HOLNAP KEZDŐDIK AZ ÉLET

Az utrechti diákok /Utrechti diákok nyomán (címváltozatok), Life Starts Tomorrow / The Students of Utrecht (angol)

Alkotók

Forgács Antal rendező
Rákosi Viktor író (Elnémult harangok I. rész: Az utrechti diákok, 1903)
Forgács Antal forgatókönyvíró 

Szereplők

Kompóthy Gyula Simándy Pál, árvafiú
Szarvasi Soma Bótay János
Harmath Hilda Anikó, Bótay lánya
Verebes Ernő Barna, Bótay fia
Kürti Teréz Róza, Bótay lánya
Stella Gyula Baljon, kereskedelmi tanácsos
Korda Mary Derry, a tanácsos lánya
Lázár Gida Arthur, a tanácsos fia
Mihó László Szentpály Tamás, ügyvédbojtár
Bende László Puskás Gábor, joghallgató
Boray Lajos Steinbach Richárd lovag

Technikai stáb

Kovács Gusztáv operatőr

Produkciós stáb

Forgács Antal producer

Gyártási és bemutatási adatok

 

Glória Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég 
Glória Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
Star Filmgyár műterme  forgatás
1924. augusztus 15. (Uránia) sajtóbemutató
1924. október 24. (Kamara bemutató
176/1924, 1937 méter cenzúra 

Külső forgatási helyszínek

  • Balaton
  • Erdély

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 7 felvonásos, hossza a 176/1924 számú O.M.B. határozat szerint: 1937 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

Tartalom

Egy erdélyi kis városkában él szegény családjával Bótay János, a kis városka öreg tanítója. Fia, Barna, a család szemefénye idegenben végzi tanulmányait Simándy Pállal és Puskás Gáborral együtt. Szentpály reménytelenül szereti Barna húgát, Anikót s mindben eszközt felhasználva igyekszik elhódítani a távol lévő vőlegényétől, Simándytól. Anikó nővére, Róza viszont szereti Szentpályt. de midőn tudatára ébred, hogy a látogatások Anikónak szólnak, eltiltja a háztól a tolakodó legényt. A három idegenbe szakadt diák szorgalmasan végzi egyetemi tanulmányait. Barna Baljon kereskedelmi tanácsos fia, Arthur mellett vállal nevelői állást. Az ott töltött órák mindig megédesítik beteges fiatalember életének egyhangú napjait. Szerelmes tanítványa nővérébe, Derrybe és boldog, ha a lány közelében lehet. A Derrynek Steinbach Richárd udvarol és mikor megkéri a lány kezét, szegény Barna előtt felfordul a világ s a lelki megrázkódtatások miatt ágynak esik. Derry kikosarazza a lovagot, de Barna tüdejét már nem lehet megmeríteni. Halála után Simándy veszi át Arthur tanítását. Szorgalmasan küldi haza Barna nevében a pénzt, és ameddig lehet eltitkolja az öreg Bótay előtt fia halálát. Derry szive szerelemre gyúl Simándy iránt s regényeket sző fehér leányszobájában, de Simándy nem veszi észre tanítványa nővérét, előtte csak egy szent, Anikó, ki hűséges szerelemmel várja őt haza. Mikor Derry megtudja, hogy  Simándynak már van menyasszonya; összetörik a szíve, nem akar tovább élni.
Szomorú hírt hoz a táviró a szegény tanító házába. Bótay Jánost megtöri fia halála. Egyetlen támaszát vesztette el fiában. Szentpály elsőnek értesül a gyászhírről, siet a családhoz s még egy kísérletet tesz, hogy Anikó kezét elnyerje, ami most már sikerül is.
Simándy levizsgázik. Boldogan siet haza, hogy a jó hírt megírja Anikónak. Otthon levél várja, melyben Anikó közli vele, hogy apja akaratára férjhez ment Szentpályhoz. Szegény fiú előtt összedől a világ, fájdalmára nem talál enyhülést. Ekkor találkozik Baljonnal, ki lesújtva közli vele, hogy leánya reménytelenül szereti őt s elbujdosott hazulról. Csak most eszmél rá Simándy, hogy mit veszített, s Derry keresésére indul és a tó hullámai közül visszahozza a leányt édesapjához. A terhes fellegek eloszlanak, Baljon örömmel adja leányát a becsületes melegszívű magyar fiúhoz. Így most már nincs akadálya, hogy két szerető létek számára holnap kezdődjön az élet. (Forrás: Új Idők, 1924/44. október 26.)

Érdekességek

  • A film egyik női főszerepét Somogyi Bogyóra (Somogyi Erzsi) osztották, aki végül a Nemzeti Színház Klasszikus ciklusában játszott szerepei miatt nem tudta ezt elvállalni.

Galéria

Vélemények

"Holnap kezdődik az élet
— A Glória-film gyár bemutatója. —
Rákosi Viktor aranyos kedélye, hazafiassága és megrázó drámaisága mind benne van csorbítatlanul a Glória-filmgyár legújabb filmjében, a Holnap kezdődik az élet című 7 felvonásos igaz történetben.
Öröm volt nézni a zsúfolt nézőtér tomboló lelkesedését ennek a filmnek a bemutatójánál. Meg kell külön említenünk, mert egyedülálló eset, hogy tele volt a színház előcsarnoka könnyes szemű emberekkel a bemutató után, akik lelkesedéstől remegő hangon beszéltek a film egyes jeleneteiről. Kénytelenek vagyunk már most leszögezni, hogy magyar film még nem aratott olyan meleg sikert, mint a Holnap kezdődik az élet.
A film, eltekintve két szépséghibájától: tökéletes. Ezt meg kellett állapítanunk, hogy elégtételt szolgáltassuk a film rendezőjének, Forgács Antalnak, aki teljesen magárahagyatva, a szakértők szkeptikus rezerváltsága ellenére olyan munkát produkált, amely a legnagyobb magyar filmgyárnak is becsületére válna és minden bizonnyal a külföldi viszonylatban is megállja a helyét.
A film fotográfiái, ellentétben a szokványos magyar filmekkel, meglepően jók. Beállításuk hibátlan, élesek, tiszták és művészi kidolgozásúak. Kruppka Kovács Gusztáv ezzel a munkájával az első operatőrök közé küzdötte fel magát.
A színészek közül különösen két nevet kell kiemelnünk. Az egyik Kompóthy Gyula, akitől még ilyen átgondolt. művészi alakítást nem láttunk. Meglepetést keltett még Verebes Ernő alakítása is. Ez a fiatal színész úgy látszik inkább otthon érzi magát a filmen, mint a színpadon. Harmath Hilda elragadóan finom és művészi játéka külön élvezetet nyújtott, nem kevésbé Korda Mary különleges egyénisége. De a többiekről is csak jót mondhatunk. Stella Gyula, Kürthy Teréz, Mihó László, Szarvassy Soma, Bende László, Boray Lajos és a kis Lázár Gida egytől-egyig becsületes jó munkát végeztek. (Pesti Napló, 1924. augusztus 17.)

Székely Gábor: Holnap kezdődik az élet.
"Pénteken délelőtt új magyar filmet mutatott be a Glória-filmgyár az Urániában. A film Rákosi Viktor felejthetetlen regényéből, az Utrechti diákok-ból készült s egy kitűnő szemű rendező, Forgács Antal írta és állította össze. A felvételeket Kruppka-Kovács Gusztáv készítette s a film tulajdonképpen sorozata a szebbnél-szebb képeknek, a történet felépítése páratlanul érdekes, a mese színes, eleven, csupa élet, hatása tiszta és erős, hiszen a bemutató közönsége is viharos tapsokkal jutalmazta a felvonásokat, s hogy még sem árasztjuk el a dicsérő mondatok záporával. annak egyszerű magyarázata az, hogy szakítani akarunk végre azzal a felháborító könnyelműséggel, amelyik minden magyar filmet valósággal diszkreditált itthon is, meg külföldön is puffogó frázisaival és kritikanélküli, őszinteségnélküli csúnya helyeslésével. Ma már – hála Istennek – ott tartunk, hogy nem kell minden szemetet megdicsérni, csak azért, mert magyar, és ott tartunk, hogy a magyar film minden lelkes tényezője: a gyáros, a tőkés, a rendező, a színészek, maguk a kölcsönvállalatok és előadó mozik, de mindenekelőtt a közönség kívánják, hogy a magyar filmet egészséges kritika kísérje. Fölösleges itt a kritika jogosságára hivatkozni, a jóindulatot is fölösleges hangoztatni és állítjuk, hogy az eddigi magyar filmek kudarcának nem egészen a tőke érzékenysége, kedvetlensége volt az oka, hanem elsősorban az, hogy a magyar filmeket nem irányította a kritika s az igazán tehetséges színészek és rendezők utálattal fordultak el az émelyítő reklámtól. Eddig nem is volt érdemes becsületes munkát végezni a vásznon. A színészt nem azért fizették meg, mert kitűnő filmszínész volt, hanem azért, mert az élő színpadról már nagy hírnevet és ázsiót hozott magával a mellékkereseti forráshoz, a mozihoz.
Ennek a helyzetnek a lealázó voltát, a művészi ambíció és munka semmibevevését fájdalmasan tapasztaltuk ennél a filmnél. Amit Rákosi Viktor olyan szépen megírt, és amit Forgács Antal olyan ügyesen összeállított, azt tönkreverte a sok rossz moziszínész. A Holnap kezdődik az élet című filmjátékban nyüzsögnek a rosszjátékú szereplők. Álmos és sablonos minden mozdulatuk. Egyedül Kürthy Teréz és Kompóthy Gyula játékát lehet elfogadni. A kis Lázár Gida egyetlenegyszer nézett fel a két szerelmesre pompásan és meleg áram futott végig a nézőtéren. A rendező gazdagon ontotta a hatásos jeleneteket, a jelenetekben volt is melegség, erő és szépség, s ha az eredmény nem volt egészen tiszta, azt a jóindulatú szereplőknek köszönhettük, akik csak kipróbált – ezerszer kipróbált – sablonokkal vitték a jelenetet. Az egyik fiatal utrechti hölgy annyira elaffektálta az egész darabot, hogy az emberek felszisszentek. Ilyen együttessel Szolnokig sem lehet eljutni.
És nem azért nem tudjuk egészen a rendezőt hibáztatni, mert mindent nagyszerűen csinált, csak a figurákat válogatta rosszul össze. A film még így is óriási hatást keltett, s ha szabad ezt még leírni: szem nem maradt szárazon. És minden tenyeret pirosra tapsoltak. Egészen kétségtelen, hogy a filmnek nagy tömegsikere lesz, csak az emberben felforr a méreg, hogy annyi munkát, ambíciót, pénzt, időt és anyagot öltek ebbe a filmbe és nem volt ott a születésénél egy ember, aki „blikkre" megmondja, hogy kisasszony, sajnálom, magát nem használhatjuk! Mert ezt a kritikát ez a film meg fogja kapni majd az élesszemű direktoroktól s a közönségtől is. Csakhogy akkor már késő." (Magyarság, 1924. augusztus 17.)

„Filmgyártásunk felujhodásának legnagyobb eseménye a Glória-filmgyár tüneményes alkotása, mely a gyár idei filmsorozatának első darabja. Forgács Antalt, a mű szerzőjét, régen szeretetébe fogadta a közönség, nagysikerű magyar filmjeit, a Kis rongyos-t, a Három árvá-t és másokat élénk emlékezetében tart minden mozilátogató. A film Rákosi Viktor Utrechti diákéletéből készült, Forgács maga írta át és maga is rendezte a diadalmas filmet. Jókai, Petőfi, Kossuth és Deák látomása, két diák szerelme és rajongó hazafisága elevenedik meg könnyekig megható jelenetekben. A film fölvételei Krupka-Kováes Gusztáv szakértelmét és ízlését bizonyítják." (Új Nemzedék, 1924. augusztus 19.)

"A székely diákéletből vett szerelmi történetet a filmen is magyar levegő lengi át és a sok helyütt könnyekig megható jeleneteket a közönség mély megilletődéssel kisérte végig. A főszerepekben Kompóthy Gyula, Harmath Hilda, Verebes Ernő, Kürthy Teréz, Stella Gyula, Korda Mary, a kis Lázár Gida, Mihó László, Szarvasy Soma, Bende László és Boray pompás összjátékkal oldották meg feladataikat. A hatásos filmet Kruppka Kovács Guszáv fényképezte. Munkáját tapssal fogadta a közönség. A bemutatón ott volt Auguszta főhercegasszony is családjával. Mindent összevéve : Forgács Antal új filmje határozott nyeresége lesz az uj magyar fillmszezonnak." (Színházi Élet, 1924/34) 

"A műsor másik nagy filmje magyar film, a Glória-gyár produkciója, a Rákosi Viktor Utrechti diákok regényéből készült Holnap kezdődik az élet című filmregény. A darab főszerepeit Harmath Hilda, Korda Mary és Kürthy Teréz, valamint Kompóthy Gyula és Verebes Ernő nagy művészi készséggel alakítják." (Az Ujság, 1924. október 24.)

"A »Holnapkezdődik az élet « páratlan sikere. Kevés magyar filmnek volt még oly őszintén meleg sikere, mint Forgács Antal Holnap kezdődik az élet című filmjének, amelyet sírva néznek végig a Kamara zsúfolt házai. A szenzációs siker arra buzdította a készítő gyárat, hogy egy hasonló tárgyú újabb filmet állítson elő." (Az Est, 1924. október 30.)