SZENTMIHÁLY

Szent Mihály (címváltozat), Saint Michael (angol címfordítás), Sankt Michael (német cím)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Werner Emilia író (regény)
Pakots József forgatókönyvíró

Szereplők

Nagy Adorján Gróf Steinrück Mihály tábornok
Makay Margit Hertha komtessz, az unokája
Petrovich Szvetiszláv Steinrück gróf kitagadott lányának fia, Rodenberg Mihály
Petheő Attila Raoul gróf, Hertha vőlegénye
Újváry Lajos Eberstein báró
Nordley Lucy Gerlinde bárónő, Eberstein báró lánya
Latabár Árpád Wehlau professzor
Erdélyi Géza Hans, Wehlau professzor fia
Lóth Ila  
Dénes Oszkár  
Koór Ida  
Lukács Pál  
Fáy Szeréna  
Veszpréminé Ágh Ilona  
Hajdu József  
Szarvasi Soma  
Margittay Gyula  

Produkciós stáb

Geiger Richard producer
Balogh Béláné gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1921. február 14. (Corso) bemutató
198/1920, 2600 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 6 felvonásos, a 198/1920 számú O.M.B. határozat szerint 2600 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1920/51
  • Mozihét, 1920/52
  • Belügyi Közlöny, 1921/3. 84. p.
  • Világ, 1921. február 15.
  • Nemzeti Újság, 1921. február 17.
  • Színházi Élet, 1923/17
  • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
  • Radó István: Balogh Béla. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 36. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  358. p.

Tartalom

Gróf Steinrück tábornok elhunyt leányának mesaliance-ból származó kisfiát titokban egy részeges erdész gondjaira bízza. Az erdészlakban nevelkedő fiú teljesen elvadul. Valentin lelkész rábeszélésére végül a gróf mégis magához hozatja unokáját, Rodenberg Mihályt. A grófi kastélyban a kis Hertha komtessz gyerekes gőggel sértegeti a fiatal fiút, ráadásul Mihályt a kis komtessz hibájából tolvajlással vádolják, ami miatt olyan dühbe jön, hogy majdnem tetlegesen támad a nagyapjára. A gróf menthetetlennek tartja a fiút, és Mihály dühösen, bosszúszomjasan hagyja el a kastélyt. Tíz évvel később Rodenberg Mihály katonatisztként tér vissza Steinrückbe, iskolatársával, Hans-szal, aki Wehlau professzor fia. A városban megállítja egy kocsi megvadult lovait, ezáltal megmenti a benne utazó hölgyek életét, akik őt hálából meghívják. Ezek a Seinrück grófné és leánya, Hertha komtessz. Hans, aki festőnek tanul, oltárképet készít Szent Mihályról és a sárkányról.  Steinrück grófnőék megtekintik a képet és ebből az alkalomból újra találkoznak Mihállyal, és megismétlik a meghívásukat, de Mihály a múltra emlékezve visszautasítja a meghívást. Egy polgári eredetű tisztnek nincs semmi keresnivalója a főúri kastélyban. De a büszkeség mögött forró szerelem izzik szívében Hertha iránt, aki azonban már Raoul gróf menyasszonya. Másodszor is alkalma van Mihálynak megmenteni Hertha életét, aki egy vihar alkalmával szakadékba zuhan. Hertha elhatározza magát a méltatlan Raoullal való szakításra és arra, hogy Mihály felesége legyen. Az öreg gróf természetesen tudni sem akar a házasságról. Kiderül, hogy Raoul fontos háborús aktákat tulajdonít el és egy kémnővel elmenekül. A szörnyű gyalázat, ami a Steinrück nemzetséget fenyegeti, lesújtja az öreg grófot, de Mihály megmenti a család becsületét. Utóléri a menekülőt, magához veszi a lopott aktákat, Raoul öngyilkosság által menekül meg a felelősségrevonás elől. Mostmár semmi akadálya Mihály és Hertha házasságának. A tábornok csodálattal és büszkeséggel öleli mellére Steinrück visszanyert trónörökösét.

Érdekességek

  • Auguszta kir. herczegnő és családja a Corsóban tegnap megtekintette a Szent Mihályt. (Az Ujság, 1921. február 19.)

Vélemények

(Szentmihály a Corsóban) A finom hangulatu irodalmi műfajt kedvelő közönség kedvenc olvasmánya Werner E. Szentmihály című regénye, melynek 6 felvonásos filmváltozata állandóan zsúfolt házak előtt pereg le. Makay Margit és Petrovich pompás játékukkal nagyban hozzájárulnak a film sikeréhez. (Pesti Hírlap, 1921. február 17.)