lajta Andor) 71. p.
 • Magyarország, 1921. október 13.
 • Világ, 1921. október 13.
 • Budapesti Hírlap, 1921. október 16.
 • Belügyi Közlöny, 1921/46. 2004. p.
 • Pesti Napló, 1922. június 4.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 62. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  360. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 189., 218. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 243, 245. p.

Tartalom

Prezsmer Magdolnának Fábián Gyurka udvarol. A lány apja a szeredai tömlöcben tölti büntetését, mert megölte Gyurka apját. Letelik a büntetés, hazatér Prezsmer. Keserűség önti el a szívét, mikor megtudja, hogy lányának Gyurka teszi a szépet. Gyurka anyja se nézi jó szemmel szerelmüket: - Ne cégérezd magad! – mondja fiának – Szeretőd lehet ez a rabivadék, de a feleséged soha! Magdolna ezt hallva elhatározza, hogy másik udvarlója, a becsületes Palánka Imre hűséges felesége lesz, s ettől kezdve hiába környékezi Gyurka, nem áll szóba vele többé. Elérkezik az esküvő napja, a pap áldását adja a fiatalokra. Gyurka odamegy a templomhoz. Szeme sötéten villog, a csizmaszárban ott a kés. Egyszerre csak hozzálép Mária, Imre húga és így szól hozzá: – Ne cselekedjék rosszat az én bátyám ellen… hiszen úgy szeretem kelmedet, csak kelmed nem engem… Gyurka lecsillapodik e szavaktól, de anyja újra bosszúra ingerli. A lakodalomban táncra kéri Palánka Imre hitvesét, és erőszakkal megcsókolja. Később Imrére támad, előrántja a kését, de Imre kicsavarja a kezéből, s már szúrásra emeli, amikor a plébános közéjük lép és így szól: – Ember, térj magadhoz! A józan szó magához téríti Imrét, és elengedi ellenfelét. Boldogan él az ifjú házaspár, de egy napon a harangozó elmondja Imrének, hogy látta, amikor Magdolna megcsókolta Gyurkát. Magdolna megerősíti: – Igaz, de a Szűz Anyára esküszöm, hogy tiszta és ártatlan vagyok! Imre elkergeti magától a feleségét. Gyurka felkeresi Imrét és így szól: – A feleséged ártatlan. Mikor /elmondtam neki, hogy húgodat, Máriát szeretem/ megtértem a becsület útjára,  örömében a nyakamba ugrott. Imre végre mindent megért, és együtt indulnak Magdolna keresésére.

Érdekességek

 • Forgács a forgatáshoz kikölcsönözte a Népszínház eredeti kosztümjeit és gondoskodott filmjének stílusos zenekíséretéről is.
 • Az akkori körülmények között lehetetlen volt az eredeti helyszínen megcsinálni a felvételeket.
 • A színdarab szerzője Géczy István elégedett volt a filmmel: „Az átdolgozással, scenirozással, rendezéssel igazán nagyon meg voltam elégedve és nagy gyönyörűségemre szolgált, hogy az, ami e darabban színpadra vihető nem volt és csak elbeszélték, – a multban történt dolgok, a fiatal Prezsmer drámája – azt itt a vásznon meglepő hűséggel megelevenítve láttam és élveztem.” Képes Mozivilág, 1921/42
 • A filmből "Kutya van a kertben" címen szkeccsváltozat is készült. 
 • A filmet 1922-ben az Omnia mozi nem volt hajlandó műsorára tűzni: „Érdekes azonban, hogy a már régebben készült magyar filmeket sem, hajlandók a mozgószinházak előadni. És itt elsősorban azokat a mozgószinházakat kell kiemelni, amelyek nemzeti szempontok és megbízhatóság címén kapták engedményüket. Hogy egy példát említsünk, itt van az Omnia, amelyet a „Népnevelő Filmgyár R. T." című alkalmi vállalkozás kapott, amelynek elnöke Pekár Gyula. A Magyar Népnevelő Filmgyár, úgy látszik, főleg idegen filmekkel hajlandó a népet nevelni. Fölajánlották ugyanis Géczy István „Gyimesi vadvirágjá”-ból készült filmet az Omniának, de az igazgató nem volt hajlandó a népszínművet előadni. A „Glória filmgyár" ebből a filmből szkeccset is csinált. „Kutya van a kertben!" a cime ennek a szkeccsnek, amely teljesen magyar motívumokból készült s amelyet az Omnia szintén visszautasított.” (Pesti Napló, 1922. június 4.)

Galéria

Vélemények

(A gyimesi vadvirág a Tivoliban.) Jövő héten pazar filmesemény szerepel a Tivoli műsorán, hagy anyagi áldozatkészséggel és kiváló művészi együttessel filmre vitték Géczy István erőtől duzzadó, megkapó erdélyi levegőjű népszínművét, A gyimesi vadvirágot. amely nagyszerű kvalitásainál fogva most már külföldön is hirdetője lesz a magyar nép költői lelkületének, elbúsult szívének. A film a Glória-filmgyár ismert tökéletes műhelyeiben készült, Forgács Antal művészi rendezésében. (Magyarország, 1921. október 13.)

„(A Gyimesi vadvirág a Tivoliban.) A magyar népszínmű-irodalom legragyogóbb ékessége, Géczy István ezerforintos dijjal kitüntetett népszínműve, A gyimesi vadvirág filmváltozata tölti be a Tivoli jövő heti műsorát. Nemcsak speciálisan magyar film ez, hanem igazi nemzetközi attrakció. Közreműködői, rendezői a legtökéletesebb stilust reprezentáljak. Fontos szerepe van Szőke Sándornak, Kiss Ferencnek, Sándor Józsefnek, Mihályi Vilcsi- nek, K. Gömöri Vilmának, Kovács Lilinek, Medgyaszay Jenőnek, Thury Elemérnek és Ujváry Lajosnak.” (Budapesti Hírlap, 1921. október 16.)