TÜZET KÉREK!

A PESTI RIPORTER (címváltozat), EGY RENDŐRI TUDÓSÍTÓ ÉLMÉNYEIBŐL (alcím), May I Have a Light /Reporter of Pest (angol)

Alkotók

Fodor Aladár rendező
Fröhlich János forgatókönyvíró
Chorin Géza zeneszerző

Szereplők

Kornai Berta  
Fröhlich János riporter (önmaga)
Fodor Aladár riporter (önmaga) 
Illés István  
Sajó Géza detektív
Baumann Károly  
Czobor Ernő  
Förstner Aladár sofőr
Illés István az automobil tulajdonosa

Technikai stáb

Bécsi József operatőr
Bécsi József vágó
Fodor Aladár vágó

Produkciós stáb

Neumann József producer
Ungerleider Mór producer

Gyártási és bemutatási adatok

Projectograph gyártó cég
1912. április vége forgatás
1912. május 9. (Apolló) sajtóbemutató
1912. május 10. (Apolló) bemutató

Külső forgatási helyszínek

 • Múzeumkert
 • Károly körút (Zubek Bertalan-féle fegyverüzlet)
 • Hűvösvölgyi Balázs-féle vendéglő
 • Dohány utca, Messenger Boy vállalat
 • Csengery utca 5.
 • Kossuth Lajos utca
 • pesti utcák
 • fegyverkereskedés
 • vendéglő
 • Hűvösvölgy
 • villamos
 • autó

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm, 2 felvonásból állt, hossza 800 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn, az adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • Mozgófénykép Híradó, 1912/16, 18, 19.
 • Mozgókép Újság 1912/28
 • Budapesti Hírlap, 1912. május 9, 10.

Bibliográfia

 • Mozi és valóság - Az Ujság, 1912/112.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 72-74. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 38, 348. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 30. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 256. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920) 1974. 68-70. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. 1975. 106. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 64, 84. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 101. p.

Tartalom

A pesti riporter a Múzeumkertben padon ülve olvassa a reggeli lapokat, s közben felfigyel egy fiatal párra. A fiatalok nagyon lehangoltak. A riporter hamarosan megtudja, hogy azért, mert szeretik egymást, de nem lehetnek egymáséi. Elkeseredésükben elhatározzák, hogy öngyilkosok lesznek. A fiatalember elmegy a közeli fegyverkereskedésbe, s rövidesen pisztollyal tér vissza. A riporter meg akarja akadályozni a készülő tragédiát, azonban a fiatalok észreveszik, hogy megsejtette tervüket, s eltűnnek a parkból. Mielőtt felpattannának a Hűvösvölgy felé tartó villamosra, két levelet adnak át egy küldöncnek. Azt remélik, hogy megszabadultak tolakodó megfigyelőjüktől, de tévednek, mert a riporter utánuk küldi segédjét, a fiatal újságírót, ő maga pedig a küldönc nyomába szegődik, s megtudja, hogy kinek szólnak a levelek. Felkeresi a két címzettet, az egyik gazdag háztulajdonos, a másik szegény házmester, az öngyilkosjelölt szerelmesek szülei. A két aggódó apával siet a rendőrségre. A fiatal újságíró értesíti a riportert, hogy hol találhatók a fiatalok. Az apák a rendőrökkel a helyszínre sietnek. Az egyik detektív részegnek tetteti magát, s így közelíti meg a fiatalokat. Tüzet kér a fiútól, a fiatalember, hogy megszabaduljon a részegtől, előveszi az öngyújtóját, és tüzet ad neki. A detektív azonban egy óvatlan pillanatban megszerzi a revolvert, jelzésére előjönnek a közeli bokor mögül a megenyhült szívű apák, s happy enddel fejeződik be a történet. 

Tartalomleírás Az Ujság 1912/112. számában megjelent cikk alapján:
Kiindulópontul a Múzeum-kertet vettem, ahol a halálra készülő szerelmesek találkoznak s ahol észreveszem rajtuk a szomorúságot, a levertséget. Kezdenek érdekelni mint riportert. Olvasásba elmerülve, egy ujjammal átbökött újságlapon keresztül figyelem őket, látom, amint a fiú a kerten át a Múzeum-körút túlsó oldalára, a Zubek Bertalan-féle fegyveresboltba siet, browningot vásárol, visszatér kedveséhez, akivel együtt búcsúzó leveleket küld a hozzátartozóinak. Közömbösséget színlelve, követem őket mindaddig, amíg egy hűvösvölgyi villamosra szállnak, ahol azonban észreveszik leselkedésemet s most már nem mehetek utánuk a nélkül, hogy gyanút ne fogjanak. Mert a legjobb esetben is azt érném el, ha követem őket, hogy elhalasztják szomorú tervük megvalósítását. Szerencsémre éppen arra jön Fodor Aladár riporterkollégám, akivel hamarosan megértetem a helyzetet s a ki gyorsan utánuk ugrik a villamosra s tovább figyeli őket. Diszkréten, közömbösséget színlelve utazik velük ki a Hűvösvölgybe, követi őket az erdő szélére, ahol nagy dilemmába kerül: kövesse-e őket tovább, avagy megbeszélésünkhöz képest telefonozzon-e a főkapitányságra nekem. Mert közben én odasiettem, hogy szükség esetén rendőri segítséggel akadályozzam meg a készülő drámát. A kínos helyzetben Fodornak pompás ötlete támad : felkér egy fiatal nevelőnőt, a ki a pázsit szélén gyermekekre vigyáz, kövesse a sűrűben eltűnt szerelmeseket s mig ő nekem a közeli Balázs-féle vendéglőből telefonál, összetépett papirdaraabokkal jelölje meg az utat, hogy aztán a telefontól visszatérve, tovább figyelhesse a boldogtalanokat és szükség esetén ő maga akadályozza meg a szerelmi drámát.
Miközben ez lejátszódik, a Múzeum-körúton egy ismeretlen ember automobilját megállítom. Elkérem tőle az autót, amit ő — megtudva tőlem, mi czélból van szükségem rá — átenged. Sejtve, hogy a gyors járóművet feltétlenül be tudom éri a villamoson elindult szerelmeseket, feltétlen bizonyosságot akarok szerezni arról, hogy tényleg a halálba készülnek-e. Ezt úgy tudom meg, hogy elhajtatok a Messenger boy-vállalat dohány-utczai irodahelyiségébe, ahová a következő pereben visszatér az a fiú, aki a Múzeum-kertben átvette a szerelmesektől a búcsúzóleveleket. Autóba ültetem a gyereket, aki elvisz a Csengery utcza 5. számú házba. „ Ott megtalálom a leány anyját, a kétségbeesett házmesterét, és a fiú atyját, a szigorú háztulajdonost, akinek a makacsságán és gőgjén múlott a fiatalok boldogsága.
Az apával a főkapitányságra sietek és oda kapom Fodor barátom telefonjelentését, mire egy detektivvel együtt kihajtatunk a Hűvösvölgybe, megtaláljuk a nyomra vezető papírszeleteket s ezek révén Fodorhoz érünk, a ki a nevelőnővel együtt a sűrűből figyeli a tisztásra ért szerelmeseket.
Jókor jöttünk. A hatvan lóerős automobillal, amely Fereiner Aladár barátom tulajdona (a darabban különben ő játszsza a soffőr szerepét), behoztuk a villamos előnyét.
A detektív (Sajó Géza, Nagy Endre kabaréjának tagja) csavargónak öltözik, kitámolyog s következik azután az a jelenet, amely a valóságban is lejátszódott.

Érdekességek

A Projectograph filmgyár filmjét a Kino-Riport későbbi megalapítói, Fodor Aladár a Pesti Napló munkatársa és Fröhlich János az Újság munkatársa készítették. Ez volt az első magyar játékfilm, melynek bemutatója néhány nappal megelőzte a Hunnia Biográf első produkciójának bemutatóját. A Tüzet kérek! sajtóbemutatóját 1912. május 9-én, a Hunnia Biográf Egy csók története című filmjének bemutatóját 1912. május 13-án tartották.

A történet a valóságban is megtörtént, 1910 májusában. Az eseményen, mikor az öngyilkosságot megakadályozták, Fröhlich János is jelen volt.

A forgatás körülbelül másfél hétig tartott.

A filmben szereplő autó az azt vezető sofőré, Förstner Aladáré volt, aki Fröhlich János jó barátja volt.

A filmben benne maradt egy véletlen baleset, amikor a Dohány utcai Messenger Boy vállalat elé ér az automobil és az ügyetlen fordulás miatt elüt egy arra bicikliző boyt.

Egy másik baleset részletei is benne maradtak a filmben. Amikor az Andrássy-útról a főkapitányságra robog az autó, egy lomha omnibusz elől kellett kitérniük, Förstner, a soffőr fékezett, de a kocsi nem állt meg, hanem villámsebesen megfordult a saját tengelye körül.

A laborálási és vágási munkálatokat Bécsi József végezte, akinek Fodor Aladár segített a többnapos mnkában.

A kétfelvonásos film túlforgatása 220 méter volt.

A 800 méteres produkció költségvetése 3000 Korona volt, amiből a nyersanyag métere 1 Korona 20 fillér.

A film plakátját Honti Sándor festőművész készítette.

Galéria

Vélemények

 (A pesti riporter.) Fröhlich János újságíró Tüzet kérek ... (A pesti riporter) cimü mozivázlartának ma este volt a bemutató-előadása az Apolló- szinházban. A fővárosi életkép, melyet Fodor Aladár újságíró rendezett, igen megnyerte a közönség tetszését. (Budapesti Hírlap, 1912. május 10.)