HALÁLCSENGŐ

A lengyel zsidó (címváltozat), The Death-bell /The Polish Jew (angol címfordítás), Der polnische Jude (német forgalmazási cím)

Alkotók

Kertész Mihály  rendező
Émile Erckmann író (színdarab, Le juif polonais, 1869)
Alexandre Chatrian író (színdarab, Le juif polonais, 1869)
Békeffi László forgatókönyv

Szereplők

Bánóczy Dezső Mathias Werner kocsmáros
B. Gáthy Gitta  Anette, Werner lánya
Gellért Lajos  Walter
Réthey Lajos  a lengyel zsidó
Varsa Gyula  Christian, csendőrhadnagy
Fehér Gyula  a hipnotizőr

Technikai stáb

Gabriel Vilmos operatőr

Produkciós stáb

Geiger Richard producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és filmkereskedelmi rt. gyártó cég
1917. március 20. (Emke) sajtóbemutató
1917. május 7. (Corso) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm, 3 felvonásos, eredeti hossza: 911 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn
plakát OSZK (grafikus: Pán József)

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1917/12, 13
  • Mozihét, 1917/12, Mozi-Világ, 1917/13
  • Színház és Divat, 1917/15
  • Pesti Hírlap, 1917. május 8, 9
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 97. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  353. p.
  • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.);

Tartalom

Mathias Werner falusi kocsmáros szorult helyzetbe kerül, nem tud kifizetni egy nagy összegű váltót. Este gazdag lengyel zsidó kereskedő tér be a kocsmájába, s a kocsmaasztalon számolgatja aranyait. Mathiast elkápráztatja a sok pénz, s a távozó után lopakodik. Egy dűlőúton elébe kerül, megöli és kirabolja. A gyilkosságnak nincs tanúja. A nyomozás eredménytelen, a tettes örökre ismeretlen marad. Húsz év telik el. Mathias Werner a falu polgármestere. A polgári erények mintaképeként tisztelik, becsülik. Lányát egy fiatal csendőrhadnagy készül feleségül venni. Mathias mégsem boldog, a rettenetes éjszaka óta hallucinációk gyötrik, folyton a halál csengőjét hallja. A csendőrhadnagy elhatározza, hogy kinyomozza a rég történt gyilkosság tettesét. Ettől kezdve Mathias élete rettegéssé válik. Egy este betér a kocsmába egy másik lengyel zsidó kereskedő, mikor Mathias megpillantja, elájul, ideglázba esik. Lázálmában kinyomozzák, hogy ő volt a tettes. Halálra ítélik. A beteges embert megöli ez a rémálom. A falu népe sajnálkozva temeti el „legbecsületesebb” polgárát.

Short English content: Mathias Werner village inn keeper in distress, unable to pay a large amount of transmission. In the evening a rich Polish Jewish merchant comes into the pub, and he is counting his gold coins at the pub table. Mathias fascinated by the lot of money follows the outgoing merchant and he kills and robs him. The murder isn’t witnessed. The investigation is inconclusive, the culprit remains forever unknown. Twenty years’ elapse. Matthias Werner becomes the mayor of the village. He is the model of civic virtue, he is respected and appreciated. A young gendarme lieutenant is preparing marry his daughter. But Mathias is not happy, since the terrible night hallucinations plague him, constantly hearig the death bell. The gendarme lieutenant decides to trace the culprit of the murder happened long ago. From that moment, Mathias’ life becomes a nightmare. One night, go into the pub another Polish Jew merchant, when Mathias sees him, he falls into a nervous fever. In his fever dream they trace that he was the culprit. He is sentenced to death.This nightmare kills the sickly man.The villagers buried regretfully, as a "honest" citizen.

Galéria

Vélemények

"Itt emlékezünk meg a Star filmgyárnak egy legutóbb befejezett újdonságáról, A halálcsengőről, amelyet a cég a heti filmbörze keretében mutatott be. A film a Lengyel zsidó című színmű motívumaiból készült, szcenáriumát Békefi László készítette. A cselekménye rendkívül érdekes és drámai hatásokban bővelkedő. Főszerepeit meglepően jól játsszák meg a Modern Színpad és Magyar Színház tagjai. Kertész Mihály rendezése és a kitűnő fotográfiák a sikerültebb magyar filmek közé emelik a Star újdonságát." (Mozihét, 1917/12)

"A Halálcsengő magyar produkció, mégpedig a sikerültebbek közül való. A Lengyei zsidónak, Erchmann és Chatrian hires drámájának emlékét idézi fel ez a film lebilincselő módon, Békeffy László feldolgozásában. A fő férfi szerepben Bánóczy Dezső, a Modern Színpad művésze." (Pesti Hírlap, 1917. május 8.)