ÉJJELI MADARAK

NICK WINTER NÉGY ÚJ KALANDJA 2. RÉSZ, Nightbirds (angol címfordítás)

Alkotók

Paul Garbagni rendező
Pásztor Béla dramaturg

Szereplők

Nick Winter Nick Winter detektív
Pálffy György Horflik herceg
Abonyi Tivadar Roland, Horflik herceg unokaöccse 
Gaál Annie Hilma, Horflik herceg gépírónője
Bársony Lilla Horflikné 
P. Molnár Emmi Teréz 
Barta Manci  Antoinette
Margittay Gyula Field 
Gaál Béla Guth 
Gárday Lajos Canobio

Technikai stáb

Paul Palette operatőr
Vanicsek János operatőr
Körner Miksa segédrendező
Pataki Károly segédrendező

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1920. október 10. (Corso)  bemutató
161/1920, 2200 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, hossza a 161/1920 számú O.M.B. határozat szerint 2200 méter.

Fellelhetőség, források

kópia  nem maradt fenn 

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó 1920/40
 • Képes Mozivilág, 1920/20 (a forgatásról), 1920/21 (Nick Winter Budapesten – Beszélgetés a népszerű francia moziszinésszel – 3-4. p.),  34 (K. Takáts Ily hármas szerepéről - Csavarszorítóban)
 • Mozihét, 1920/19, 21
 • Színház és Divat, 1920/20
 • Színházi Élet, 1920/6, 18, 19, 21, 34 (Az Éjjeli madarak forgatásáról kép is van!!!), 42 (Nick Winter magyarul) 1921/3 (Dráma az Alhambrában, Romok között)
 • A mozi (Miskolc)  1920/8, 1921/1. január 2. (részletes tartalom)
 • Pesti Hírlap, 1920. október 10.
 • Világ, 1920. október 10.
 • Belügyi Közlöny, 1920/44. 1714. p.
 • Vándory Gusztáv: Visszaemlékezések. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 10. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  358. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 82. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 142., 203. p.
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 221. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 95. p.

Tartalom

Horflik herceg szenvedélyes régiséggyűjtő. Kastélyában unokaöccse, Roland és gépírónője, Hilma segítségével rendezi az archeológiai ritkaságokat. A munka közben a két fiatal egymásba szeret. A herceg hozzájárul a házasságukhoz, de közli, hogy vagyontalan unokaöccsét nem áll módjában anyagilag támogatni, mert egész vagyona unokáit illeti. Másnapra azonban meggondolja magát, és egy jelentős összeget akar átadni a fiatalembernek, de mikor kinyitja a páncélszekrényét, megdöbbenve látja, hogy minden pénze eltűnt. A herceg azonnal értesíti Nicket. A detektív összehívatja a kastély lakóit, s mivel Hilma nem jelenik meg, s a kertész hajnalban távozni látta, mindenki azt hiszi, hogy ő a tolvaj. Ezt a lopást csakhamar másik hasonló eset követi. A kastélyban vendégként időző Millissonné ékszereit a szállodai tolvajok hagyományos fekete jelmezébe öltözött alakok lopják el. Nick csapdát állít a titokzatos tolvajoknak, és sikerül négy közül hármat elfognia. Amikor lerántják róluk az álarcot, Horflik márkiné és két lánya áll a meglepett herceg előtt. A negyedik betörő, egy férfi elmenekült az ékszerekkel. Nick ettől kezdve Horflikné minden lépését figyeli, egy alkalommal az útszéli kocsmáig követi, ahol régi ismerősökre talál. Romuald Corday bandája, a "sötétség lovagjai" tanyáznak itt, akiket Nick egyszer már legyőzött. Ez a banda csalta el Hilmát a kastélyból, s most egy kipárnázott szobában tartják. Nick hamarosan felfedezi a banditák igazi fészkét, elfogja az egész társaságot, visszaszerzi a lopott pénzt és ékszert. Nick miután jól végezte dolgát búcsúzik, mert táviratot kapott az Alhambra igazgatójától, aki sürgős ügyben várja.

Tartalomleírás A Mozi (Miskolc) 1921/1 számában: Horfilk hercege szenvedélyes régiséggyűjtő, aki kastélyában unokaöccse, Roland és gépirónője, Hilme segítségével rendezi nagy szeretettel a gyűjtött archeológiai ritkaságokat. Annyira elmerül búvárkodásaiba, hogy nem  veszi észre azokat a gyöngéd érzelmeket, amelyekkel Roland és Hilma egymás iránt viseltetnek, de amikor Roland elébe áll, megvallja neki Hilma iránti szerelmét és engedelmet kér, hogy nőül vehesse. A szerelmes pár kellemes meglepetésére minden habozás nélkül beleegyezik. Annak, hogy a herceg olyan lágyszívű a szerelmesek iránt, az a magyarázata, hogy a mikor fia Londonban beleszeretett egy tanítónőbe és ő ellenezte a messaliancot, fia a tilalom ellenére is nőül vette a tanítónőt és emiatt teljes szakadás állott be apa és fia közöft. A herceg igen boldog, hogy unokáit megtalálta, Roland azonban úgy érzi, hogy feleslegessé vált a kastélyban, sürgeti tehát az esküvő napját, hogy a kastélyt mielőbb elhagyhassa. A herceg Horfilkné tanácsára próbára akarja tenni Hilmát, hogy szerelme Őszinte-e? Közvetlenül az esküvő előtt kijelenti a fiatal párnak, hogy bárha Roland vagyontalan, nem adhat neki semmit, mert egész vagyona unokáit illeti. Másnap azonban a herceg közli, hogy tegnapi kijelentése nem volt komoly és át akarja adni a Rolandnak szánt jelentékeny összeget, de amikor szekrényébe nyúl, megdöbbenve látja, hogy a pénz eltűnt. A herceg a lopásról azonnal értesiti Nick Wintert. Nick összehivatja a kastély lakóit. Miután valamennyien megjelennek, csak Hilma nem, akit a kertész reggel távozni látott, min-denki azt hiszi, hogy ő a tolvaj. Nick az egész környéket felkutatja, de Hilmát sehol sem találja. Ezt a lopást csakhamar másik hasonló eset követi. Nick őrizteti a kastélyt, hogy a szél hámosnők meg ne szökhessenek, akik erre jelzésekkel lépnek az útszéli korcsmában levő bandával érintkezésbe. —- A banda tőrbecsalja Nicket és a herceget, megkötözve a vadászpavillonba viszik őket és a faházat rájuk gyújtja.Nick és a herceg súlyos égési sebekkel mégis kivánszorognak és hetekig tart, mig az öreg szénégető pár házában kigyógyulnak sebeikből. — A banditák, akik azt hiszik, hogy a herceg és Nick meghaltak, megkaparitják az örökséget, de mielőtt végleg megszöknének a zsákmánynyal, a titokzatos korcsmába akarnak menni, ahol Nick emberei lesben állanak és elfogják őket. Közben Nick is megjelenik a herceggel együtt és amikor megtudja, hogy mi történt, a két banditát szabadon bocsájtja, de csak azért, hogy embereivel utánuk menjen. llymódon felfedezi a banditák igazi fészkét, lefogja az egész társaságot, a herceg visszakapja vagyonát és - boldogan tér vissza unokáival a kastélyba. Nick miután jól végezte a dolgát, búcsúzik. A herceg vissza akarja tartani, de Nicknek mennie kell, mert táviratokat kapott az Alhambra igazgatójától, aki sürgős ügy-ben várja."

Galéria

Vélemények

"Kevesebb szimpatikus arcot láttunk a mozivásznon, mint ezé a kedves franciáé. Inkább angolnak látszik, a detektivekről alkotott közkeletű fogalom szerint. Azonban a francia esprit és kedély bonhomiája teszi szellemessé és lebilincselővé. Mintha ró volna rajzolvaegész művészetének skálája. Nick Winter nem a hátborzongató detektiv-alakitók közé tartozik, hanem a fölényes, jókedvű tipusok közé. Semmi koturnus, semmi rejtélyeskedés, fantasztikum. Ezért kerül olyan rokonszenves közelségbe a nézőhöz, ezért lett kedvenccé, mert alakítása tele van természetességgel, emberi közvetlenséggel, élettel." (Színházi Élet, 1920/42)