A MAGAS DIPLOMÁCIA

Magar diplomácia (címváltozat) High Diplomacy (angol címfordítás), Die hohe Diplomatie (német cím)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Pakots József forgatókönyvíró

Szereplők

Latabár Árpád Kraj Roda herceg
Lóth Ila Anna-Mária, a leánya
Balogh István Felsenburg herceg
Abonyi Tivadar Kurt herceg
Újváry Lajos  Holleben gróf
Kürti Teréz Saalburg grófnő
Ujvári Ferenc Hofmahler
Kovács Pál  

Technikai stáb

Nagy Dezső operatőr

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. november 24. (Corso) bemutató
44/1920, 1390 méter  

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 44/1920 számú O.M.B. határozat szerint, 1390 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Képes Mozivilág, 1919/22, 23
 • Mozgófénykép Híradó, 1919/23
 • Budapesti Hírlap, 1919. november 23.
 • 8 Orai Ujság, 1919. december 2., 4.
 • Pesti Hírlap, 1919. november 23.
 • Délmagyarország, 1920. január 16.
 • Esztergom, 1920. január 25.
 • Mozihét, 1920/52
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 67. p.
 • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 • Belügyi Közlöny, 1920/21. 690 p.
 • Film Riport (Arad), 1923/5 
 • Radó István: Balogh Béla. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 26. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  355. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Szepes Mária: Emberek és jelmezek. Bp. 1998. 50. p.

Tartalom

Felsenburg hercegségben összeül a minisztertanács és elhatározzák, hogy Kurt trónörökös számára megkérik a szomszéd hercegség trónörökösnője, Anna-Mária kezét. A könnyelmű Kurt herceg nincs elragadtatva a házassági tervtől. A menyasszony pedig, aki a legkevésbé se törődik az udvari etikettel, kijelenti, hogy nem megy hozzá egy idegenhez, akit nem szeret. A házasság érdekében Holleben gróf kieszel egy jámbor csalást. El akarja küldeni Kurt hercegnek a hercegnő festményét, mert úgy gondolja, hogy a lány szépségének bizonyára nem tud majd ellenállani. Mikor a festő az elkészült képet magával akarja vinni, hogy Kurt herceg számára továbbítsa, a hercegnő kiszedi belőle az igazságot, majd saját portréját Saalburg grófnő képére cseréli és kényszeríti a festőt, hogy azt továbbítsa Kurt hercegnek. A festmény megérkezik rendeltetési helyére. Holleben gróf dicsőíti a hercegnő szépségét, de amikor a képet felfedik Kurt herceg előbb harsogó kacagásban tör ki, majd elhatározza, hogy belemegy a tréfába. Értesíti a szomszéd hercegséget, hogy mikor érkezik menyasszonynézőbe, de azt tervezi, hogy Holleben játssza a herceg, ő maga pedig az adjutáns szerepét. Amikor Anna-Mária tudomást szerez a kérő érkezéséről, megkéri Saalburg grófnőt, hogy játssza el helyette a hercegnő szerepét. Így a menyasszonynézés ceremóniája kölcsönös szerepcserével megy végbe. Miközben Holleben Saalburg grófnőnek udvarol és megkéri a kezét, az ál-adjutáns csónakázni viszi és hevesen ostromolja Anna-Máriát. A kis hercegnő rémülettel állapítja meg, hogy beleszeretett az adjutánsba. Mikor a festőtől megtudja, hogy milyen tréfát űztek vele, bosszúból szerelmet vall az álhercegnek, hogy féltékennyé tegye az igazit. Kurt végül felfedi kilétét, s Anna-Mária boldogan egyezik bele a politikusok által eltervelt házasságba.

Galéria

Vélemények

„ A Star műhelyében készült annyira kedvelt víg filmekhez méltán sorakozik a négyfelvonásos A magas diplomácia, mely Pakots József mesteri feldolgozásában a legkacagtatóbb hatással mutatja be az udvari élet ferdeségeit. Lóth Ila a pajkos hercegnő szerepében egyik bravúrosabb alakítását nyújtja, mellette Lalabár, Abonyi, Ujváry és Kürthy Teréz gondoskodnak művészi tudásukkal arról, hogy a hatás teljes legyen. A pompás összjátékon kívül szebbnél-szebb felvételek tanúskodnak Balogh Béla rendező ügyességéről. (Budapesti Hírlap, 1919. november 23.)