LAVINA

Szülőföldem szép határa (címváltozat), A magyar lavina (címváltozat)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Lampérth Géza forgatókönyvíró
Balogh Béla forgatókönyvíró
Kacsóh Pongrác zene

Szereplők

Gyenis Ede Turi Nagy Pál tanító
Szilassy Etel özv. Kovácsné
Nagy Margit /Maca Szél Katalin, Kovácsné húga
Szirmai Vilmos Rilek, cseh hivatalnok
Margittay Gyula  
Papir Miklós  

Technikai stáb

Nagy Dezső operatőr

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer
Balogh Béláné gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Magyar Nemzeti Szövetség gyártó, támogató
Egyetértés gyártó, forgalmazó cég
1921. augusztus 4. (Uránia) sajtóbemutató
1921. szeptember 11. (Emke) bemutató
109/1921, 647 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, egyes források szerint 3 színpadi és 3 filmrészből, más források szerint 2 színpadi és 2 filmrészből álló moziszkeccs, hossza a 109/1921 számú O.M.B. határozat szerint 647 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Színházi Élet, 1921/36, 37
 • Magyar Film, 1921/4
 • Mozihét, 1921/29, 31,32 (sajtóbemutatóról)
 • Pesti Hírlap, 1921. augusztus 5.
 • Új Nemzedék, 1921. augusztus 5.
 • Szöveges plakát 1921-ból (OSZK Plakáttára)
 • Mozi és Színpad, 1921/37
 • Film-Ujság, 1921/5
 • Mozi és Színpad, 1921/37
 • Magyar Mozi Műsor 1921/3
 • Belügyi Közlöny, 1921/40. 1851. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 87. p.

Tartalom

Magyarország egyik elszakított részén Turi Nagy Pál tanító a régi haza iránti szeretetre tanítja a gyerekeket. Minél jobban el akarják nyomni a hatóságok ezt a ragaszkodást, serdülőkorú tanítványai annál jobban rajonganak a titokban, pincékben tartott előadásai iránt. Turi Nagy Pál beleszeret Széll Katalinba. A lány körül forgolódik Rilek is, a megszálló cseh hatóságok hivatalnoka. Ennek következménye, hogy Turi Nagy Pált hamarosan elfogatják és kiutasítják. Pestre kerül, de itt is elszakított szülőföldjére és tanítványaira gondol. Turi Nagy Pál egy vagonlakásban ábrándozik a jövő szép reményeiről, mikor váratlanul betoppan menyasszonya a húgával és Rilekkel, magyar ruhában. Rilek magyar ruházata és tiszta magyar beszéde megtéveszti a tanítót, nem ismeri fel egykori ellenségét.  A magyar ruha és a magyar szó kibékíti az ellenségeket és összeforrasztja a szerelmes szíveket a házasélet boldogságában.

 1. felvonás (film) színhely egy megszállott városka
 2. felvonás (színpad) történik ugyanott özv. Kovácsné szobájában
 3. felvonás (film) színhely Budapest és megszállott területek
 4. felvonás (színpad) játszódik Budapesten egy vagonlakásban

Short English content: Pál Turi Nagy the teacher who works in the cut-off part of Hungary teaches patriotism to his pupils. The more forbidden the more popular among the students his lectures held in secret in a cellar. Pál Turi Nagy falls in love with Katalin Széll. Rilek, the clerk of the Czech occupying authorities is also courting the girl. Therefore Pál Turi Nagy is arrested soon and is expelled. He goes to Budapest, he lives in a carriage house and he is longing for his cut off homeland and his students.

Érdekességek

A filmet énekes irredenta filmszkeccs-ként hirdetik.

Galéria

Vélemények

(Lavina.) Nem segít más a magyaron, csak az isten és ennenereje. Be kell tehát ottani minden magyar gyerekbe, hogy megrabolták, hogy kivették a kenyeret a szájából; hogy egy akarat dolgozzék benne, viaszaszerezni az ezeréves Magyarországot. És minden magyar akarata nöjjön lavinává; magyar lavinává, mely elsöpri majd, aki az utjába kerül . . . Ez a gondolat teszi különösen széppé Lampérth Gézának Lavina" c. két film és két színpadi részből álló mozíszkecscsét, melynek csütörtökön este volt a bemutatója. Egyébként is nagyon hangulatos és szórakoztató. A nóták, Kacsok Pongrác szerzeményei, szívhezszőlók. Szilassy Etel, Gyenis Ede, Nagy Maca, Szirmai Vilmos lelkesen és tehetségesen játszottak szinpadon és filmen egyaránt és nótázásuknak nagy sikeire volt az Uránia nézőterén.(Pesti Hírlap, 1921. augusztus 5.)

(A Magyar Nemzeti Szövetség uj moziszkeccse.) A Magyar Nemzeti Szövetség az integritási propaganda és a magyar nép felvilágosítása érdekében elfogadta Lampérth Géza Lavina cíhazafias tárgyú moziszkeccsét, melynek zenéjét Kacsóh Pongrác szerezte. A darab megindító módon érzékelteti a hazájukból kiüldözött, menekült testvérek keserű életét, a hontalanság szenvedéseit, amelyek közt csak az az egy mozzanat ad kicsinyke megpihenést, hogy a szerelemben egymásra találnak a sóvárgó magyar dicsőség után szomjúhozó szívek. Az ünnepi bemutató ma, csütörtökön este 8-kor lesz az Uránia színházban. (Új Nemzedék, 1921. augusztus 5. péntek)