A BECSAPOTT ÚJSÁGÍRÓ

The Journalist Has Been Cheated (angol)

Alkotók

Zilahy Gyula rendező
Korda Sándor rendező

Szereplők

Mészáros Alajos  Báró Káró Félix
Zilahy Gyula  Wesekövy Napoleon
Lánczy Margit Alice, a leánya
Nagy Ibolya a nevelőnő
Gózon Gyula Kalotay, riporter
Fehér Ö. László  János, inas
Fehér Gyula  Ipay, alezredes
Szöreghy Gyula  

Produkciós stáb

Zilahy Gyula producer

Gyártási és bemutatási adatok

Trikolor gyártó cég
Monopol Filmkölcsönző forgalmazó
Pedagógiai Filmgyár stúdió
1915. augusztus 23. (Tivoli) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, a korabeli források szerint 2 felvonásból állt, de eredeti méterhosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1915/26
  • Mozihét, 1915/26
  • Pesti Hírlap, 1915. augusztus 22.
  • Népszeva, 1915. október 11.
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 12. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 46, 134, 349. p.
  • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 306. p.
  • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.) 123-124. p.

Tartalom

"Egy illuminált cilinderes úr, a léha báró Káró Félix lép ki a mulatóból egy hűvös tavaszi hajnalon. A cigányzene még a fülében cseng, három óra van. Odalép a közelben várakozó fiákerhez.
– Hogy ez a talyiga? – kérdi a kocsistól, s meg sem várva a választ, a kocsis kezébe nyom pár kemény bankót, s már ül is fel a bakra a kocsis helyett.
Ugyanezen a reggelen a Krajcáros Igazság szerkesztőségében interjúra küldik Kalotayt, a riportert Wesekövy gyárigazgatóhoz.  Kalotay leint egy fiákert, éppen azt, melyet a báró az imént megvásárolt. Látja, hogy kissé részeg a kocsis, de sebaj, elhajtat vele Wesekövy villájához. A gyárigazgató azonban kidobatja a riportert. Ezért Kalotay elhatározza, hogy bosszúból megtréfálja a gyárigazgatót. A „kocsis”-t, küldi be hozzá, mint valami előkelő urat. A parvenü valóban fogadja az elegáns ifjút, ki báró Káró néven mutatkozik be.  Még a lányának, Alice-nak is bemutatja. A báró mindennapos vendég lesz a gyárosnál, beleszeret a lányába, s Alice viszontszereti. Mikor idáig jutnak a dolgok, a riporternek lelkiismeret-furdalása támad. Elhatározza, hogy elmegy az igazi báróhoz és leleplezi a tréfáját. A báró, hogy elkerülje a találkozást, az inasát kéri meg, hogy fogadja az újságírót.  Mikor megjelenik az újságban a báró és Alice eljegyzésének híre, Kalotay elrohan Wesekövyhez is, hogy leleplezze a csalást. A parvenü gyáros kétségbeesetten hallja a szörnyű hírt, ekkor azonban belép a báró és tisztázza magát.  Így végül azt csapták be, aki azt hitte, hogy mindenkit becsapott." Mozihét, 1915/26

Érdekességek

A legtöbb forrás csak Zilahy Gyulát említi rendezőként, a Mozihét 1915/26 számában viszont ez olvasható:

"A Trikolor filmek rendezője Zilahy Gyulával együtt KORDA SÁNDOR a Mozihét szerkesztője, akinek munkássága szintén hozzájárult a kitűnő együttes sikeréhez."

Galéria

Vélemények

"Trikolor-film elé a legnagyobb felelősség érzetével írhatjuk le, hogy technikai kivitel, rendezői ötletesség, színészi alakitások dolgában a magyar film nemcsak hogv utólérte, de sok dologban el is hagyta külföldi mestereit." Mozihét, 1915/26