AZ ÖTÖDIK OSZTÁLY

Az V.-ik osztály (címváltozat), The Fifth Class (angol), Die fünfte Klasse (német)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Falk Richárd forgatókönyvíró

Szereplők

Latabár Árpád Kimney, a tanfelügyelő
Kürti Teréz Nelly, a nővére
Lóth Ila Gladys, a tanfelügyelő lánya
Ujváry Lajos Davies, osztályfőnök
Verebes Ernő Bill Barton
Papir Viktor Tomy, a púpos suszterinas
Lányi Jenő Robby
Radány Dezső Austin
Kolozsvári Andor Fred
Drégely Ernő Jack
Berczi Géza  

Technikai stáb

Kovács Sándor díszlettervező

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer
Balogh Béláné gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1920. október 20. (Uránia) sajtóbemutató
1920. november 7. (Corso) bemutató
1921. március 21. (Corso) repríz
1922. június 24. (Kamara) repríz
161/1920. – 16 éven felülieknek, 2300 méter cenzúra
201/1929, 2009 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, eredeti hossza a 161/1920 számú O.M.B. határozat szerint 2300 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Képes Mozivilág, 1920/28 (Papír Miklós moziszinész, 22. p.), 41 (sajtóbemutatóról)
 • Mozgófénykép Híradó, 1920/43, 1922/23, 29 (1922???)
 • Mozihét, 1920/19, 41, 43; Világ, 1920. október 22., 1921. március 20.
 • A mozi (Miskolc), 1920/12. december 19. (tartalomleírás)
 • Színházi Élet, 1920/34, 1922/26
 • Színházi Világ 1922/50
 • 8 Órai Újság, 1920. november 9.
 • Az Újság, 1920. november 10., 1922. június 24.
 • Belügyi Közlöny, 1920/44. 1713.p., 1921. 776., 847 p., 1929. 516.p.
 • A mozi (Miskolc), 1920/13. december 19.
 • Film-Ujság, 1922. július 16. (tartalomleírása szerint:Bill a lovak elé veti magát)
 • Pesti Hírlap, 1922. június 25.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 52. p.
 • Radó István: Balogh Béla. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 8., 20-22. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 198, 358. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 82., 185. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 233-234. p.,
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. 115. p. (Kéziratok, MNFA Könyvtára.)
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 204, 205. p.

Tartalom

A new-jersey-i gimnázium ötödik osztályában Jack, a vezér zsarnokká nőtte ki magát, ezért a fiúk titokban Bill vezetésével forradalmat szerveznek ellene. Jack megrágalmazza vetélytársát, hogy besúgó, és azt terjeszti róla, hogy szerelmes Kimney tanfelügyelő lányába, Gladysbe. Ami a második vádat illeti, az nem áll messze az igazságtól, mert Bill és Gladys között valóban nagy a barátság. Bill megtudja a lánytól, hogy osztályfőnökük, Devies panaszkodott a tanfelügyelőnek az osztály hanyagságára. Egy napon Gladys intőt kap, és rettenetesen fél szigorú apja haragjától. Bill aláhamisítja Kimney aláírását az intőre, s ezzel megmenti a lányt a büntetéstől. Gladys hálából ellopja apja fiókjából a vizsgatételeket, és Tommyval, a púpos kisfiúval küldi el Billnek. Így az osztály kitűnően szerepel a vizsgán, de az egyik diáknál meglátják a lemásolt tételeket és a tanfelügyelő rájön a turpisságra. Vizsgálat indul az osztály ellen. Bill már jelentkezni akar, mikor a kis púpos Tommy magára vállalja a tettet, hogy megmentse Billt, aki mindig pártfogásába vette őt, amikor Jack megtámadta. Tommyt kicsapják az iskolából. Ezért apja elkergeti otthonról, s inasnak áll. Deviesnek régóta nagyon tetszik Gladys, de a lány Billhez vonzódik. A szerelmes osztályfőnök megkéri a tanfelügyelőtől Gladys kezét, de Kimney azt feleli, hogy leánya még túl fiatal, s kolostorba akarja küldeni lányát. Bill és barátai ezen az éjszakán megszöktetik, s egy barlangban rejtik el a lányt. A barlangban összeadja a szerelmeseket az egyik diák, aki papnak készül. A felnőttek hamarosan megtalálják a lázadó fiatalok búvóhelyét. Rajtuk ütnek és hazaküldik őket. A lányért kocsi jön, mely nevelőintézetbe viszi. A szerelmes diák a kocsi elé ugrik, hogy megakadályozza a lány távozását, de az halálra gázolja.  Halála előtt Bill bevallja minden bűnét, s kéri, hogy Tommyt, aki ártatlanul bűnhődött, fogadják vissza az iskolába.

Short English content: In a New Jersey high school in the fifth class Jack tyrannizes the boys, who secretly organize a revolution against him led by Bill. Bill and Gladys, the superintendent's daughter fall in love with each other. One day Gladys gets a warning, and she is very much afraid from her father. Bill forges Kimney’s signature in order to save her from the punishment. In gratitude Gladys steals the examination items from his father's drawer, and sends them to Bill by Tommy, the little hunchback boy. Thus each student of the class passed very well the exam but the copied items are noticed by the teachers. An enquiry starts against the class. Tommy the hunchback boy assumes the act to save Bill, who always had patronized him when Jack attacked him. Tommy is expelled from school. Therefore his father chased him from home and he becomes a cobbler apprentice. One day, Davis, the class teacher asks Gladys's hand from the superintendent, but Kimney replied that his daughter is too young, and he decides to send her to a boarding-school.  The girl is escaped and hiden in a cave by Bill and his friends, where a student who wants to be ​​a priest, weds the two lovers. The hideout of the rebel young will soon discovered. A carriage comes for the girl, and brings her to the boarding-school. The lover student is jumping in front of the carriage to prevent her escape, but the horses are running him over and he dies. Before his death, Bill confesses all his sins, and asks that Tommy, who is punished unjustly, return to school.

Vélemények

"Látta-e már az Ötödik osztályt? Szállóige ez a kérdés Budapest művészet-kedvelő és rajongó közönségénél a Corso vasárnapi bemutatója óta. Egy páratlan és csapongóan vidám, majd meghatóan tragikus akkordba mélyülő diáktöriénet a Star-filmgyár Ötödik osztály czimü 4 felvonásos regénye, felejthetetlen élmény úgy a felnőttek, mint a fiatalok számára. Falk Richárd scenáriuma nyomán Balogh Béla alkotott mestermüvet ebből a klasszikus tökéletességű darabból. A főszerepet a megvesztegetően kedves, temperamentumos, bájos Lóth Ila játssza, partnerei fiatal gyermek- míivészek,  akik közül megrázó alakitásukkal kitűntek Papír Miklós, a néhai népszerű Papír Sándor fia és Verebes Emő. Pedig a felnőtt müvészek is a legnagyobbak közül valók Latabár, Ujváry Lajos és Kürthy Teréz." (Az Ujság, 1920. november 10.)

„Diákéveink legérdekesebb emlékei elevenednének tél az iskolai tréfákkal, szenvedésekkel, örömökkel, vergődésekkel, iskolakerüléssel és magolással és last not least, a diákszerelmekkel. Különben itt adjuk »Az ötödik osztály« rövid meséjét: A gimnáziumban forradalom tört ki az ötödik osztály diákjai között, mert Jack, a vezér, zsarnokká nőtte ki magát, meg kell tehát buktatni és új vezért kell választani. Bill, az ellenjelölt, akinek megbuktatasára Jack azt a rágalmat eszeli ki, hogy besugó és szerelmes a tanfelügyelő leányába, Gladysbe. Tényleg nagy a barátság köztük és így Bili megtudja, hogy Davies, az osztályfőnök panaszkodott a tanfelügyelőnél az osztály hanyagságára. Daviesnek nagyon tetszik Gladys, de ez Billt szereti, aki, mikor Gladys intőt kapott és a szép leány abban a veszedelemben forog, hogy szigorú büntetésben lesz része, ráhamisítja az apa nevét az intőre és ezzel Gladyst a büntetéstől megmenti. Gladys ezt azzal hálálja meg, hogy ellopja atyja fiókjából a vizsgatételeit és lemásolja. Így az osztály kitűnően felel a vizsgán, de a tanfelügyelő rájön a turpisságra és amikor emiatt a vizsgálat megindul, a kis púpos Tommy magára vállalja a tettességet, amiért kicsapják az iskolából. Davies, a szerelmes osztályfőnök megkéri Gladys
kezét, mire Kimney azt feleli, hogy a leány még nagyon fiatal, tehát előbb még két évre intézetbe kell mennie s  ha onnét visszajött, lehet csak ismét beszélni a dologról. A fiúk még ezen az éjszakán megszöktetik Gladyst és egy barlangban helyezik el. Ott találja meg a leányát a szigorú tanfelügyelő, Billel együtt és másnap mégis útnak indítja a zárdába. Ekkor egy fiú a lovak elé veti magát, hogy a kocsit visszatartsa. A lovak a fiút, aki nem más, mint Bill — elgázolják és olyan súlyosan megsebesül, hogy több heti kórházi ápolás sem tudja megmenteni. Halála előtt bevallja minden bűnét, az intőhamisitást és a vizsgatélelek lopását és kéri, hogy Tommyt, aki ártatlanul bűnhődött helyette, fogadják vissza az iskolába. Anyjától azzal búcsúzik el, hogy vegye magához Tommyt és szeresse, mint saját fiát — és meghal.” (Színházi Élet, 1922/26)