RADMIROV KATALIN

Katalin Radmirov (angol), Katharina Radmirov /Katarina Radmirov (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

Deésy Alfréd rendező
Makszim Gorkij író (dráma: Éjjeli menedékhely, 1902)
Pakots József  forgatókönyvíró

Szereplők

Góth Annie  Radmirov Katalin
Lajthay Károly  Milovszky gróf
Bársony Lilla Milovszky grófnő
Réthey Lajos  Pavlov, parasztapostol
R. Tóth József  Bazarov tenorista
Turán Gusztáv Radin nagykövet
Kornay Richárd  rendőrfőnök

Technikai stáb

Vass Károly operatőr
Szironthai Lhotka István díszlettervező

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer
Rákosi Tibor producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt.

gyártó cég 
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1917. október 25. (Uránia)   sajtóbemutató
1918. február 4. (Corso) bemutató
99/1920, – 16 éven felülieknek cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • Hortobágy (Szibéria)
 • Tatatóváros

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm, 4 felvonásos, hossza a 99/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1410 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn.

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1917/27, 28, 34, 42, 1918/6, 15
 • Mozihét, 1917/8, 9, 20, 28, 30, 32, 41, 1918/5, 6
 • Színházi Élet, 1917/12, 36, 44 (a sajtóbemutatóról), 45, 1918/7 (a bemutatóról)
 • Mozi-Világ, 1917/31, 42 51, 1918/5, 6
 • Filmwoche 1917/223, augusztus 4. 31. p., 224, augusztus 11. 18. p.
 • Paimann’s Filmlisten, 1917/83
 • A mozi (Miskolc), 1918/16
 • Mozi szemle (Jászapáti), 1918/1
 • Belügyi Közlöny, 1920. 1179. p.
 • Deésy Alfréd: Porondon, deszkán, mozivásznon. (Visszaemlékezések.) Bp. 1992. 121. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 93., 99. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 15. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 48, 352. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 42. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 331. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 202-205. p., (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. 81. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 130. p.

Tartalom

„Az orosz földben vulkánikus erők dolgoznak. Vad harcot vívnak ott egymással a legellentétesebb érzések és eszmék. Különböző embertípusok, szélsőséges jellemek találkoznak egymással és vannak hatással egymás sorsára. A Radmirov Katalin című nagy orosz drámában is ennek a különös zavaros társadalmi életnek három szimbolikus jelentőségű megszemélyesítője kerül egymással szembe: a könnyű erkölcsű nagyvilági nő, a cinikus, könnyelmű főúr és az apostoli szívjóságú, egyszerű, igaz ember. A hősnő, Radmirov Katalin, kegyetlen szívű, művészi dicsőségről álmodó félvilági nő. Először befurakodik a léha Milovszky grófnak békés családi körébe. A grófné maga a legjobb hitves, két szép gyermekének boldog, gyöngéd anyja. Milovszky gróf azonban nem törődik felesége erényeivel. Neki Radmirov Katalin démoni tulajdonságai tetszenek. Orgiákat rendez a kastélyban és az orgiák központja Radmirov Katalin. A grófi kastély szomszédságában él egy bölcs, öreg ember, Pavlov nevü, aki Tolstojszerű istenhivéssel és bölcselkedéssel gazdálkodik birtokán. A grófi kastélyban éppen nagy orgia zajlik. Az ablakok alatt a koncleső koldusok százai, amikor Pavlov magához csődíti a parasztokat és birtokát, földjeit, valami evangeliumi szent önzetlenséggel és lemondással szétosztja köztük. A kastély könyelmű ura, Milovszky gróf áthívja a szentéletű öreg bölcset magához, az orgiát ülő társaság asztalához. Pavlov itt szemébe vágja a grófnak léha életét, mély megvetésével sújtja Radmirov Katalint és megvigasztalni igyekszik a szegény, szerencsétlen grófnét. A grófné azonban nem tudja nézni férje erkölcstelen, tobzódó életét, öngyilkos lesz és gyermekeit Pavlov gondjaira bízza. Pavlov a gyermekeket kolostorbeli apácák szerető gondjaira bízza, ő maga vándorbotot vesz és neki indul a világnak, hogy a szegény szenvedőket megvigasztalja. Most aztán Radmirov Katalin szabadon garázdálkodhatik. A grófot teljesen tönkreteszi és miután kiforgatta vagyonából, Bazarov tenorista szeretőjelesz, csakhogy a segítsége révén színpadra juthasson. A tenorista híres énekesnőt nevel belőle, de akkor Radmirov Katalin őt is elhagyja, hogy egy idegen állam nagykövetének karjai közt szője tovább nagyravágyó terveit. Bazarov bánatában elzüllik, iszákos lesz, úgy, hogy a híres művészt kidobják a színházból. Radmirov Katalin szeretője lesz az idegen állambeli nagykövetnek. Az orosz rendőrség felhasználja ezt a viszonyt és megbízza Katalint azzal, hogy fontos politikai iratokat lopjon el a nagykövettől. Egy kettesben eltöltött vacsora alatt, amikor Katalin le akarja itatni a nagykövetet s az észreveszi szándékát, ki is akarja lopni a fali páncélszekrényből az odarejtett iratokat, azonban a nagykövet rajtakapja, revolvert szegez a mellének és csak azon az áron kegyelmez meg a nagystílű démonnak, ha most viszont az ő államának szolgálatába áll s az orosz politikai titkokat kikémleli a számára. Katalin erre is rááll és most hazája ellen akar kémkedni. A rendőrség erről egy ideig nem tud. Azt hiszi, hogy Katalin az ő kémje és még azt is megteszi Katalinnak, hogy régi bosszúszomjának kielégítésére az apostoli jóságú Pavlovot, azon a címen, hogy forradalmár, Szibériába száműzi. De Katalin napja is leáldozik. A rendőrség rájön kémkedésére, elfogja és Szibériába küldi. A szibériai börtönudvar falai közt a sors összehozza a démoni nőt Pavlovval. Az öreg Tolsztojszerű bölcs megbocsát a gonosz nőnek, aki a börtön levegőjében tüdővészbe esik és még ő gyámolítja nagy ínségében. Mikor aztán a szibériai száműzetés véget ér, hósivatagokon, hóviharokon keresztül Pavlov vezeti vissza Katalint Oroszországba. Itt egy éjjeli menedékhelyen helyezi el a beteg nőt s a sors iróniája ugyanerre a helyre tereli a lezüllött grófot, az iszákos tenoristát s tönkre tevőjük, a démoni Katalin súlyos tüdővészben ott hal meg az áldozatok szemeláttára. És Pavlov, az apostol, ismét kezébe veszi vándorbotját és tovább bandukol a havas országúton. . .” (Mozihét, 1917/32)

Érdekességek

 • Pakots József forgatókönyve a Gorkij dráma előzményeit dolgozza fel.
 • A korabeli sajtóban elismerően nyilatkoznak a film hiteles orosz milieut megteremtő gazdag díszletvilágáról.
 • Mivel a cselekmény különböző évszakokban játszódik, a felvételek ¾ év alatt készültek el.

Galéria

Vélemények

„Az előkelő orosz társadalom lezüllött alakjainak utolsó állomását megrázó fantáziával örökítette meg az „Éjjeli menedékhely"-ben Gorkij, az oroszok világhírű írója. Gorkij megírta a darab végét, de adós maradt az elejével. A „Star" filmgyár most kiegészítette e remekművet azzal, hogy Pakots József íróval rekonstruáltatta az éjjeli menedékhelyre züllött emberek múltját. Így nagylendületű életsorsok drámájává nőtt ki a darab. A Star filmgyár és művészgárdája igazán mesteri munkát produkált a nagyszabású, idegfeszítő darab filmre hozatala körül. A drámában a régi Oroszország legellentétesebb típusai szerepelnek. A démoni Radmirov Katalin hálójába keríti a dúsgazdag Milovszky grófot, akinek angyali türelmű felesége elkeseredésében öngyilkos lesz. Mikor már tönkretette a grófot, Bazarov tenoristának, később Radin herceg nagykövetnek lesz a szeretője s a diplomatának elárulja Oroszország féltve őrzött hadititkait. Emiatt Szibériába száműzik, ahol viszontlátja Pavlovot, a Tolsztojszerű emberbarátot, akit ő juttatott számkivetésbe. Szibéria gyilkos levegője tüdővészes beteggé teszi Katalint s Pavlovval együtt hazakerülve, az éjjeli menedékhelyen találkozik másik két áldozatával is, a gróffal és a tenoristával." (Színházi Élet, 1918/7)

„A háború előtti orosz társadalom igazi sorstragédiáit pergeti le előttünk a Star filmgyár e legújabb szenzációsan érdekes filmkolosszusa. A Star filmgyár semmi áldozatot nem kímélve utolérhetetlen művészettel varázsolja elénk a cári Oroszország letört nagyságainak utolsó stációját, az éjjeli menedékhelyet s szibériai szenvedésre ítélt áldozatainak lelki és testi gyötrődését... . A külső keret, amely zománca a nagyszerűen felépített filmkolosszusnak, oly, pazar, hogy a Star igazán büszke lehet a film páratlan nagy sikerére. Radmirov Katalin fényes buja otthona, a gróf és a nagykövet fogadótermei, a garden party, a lóverseny s a szibériai hómezők jelenetei mind Deésy Alfréd rendezői talentumát dicsérik. A Star művészgárdája is mindent megtett, hogy a fantasztikus miliőben lejátszódó darabot iskolapéldájává tegyék a filmművészeinek. Radmirov Katalin démoni jellemét Góth Annie subtilis játékművészete sajátszerű, benső finomságú vonásokkal ruházta fel. A ravasz demimonde szerepében és szibériai rabságának nyomorúságában egyformán kiváló. Milovszky grófnő tragikus szerepét Bársony Lilla játssza megható és közvetlen drámai mélységgel. Nagyszerű karakter szerepet alakit Lajthay Károly a tékozló gróf, Réthey Lajos a paraszt apostol szerepében. Kiválóak még Tóth József a tenorista, Turán Gusztáv a nagykövet és Kormay Richárd a rendőrfőnök szerepében." (Magyarország, 1918. február 5.)