A LAVINA

Avalanche (angol címfordítás)

Alkotók

Deésy Alfréd rendező
Pekár Gyula író (regény, 1895)
Forró Pál forgatókönyv
Pakots József forgatókönyv (más források szerint)

Szereplők

Fiáth Róbert (Fehér Gyula) Moskovszki Sándor földbirtokos
Góth Annie Melanie, a felesége
Dán Norbert Dodó főhadnagy
Kornay Richárd Kamocsai Feri, Moskovszkiék birtokos szomszédja
Hollay Kamilla  (egyes források szerint ő játssza Melanie szerepét)
Andorffy Ida  
Margittay Gyula  

Technikai stáb

Szironthai Lhotka István díszlettervező

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. december 29. (Corso) bemutató
104/1920, – 16 éven felülieknek cenzúrahatározat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 3 felvonásos, hossza a 104/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 2620 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1917/37, 1919/19
 • Mozi-Világ, 1917/35
 • Mozihét, 1917/38
 • Vörös Film, 1919/12, 18
 • Uj Film 1919. július 13.
 • Képes Mozivilág, 1919/12 (május 25. 1919-es befejezésről ír)
 • Pesti Hírlap, 1919. december 28.
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 68. p.
 • Belügyi Közlöny, 1920. 1183. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. 96. p.,  III. 48. p. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 48. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 37. p.
 • Nemeskürty István: A magyar filmesztétikai irodalom 1919-ben. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 81. p.
 • Radó István: A magyar Tanácsköztársaság filmélete. Bp. 1959. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 48. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  354. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 47. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Melanie, az elkényeztetett, kifinomult városi nő Moskovszki Sándor földbirtokoshoz megy feleségül. Évek óta él már a vidéki birtokon, de még mindig nem tudta megszokni és megszeretni  nyers modorú, ingujjban járó, béreslegényekkel kiabáló férjét. Kedvetlenül, mélabúsan telnek napjai. A szomszéd birtokos, Kamocsai Feri udvarlása sem villanyozza fel. Ebbe a sivár, egyhangú életbe váratlan szenzációként robban be a jóképű és jó modorú Dodo főhadnagy látogatása. A férj barátja, aki a közeli kisvárosból vadászatra érkezik Moskovszkiékhoz, azonnal felfigyel a férje mellett hervadozó, szerelem után sóvárgó szépasszonyra, s udvarolni kezd neki. Az asszony kivirágzik a bókoktól, s egy forró nyári estén, holdvilágos csónakázás után megmámorosodva a cigányzenétől, a pezsgőtől a férfi karjaiba szédül. A vadászatnak vége, a főhadnagy visszatér a városba. A szerelmes asszony nem tud lemondani a bűnös gyönyörökről. Titokban jár a férfi legénylakására. A féltékeny Kamocsai Feri kémkedik utána, s egy alkalommal megvárja a főhadnagy házából kilépő asszonyt. Megfenyegeti, hogy elárulja férjének. Melanie irgalomért esedezik, de Kamocsai szerelmet kér a hallgatásáért. Pofon a válasz, s a visszautasított férfi beváltja fenyegetését. Moskovszki, aki imádja a feleségét, nem hisz Kamocsainak, rágalmazónak nevezi, és párbajra hívja. Melanie megrendül férje szerelme, lovagiassága láttán, s az ő szívében is gyöngéd szerelem ébred. Szakít a főhadnaggyal és kéri urát, hogy utazzanak el. A második nászútjúkról szerelmesen, boldogan térnek haza. A meggondolatlan, bűnös szerelmi vágy azonban elindított egy lavinát, mely most már feltartóztathatatlanul gördül lefelé. A főhadnagy nem tudja feledni a gyönyörű asszonyt, a szenvedélyes éjszakákat, s egy este titokban belopódzik a szobájába. Melanie kétségbeesetten ellenáll a férfi ostromának, de Moskovszki, aki véletlenül arra jár, meglátja az ablakon át távozó főhadnagyot. Feldúltan rohan be feleségéhez, s mikor a felindult asszonyt megpillantja, nem kételkedik tovább a bűnösségében, s kiutasítja a házából. Melanie kétségbeesésében megmérgezi magát. A főhadnagy levelet ír Moskovszkinak, melyből kiderül Melanie ártatlansága. A férj boldogan szalad hozzá, hogy megbocsásson neki, de már késő. A lezúduló lavina elsöpörte áldozatát. (Forrás: Mozihét, 1917/38)

Érdekességek

A film, melynek hirdetése már 1917-ben megjelent, részletes tartalmi leírással és szereposztással, több forrás szerint csak 1919-ben készült el, s lehetséges, hogy az 1917-es hirdetésben tervezett stáb a tényleges kivitelezéskor módosult.

Galéria

Vélemények

"hétfőn egy uj Star-produkció, a Pekár Gyula magyar levegőjű Lavina című regénye, kerül bemutatásra. A négyfelvonásos darabot Pakots József scenírozta és Deésy Alfréd rendezte. Mindketten művészi munkát végeztek. A lelki izgalmakkal átfűtött regény fő női szerepét Hollay Camitta játssza." (Pesti Hírlap, 1919. december 28.)