NEHÉZ SZEREP

A legnehezebb szerep (címváltozat), Difficult Role (angol címfordítás), Un rol dificil (román)

Alkotók

Janovics Jenő rendező
Fekete Mihály rendező (más források szerint)
Sas Ede író
Fekete Mihály forgatókönyvíró

Szereplők

Szakács Andor Répássy tábornok
Fáy Flóra Répássyné
Poór Lili Répássy Erzsébet, a lányuk
Fekete Mihály Kelemen Sándor, fűszerkereskedő
Nagy Adorján Répássy főhadnagy
Baranics Anna Répássy főhadnagy felesége
Fábián Frici Ilona, Erzsébet barátnője

Technikai stáb

Fekete László operatőr

Produkciós stáb

Janovics Jenő producer

Gyártási és bemutatási adatok

Transsylvania Filmgyár gyártó cég

Külső forgatási helyszínek

  • Kolozsvár Redout nagyterme (báli jelenet)
  • Haraszti féle fűszerkereskedés a Szentegyház utca sarkán
  • Hója erdő (párbaj jelenet)

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, eredeti hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 49. p.
  • Productia cinematografica din Romania I. Cinematograful mut  (1897-1930). Bucureşti, 1970. Arhiva Naţionalá de Filme, 167. p.
  • Welser-Vitéz Tibor: A kolozsvári filmgyártás. Bp. 1963.  (Kézirat, MNFA Könyvtára.)  302-306. p.
  • Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Bukarest,1980. 105.p., 153. p.
  • A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig. Kolozsvár, 2009. 111. p.

Tartalom

Az eladósodott Répássy tábornok egyre nehezebben tudja fenntartani a jólét látszatát. Fia katonatiszt egy galíciai garnizonban, jövője felől többé-kevésbé nyugodt lehet. Lánya jövőjét azonban csak egy jó parti biztosíthatná, de Erzsébet, akinek fogalma sincs apja anyagi gondjairól, nagyon válogatós. Adóságokkal terhelt házuk mellett van Kelemen Sándor fűszerüzlete, ahol a tábornok hitelszámlája már kisebb vagyont tesz ki. A tábornok hamarosan a ház eladására kényszerül. Kelemen jelentkezik vevőként, rendkívül kedvező árajánlata mögött az áll, hogy a feltörekvő, sznob fűszeres szemet vetett Erzsébetre, aki révén bekerülhetne a dzsentri körökbe. Számítása nem is egészen helytelen, mert bár a ház vételárából Répássyéknak sikerül rendezniük adósságaikat, s még azon felül is marad pénzük, de ez semmiképpen nem elegendő Erzsébet kiházasításához. Ekkor születik meg a szülőkben az ötlet, hogy a fűszereshez adják lányukat.  Erzsébet persze hallani sem akar arról, hogy ilyen nagyot csússzon a társadalmi ranglétrán. Ekkor apja feltárja neki kétségbeejtő anyagi helyzetüket, és válaszút elé állítja a lányát, vagy vállalja a neki szánt szerepet, vagy vénlány marad. Negyvennyolc óra gondolkodási időt kap, hogy ezt eldöntse. Erzsébet kétségbeesetten vívódik, lelki szemei előtt megjelenik a jövő rémséges képe, amint a pult mögött áll, és minden jött-ment cselédnek kedvesen köszönget. Ennél még az öngyilkosság is vonzóbbnak tűnik számára. Tépelődéséből bátyja levele ragadja ki. A könnyelmű fiatalember hatalmas kártyaadóságokba keveredett, melyet záros határidőn belül ki kell egyenlítenie. A tábornok nem tud fián segíteni, így annak sorsát is Erzsébet kezébe teszi le. Ezek után a lány megtörik, s beleegyezik, hogy Kelemen felesége legyen.  Megtartják a fényes esküvőt. Erzsébet igyekszik jól játszani a neki osztott szerepet, s alig veszi észre, hogy férje is csak szerepet játszik, s társadalmi érvényesülés utáni vágya nagyobb, mint iránta érzett szerelme. A házasság hétköznapjai nagyon megviselik a fiatalasszonyt, s egyre kevésbé tudja leküzdeni férje iránt érzett ellenszenvét. Répássy tábornok közbenjárására a Kelemen házaspár is meghívót kap a tiszti bálra. A fényes táncestélyen a szép fiatalasszony nagy sikereket arat az ifjú tisztek körében, Kelement azonban köszönésre sem méltatják, sőt sértegetik. A fűszeres annyira el van telve a boldogító tudattól, hogy bejutott az úri társaságba, hogy fel sem veszi ezeket a sértéseket. Répássy főhadnagy azonban felszólítja sógorát, hogy kérjen elégtételt. Kelemen húzódozik, mondván, hogy kapatos emberek sértették meg. Répássy ekkor sógora nevében maga provokálja a sértőket. Kelemen tiltakozik a párbaj ellen, de végül sikerül rávenni azzal az ígérettel, hogy csak vaktölténnyel lesznek megtöltve a pisztolyok.  Erzsébet is részese az összeesküvésnek, s tudja, hogy a pisztolyban éles töltények lesznek, s abban reménykedik, hogy a párbaj során elpusztul a gyűlölt fűszeres.  Kelemennek közben nagyon megtetszik a párbaj. Úgy gondolja, úriemberré avatja, hogy olyan társadalmi esemény részese lesz, mely csak kiváltságosoknak van fenntartva. Az eddig szerény modorú kereskedő egyre hangosabban játssza a hetvenkedő párbajhős szerepét. Erzsébet egy szemhunyásnyit sem alszik a párbajt megelőző éjszakán. Látomások gyötrik. Látja, hogy férje életét kioltja a pisztolygolyó, de kiderül az árulás, s az emberek ujjal mutatnak rá, mint gyilkosra, s minden ajtó bezárul előtte.  Reggel Kelemen vidáman búcsúzik, néhány kupica szilvóriumot felhajtva hencegve indul a párbaj színhelyére. Távozása után az asszony is magára kapkodja ruháit, kocsiba ül és férje után hajt, hogy megakadályozza a párbajt. Terve azonban nem sikerül.  Éppen abban a pillanatban ér az erdei tisztásra, mikor a lövések eldördülnek. Kelemen holtan terül el, az asszony a szívéhez kap, egy fához támaszkodik, majd lassan lecsúszik a földre. Ekkor veszik észre, hogy ő is ott van. Az orvos odarohan, megvizsgálja, majd int, hogy itt már nincs segítség, szívroham végzett vele.