BECSTELENEK

A becstelenek (címváltozat), A becstelen (címváltozat)

Alkotók

Deésy Alfréd rendező
Gerolamo Rovetta  író (dráma: I disonesti, 1892)
Pakots József forgatókönyvíró

Szereplők

Hollay Kamilla Eliza
Tanay Frigyes  
Szerémy Zoltán  
Vándory Gusztáv  
Margittay Gyula  
Vendrey Ferenc  

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1920. január 12. (Corso) bemutató
34/1920, - 16 éven felülieknek, 1587 méter cenzúrahatározat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 34/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1587 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1919/19
 • Színházi Élet, 1919/39-40
 • Mozihét, 1920/52
 • Pesti Hírlap 1920. január 11., 13.  
 • 8 Órai Újság, 1920. január 25.
 • Film Riport (Arad), 1923/8, 11
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 68. p.
 • Belügyi Közlöny, 1920/19. 639. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 49. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  357. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

A tragikus tónusú, realista film cinikus hőse Sigismondo. A dúsgazdag agglegény szemet vet Orlando író lányára, Elizára, és hogy a közelébe férkőzhessen, hozzáadja gyámfiához, Carlohoz. Mikor a fiatalok adóságba keverednek, eléri célját, s az asszony a szeretője lesz. Ettől kezdve ő pénzeli Elizát.  Sigismondo halála után nincs többé, aki kifizesse az asszony számláit, és Carlo rájön felesége hűtlenségére.  A kétségbeesett fiatalember végül idegen pénzhez nyúl. Abból a pénzből egyenlíti ki a számlákat, melyet egy sikkasztással vádolt hivatalnok megmentésére adtak át neki. Mikor bűne kitudódik, főbelövi magát.

Galéria

Vélemények

„Különösen értékes műsort visz a közönség elé a Corso hétfőtől kezdve. Bemutatja Rovetta világhírű 4 felvonásos olasz drámáját, a Becsteleneket, Pakots József megrázó erejű, finom átírásában. Az olasz verizmus ereje és az olasz vér szenvedélyessége lobog ebben a drámában, amelyet a Star filmgyár magasrendű művészettel dolgozott fel. A darab szereplői között Tanay Frigyes, a Vígszínház művésze, mély drámaiságú játékával egyszerre a legjobb filmművészek sorába emelkedik. Hollay Kamilla, Szerémy Zoltán, Vendrey Ferenc, Margittay Gyula szintén művészettel juttatják kifejezésre a dráma erős morálját. A darabot Deésy Alfréd rendezte.” (Pesti Hírlap, 1920. január 11. vasárnap)