HAVASI SZERELEM

Love in the Snow-capped Montains (angol címfordítás), Liebe in den Höhen (német)

Alkotók

Cornelius Hintner rendező
Forró Pál forgatókönyvíró

Szereplők

Lóth Ila  Kitty, Lord Newcastle lánya
Kornay Richárd Lord Newcastle
Fiáth Róbert (=Fehér Gyula) Ralph Bender
Rolla Marel Sylvia
Lajthay Károly  

Technikai stáb

Vass Károly operatőr

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer
Rákosi Tibor producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt.

gyártó cég 
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1918. július 16. (Mozgókép-Otthon) sajtóbemutató
1918. szeptember 2. (Corso) bemutató
48/1920 cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • Semmering „Mozifelvétel a Semmeringen. A Semmering természeti szépségeit legközelebb egy Havasi szerelem cimű film fogja megörökíteni, amely a Star gyárból kerül ki. A felvételek alkalmával feltűnést keltett a két főszereplő: Rolla Marel és Lóth Ila. A mesét és a darab szcenáriumát Hintner Cornélius festőművész és főrendező írta, aki a rendezést és a felvételeket is végezte.” (Mozihét, 1918/7)

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 48/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1266 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn
plakát OSZK Plakáttár (grafikus: Cornelius Hintner)

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/34, 35
 • Mozihét, 1918/7, 29, 35, 41
 • Mozi-Világ, 1918/29, 35, 37
 • Színházi Élet, 1918/30 (a sajtóbemutatóról)
 • A mozi (Miskolc), 1918/39
 • 8 Órai Újság, 1918. szeptember 3. 4.
 • Pesti Hírlap, 1918. szeptember 1. 3.  
 • Világ, 1918. július 21., szeptember 1.
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve. 1919. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 133. p.
 • Belügyi Közlöny, 1920. 756. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 94. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  354. p.

Tartalom

Semmering hóval borított hegyóriásai tövében játszódik a történet. Ide hozza üdülni tüdővészes leányát Newcastel Lord. A kis Kitty egy szép napsütéses reggelen megpillantja Ralph Bendert, aki kedvesével, Sylvia Montezzel ugyanabban a szállodában lakik. – Mily boldog lehet az a nő, aki ilyen férfit tudhat magáénak! – sóhajt fel szomorúan.  Az idilli pár hamarosan összekülönbözik. Newcastle kihasználja az alkalmat, s bemutatja lányának a fiatalembert, aki annyira megtetszett neki. Szeretné megédesíteni lánya utolsó napjait, ezért megkéri Ralphot, hogy kicsit foglalkozzon Kittyvel. Noha Ralph továbbra is Sylviát szereti, irgalomból udvarol a beteg lánynak. Izgalmas szerelmi párbaj indul a halvány, haldokló lány és az egészségtől sugárzó démoni nő között. Felbukkan Sylvia elvált férje is, s a féltékeny Ralph még több időt tölt Kittyvel. A lány boldogsága nem tart sokáig. Másnap bob-versenyt rendeznek, melyen szerencsétlenség éri Syl­viát, s Ralph kitépi karját Kittyéből, futva rohan le a völgybe, hogy kedvesének segít­ségére legyen. A kis Kitty izgatottan figyeli a történteket, s amikor Ralph szerelmes aggodalommal öleli karjaiba az ájult nőt, rádöbben a kegyes csalásra. Elkeseredésében nekiindul a hómezőnek, ahol halálát leli. Mint egy korán letört rózsaszál fekszik megfagyva a hóban, mikor rátalálnak.

„Egy halálos kórban szenvedő szerencsétlen leány szerelmi csalódása a tárgya ennek a kitűnően felépített gyönyörű miliőben lejátszódó darabnak. Fent a Semmering hóval borított hegyóriásai tövébe játszódik le a történet. Idehozta üdülni súlyosan beteg tüdővészes leányát New Castel Lord. A kis Kitti egy szép napsütéses reggelen megpillant egy fiatal daliás férfit Bender Ralphot és szívében lángra lobban a szerelem. Atyja, hogy megédesítse leánya utolsó óráit, megkéri Bender Ralfot, hogy foglalkozzék kissé leányával. Ennek azonban Sylvia egy démoni nő a kedvese. Mégis irgalomból foglalkozik a leánnyal. Izgalmas szerelmi párbaj indul most meg a szerelmes kis beteg és az egészségtől sugárzó démoni nő között. Közben a gyönyörű szép havasi tájon bobversenyt rendeznek, melyen szerencsétlenség éri Sylviát s Bender Ralf futva rohan le a völgybe, hogy kedvesének segítségére siessen. A kis Kitti izgatottan figyeli a történteket s amikor Ralf szerelmes aggodalommal öleli karjaiba az elájult nőt, rájön arra a kegyes csalásra, amelynek csak az volt a célja, hogy életének utolsó óráit megédesítsék. Elkeseredésében nekiindul a hómezőnek s hosszas keresés után megfagyva akadnak rá.” (Mozihét, 1918/35)

Galéria

Vélemények

„A darab a semmeringi havas hegycsúcsok tövében játszódik le. A rendkívül érdekes és izgalmas drámában megrendítő realizmussal játszotta1 meg Lóth Ila a Star legfiatalabb primadonnája a darab fő női szerepét. Ez a bájos kis művésznő olyan drámai mélységű játékot produkált, hogy nemsokára együtt fogják nevét emlegetni a külföld legjelesebb filmművésznőivel.” (Világ, 1918. július 21.)

„A haldokló szív és tűnő élet esengő himnusza ez a dráma, a legmélyebb emberi érzés: a szerelem tele. Fent a havasok között a Semmering havas hegyóriásai tövében betegágyon hervad egy ifjú leány Newcastel lord tüdőbeteg gyermeke. Még nagyon fiatal ahhoz, hogy búcsút mondjon az életnek és nagyon szeretne még élni. Egy napon meglát egy daliás ifjú fürdővendéget Bender Ralph földbirtokost. A beteg lélek szenvedélyes áhítatával veszi körül s az apa, hogy megszépítse haldokló leánya utolsó óráit, könyörög az ifjúnak, hogy foglalkozzék beteg leányával. Ennek éppen súlyos viszonya van egy nagyvilági hölggyel Sylviával, irgalomból azonban gyöngéd figyelmességgel veszi körül a beteg leányt. A nagyvilági szerető emiatt féltékenykedik, izgalmas szerelmi párbaj indul meg az egészségtől sugárzó démoni nő és a haldokló halavány kisleány között. A párbaj vége, hogy a beteg leány rájön a kegyes csalásra s elkeseredésében nekivág a hómezőnek, ahol halálát leli. Egy korán letört rózsavirág fekszik megfagyva a hóban. Ezt a megható fehér szenvedő szerepet Lóth IIa játssza, a Star legfiatalabb primadonnája. Gyöngéd törékeny finom egyéniségén megrendítő realizmussal viharzott végig a haldokló szív tragikus szenvedélye. Ez a napsugaras kis művésznő olyan drámai mélységű játékot produkált, hogy nem marad szem szárazon. Kitűnőek voltak a többi szereplők is Kornay Richard, s a markáns játékú stílusos Fiáth Róbert.” (Mozihét, 1918/29, Színházi Élet, 1918/30)

„A semmeringi hóval borított hegyóriások és vadregényes havasok csodaszép millieujében, a gyógyulást, kereső betegek kedvenc téli üdülőhelyén játszódik le ezen meghatóan érdekes Star-film, melynek címe a Havasi szerelem. A Star-filmgyárnak e négyfelvonásos alpesi drámáját szeptember 2-án mutatja be a Corso. A Havasi szerelem minden egyes képe — hír szerint — a legművészibb fotográfiái felvétel, meséje pedig annyira megható, hogy a közönség alig tud majd betelni a darab szépségével. A darab fő női szerepét Lóth Ila, a Star-filmgyár tehetséges fiatal primadonnája játssza. Lóth Ilát, aki tavaly annyi képben keltett általános tetszést és feltűnést, a Havasi szerelemben látja az idén először viszont a közönség. De kitűnőek a többi szereplők is. Kornay Richárd s a markáns játékú Fiath Róbert is.” (Pesti Hírlap, 1918. szeptember 1.)