Színházi Magazin

Szirmai Imre

Színművészeti és Filmművészeti Kamara

Iroda: Budapest VI., Bajza u. 18.
Elnök: Kiss Ferenc
Alelnökök: Mihályffy Béla (Színművészeti Főosztály), Tőrey Zoltán (Filmművészeti Főosztály)

Főtitkár: Cselle Lajos
Titkár: vitéz Laczkó József (Színművészeti Főosztály), Lieber László (Filmművészeti Főosztály)

Ellenőr: Benkó Bálint
Pénztáros: Endrédy Imre
Ügyész: vitéz Gallay Béla

Az 1938. évi XV tc. 2 §. I. bekezdés b) pontja értelmében 1939 januárjában alakult a színészeket és filmeseket tömörítő Kamara a zsidó származásúak kiszorítására, illetve a törvényben előírt arányszám betartatására. Ezután csak az kapott működési engedélyt, akit a Kamara felvett tagjai sorába.

1940-re a színészek és a filmszakmai szellemi és technikai munkások kapcsolatát a Kamarán belüli ellentétes érdekeik miatt nem lehetett fenntartani, ezért Kiss Ferenc elnök lemondott (mint miniszteri biztos maradt a Kamara élén) és a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1941. december 30-án kiadta a 26600/1941. sz. rendeletét, amellyel az 1940. évi XIX. tc. I. szakasza alapján elrendelte a két kamara különválasztását. Addig is, míg az új, önálló Filmkamara meg nem alakul, a minisztérium 1942 májusában Cziffra András közalapítványi királyi ügyészt rendelte ki miniszteri biztosként, amely állapot a háború végéig fennmaradt. A Színművészeti és Film- művészeti Kamara hivatalos lapjai a Magyar Színészet és a Magyar Film voltak.

Forrás: Magyar Hangosfilm Lexikon