Budapest VI., Andrássy út 8.

Hungária Nagymozgó

Rövid életű mozi, amelynek létéről a Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, valamint a megyitó ünnepségre készült prospektus tanúskodik. Ennek alapján lehet tudni, hogy a mozi 1913-ban nyitott és vélhetően még ebben az évben be is zárt. A filmszínház, amely műsorfüzetében élesen elhatárolódott az olcsó tömegszórakoztatástól, az Andrássy út előkelő, városiasabb részén, a 8. számú bérpalotában nyílt meg "modern ízléssel és pazar kényelemmel berendezett" feltételezhetően földszinti helyiségében.

Az üzemeltetők határozott elképzelése volt, hogy ez lesz Budapest legelőkelőbb és legigényesebb filmszínháza, amelynek műsorából is igyekeztek száműzni minden durva, ízléstelen és olcsó filmet. Ugyanakkor a műsorrend határozott célja volt, hogy értéket közvetítsen, így a műsorösszeállításnál a drámák és vígjátékok mellett külön igyekeztek beemelni a földrajzi, tudományos és ismeretterjesztő filmeket is.

A hétvégenként délelőtt tartott gyermekelőadásokat is alapvetően kétféle módon kívánták megoldani úgy, hogy a legkisebb generációt is beengedték a moziba, ahol "pompázó színekben vetített tündérmesékkel" és gyermekszereplőkkel készült mesefilmekkel szórakoztatták őket. Mindezen felül rendeztek olyan meseolvasásokat is, ahol a történetet színezett diaképek százaival kísérték. A serdülőkről, iskolásokról külön műsorsávban gondoskodtak, amiben földrajzi, ún. "tájfelvételeket" és Párizsból hozatott tudományos filmeket mutattak be a fizika, kémia, természetrajz tárgyköréből. Vetítettképes reprodukciók itt is voltak, színezett üveglemezek kíséretében rendeztek irodalmi előadásokat, ahol meghívott művészek olvastak fel prózát vagy szavaltak.

A tervek között szerepelt rövidebb ifjúsági drámák, színdarabok színrevitele is, ami a vászon alatti színpad létét sejteti.

A filmszínház vezetői tervbevették azt is, hogy az akkoriban született első amerikai hangosfilmpróbálkozások (Edison Kinetophone, 1912) alapján a közeli jövőben "a Hungára lesz az első magyar beszélőképes mozgószínház."

Ugyancsak figyelmer méltó, hogy a Híradó mozi őseként is felfogható vállaklozást dédelgettek, amikor a prospektusban arról írtak, hogy a Hungária a nyitás után "gipszfalán délután öttől éjfélig vetíti az esti lapok zárta után történt legfontosabb eseményeket s szünet közben diapositivekkel közli az est legérdekesebb és legfrissebb híreit."

A zenekíséretről a mozi saját szimfonikus zenekara gondoskodott, a kényelemről pedig a belsőépítész, aki a nézőtéren a széksorokon kívül pályoholyokat és erkélyt is tervezett. A mozinak tágas előcsarnoka, büféje és dohányzóhelyisége volt, mindegyikben önállóan tempereált fűtéssel, a szellőzést azonban a szokásos módon oldották meg.

Galéria