ISTEN HOZZÁD SZERELEM!

Good Bye Love! / Farewell Love (angol címfordítások), Addio, amore! (irodalmi forrás eredeti címe), Liebe lebe Wohl! (német cím)

Alkotók

Deésy Alfréd rendező
Matilde Serao író (regény: Addio amore! 1890)
Falk Richárd forgatókönyvíró
Deésy Alfréd forgatókönyvíró

Szereplők

Lukács Pál Cesar Diaz
Hollay Kamilla Anna Aquaviva / Hermia  hercegnő
Sugár Valéria Laura Aquaviva
Garamszeghy Sándor Caraciola márki
Margittay Gyula intrikus

Produkciós stáb

Geiger Richárd produce

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. december 22. (Corso) bemutató
56/1920, – betiltva, 2580 méter cenzúrahatározat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, egyes források szerint 4 más források szerint 5 felvonásos, hossza a 56/1920 számú O.M.B. határozat szerint 2580 méter, a német forgalmi kópia hossza: 2180 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1919/19, 25, 26
 • Színházi Élet, 1919/39-40
 • Pesti Hírlap, 1919. december 21., 23.  
 • Budapesti Hírlap, 1919. december 21.
 • Délmagyarország, 1920. február 29.
 • Egri Népújság, 1920. március 3.
 • Esztergom és Vidéke, 1920. március 21.
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 67-68. p.
 • Deésy Alfréd: Porondon, deszkán, mozivásznon. (Visszaemlékezések.) Bp. 1992. 137. p.
 • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 • Belügyi Közlöny, 1920/24. 807. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 50. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 147, 357. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 82., 92-92. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 204, 215. p.

Tartalom

Cesar Diaz, a nagy szívtipró két árva leány, Anna és Laura Aquaviva, gyámja. Annának Caraciola márki udvarol, de a lány visszautasítja közeledését, mert gyámjába szerelmes, és ezt be is vallja neki. Cesar megsajnálja, és feleségül veszi. A fiatalasszony húga, Laura, aki titokban ugyancsak szerelmes a gyámba, bosszút forral. Anna, bár nagyon boldogtalan férje oldalán, aki csak szánalomból vette el, és elhanyagolja, ellenáll lánykori udvarlója Caraciola heves ostormának, és hűséges marad urához. Egy nap véletlenül tanúja lesz Cesar és Laura szerelmi jelenetének. Szemrehányásaira férje kegyetlen módon bevallja neki, hogy sohasem szerette. Anna Caraciola-hoz menekül összetört lélekkel. A márki nagy szerelemmel fogadja, de a szerencsétlen asszony már leszámolt az élettel és öngyilkosságot követ el. A temetés után Cesart súlyos lelkifurdalás kínozza. Vádolja magát, hogy feleségét halálba kergette, ugyanakkor vad féltékenység gyötri, mert azt hiszi, hogy Anna a márki szeretője volt. Fegyveres elégtételt követelne a márkitól, de az külföldön van, így csak egy levelet hagy a lakásán. Hónapok telnek el, Caraciola a világban kóborol, hogy csillapítsa fájdalmát. Egy fürdőhelyen megismeri az ifjú Hermia fejedelemnőt, aki a halott Anna szakasztott mása. Itt éri utol Cesar kihívása, melyet elfogad. Cesar, aki időközben Laurát vezette oltárhoz, a márkihoz utazik, hogy megharcoljon vele. A márki társaságában pillantja meg Hermia fejedelemnőt, s majdnem őrületbe kergeti a megdöbbentő hasonlóság. Hazautazik, hogy a kriptában meggyőződjön, nem Anna volt-e, akit Caraciola társaságában látott. Csak a hulla élettelenségét látva képes megnyugodni. Ekkor visszautazik a márkihoz, hogy párbajozzon vele. Hermia, aki szereti és félti Caraciola-t, megakadályozza a párbajt, de mikor rádöbben, hogy Caraciola csak a halott Annát szereti benne, elhagyja szerelmét. Caraciola hasztalan ostromolja könyörgéseivel a hercegnő nagyanyját, az öreg hölgy nem ismeri unokája tartózkodási helyét, de felvilágosítja a fiatalembert Hermia származásáról. Elmeséli, hogy húsz évvel korábban lánya elhalt gyermekét Anna Aquaviva ikertestvérével cserélte ki, aki nem más, mint Hermia. Innen ered a csodás hasonlóság. Caraciola nem múló szerelemmel ragaszkodik a halott emlékéhez és ennek eleven hasonmásához, Cesar Diaz pedig testben és lélekben megtörve mond Isten hozzádot a szerelemnek, amellyel olyan könnyelműen játszott. (Forrás: korabeli moziműsor, MNFA könyvtára)

Érdekességek

 • Lukács Pál ebben a filmben játszotta első filmszerepét. Deésy így emlékszik vissza erre: „Lukács Palit a Keleti pályaudvaron láttam meg, amint izgatottan jegyet váltott első szerződéshelyére, Kassára - mint végzett színi akadémista. Remek, szép termetű, arcú — 22 éves - fiú volt. Megszólítottam, kértem, hogy maradjon Pesten, kifizetjük a pönálét a kassai igazgatónak - nem merte megtenni, félt a szerződésszegés szigorú következményeitől. De tavaszra Pestre jön, a Vígszínházhoz volt szerződése. Megegyeztünk, hogy azonnal jelentkezik nálunk a filmgyárban, ahol már szerep várja. Első fellépte nálunk az Isten hozzád, szerelem című filmben volt, amit Serao Matild olasz írónő hasoncímű regényéből írtam filmre. Ebben az izgalmas szerelmi drámában Lukácsnak olyan nagy skálájú szerepe volt, aminőt egy színész az életben ritkán játszik. ” (Deésy Alfréd: Porondon, deszkán, mozivásznon. Magyar Filmintézet- Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1992. 137. p.)
 • A film forgatását 1918-ban kezdték, és csak a Tanácsköztársaság leverése után fejezték be.  Deésy visszaemlékezésében ezt írja: "A filmet nem fejezhettem be, mert a közbejött politikai változások - a kommün kikiáltása - miatt abbamaradt; de már az addig leforgatott anyagból következtetni lehetett a film nagy sikerére. Ezt a filmet csak a kommün után volt alkalmam befejezni, ami mind művészi, mind anyagi szempontból majdnem elérte a Casanova filmünket.” (Deésy Alfréd: Porondon, deszkán, mozivásznon. Magyar Filmintézet- Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1992. 137. p.)
 • A filmet 1919. decemberében még bemutatták, fél évig játszották a budapesti és vidéki mozik, azonban az O.M.B. 1920. június 8-i 56/1920. számú határozata betiltotta.

Galéria

Vélemények

„(A Corzó-mozi) hétfőn mutatja be a Star- filmgyár új alkotását az Isten hozzád szerelem című ötfelvonásos filmdrámát. A cselekmény olyan érdekes, a kiállítás annyira pazar és a Star művészgárdája olyan kiváló alakításokat nyújt, hogy ez a film is kasszadarabnak ígérkezik. A rendezés Deésy Alfréd érdeme. A két főszerepet Hollay Kamilla és Lukács Pál játssza.” (Budapesti Hírlap, 1919. december 21.)

„(Isten, hozzád szerelem!) Egy Don Juan, aki könnyűvérűen dobálódzik a női szívekkel és zsonglőrködése közben mégis áldozatul esik a szerelem hatalmának, hőse e sajátszerű 5 felvonásos tragédiának, amelyet Serao Matild regénye után Falk Richárd írt. Olaszos tűz hevíti át a Deésy Alfréd által rendezett, megkapóan szép dráma minden jelenetét s a Star műhelye grandiózus művészi keretbe foglalta. Hollay Camilla és Lukács Pál drámai erővel és stílusos művészettel játsszák a főszerepeket.” (Pesti Hírlap, 1919. december 21.) 

„(Isten hozzád szerelem!) A Star filmgyár új, rendkívül érdekes és pazar kiállítású alkotása az Isten hozzád szerelem! című 5 felvonásos filmdráma állandóan telt házak elött kerül színre a Corsoban. A főszerepben Hollay Camilla érvényesíti talentumát.” (Pesti Hírlap, 1919. december 23.) 

„Star-műsor az Urániában. Ma Serao Matild regénye: »Isten hozzád szerelem« négy felvonásban, melynek sikerét Deésy Alfréd művészi rendezése és a kettős főszerepet alakitó Hollay Kamilla ismert kedves játéka biztosítja.” (Egri Népújság, 1920. március 3.)