A GŐG

The Haughtiness (angol címfordítás), … und die Liebe höret Nimmer auf (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

Josef Stein rendező
Vécseyné Jankovich Lujza író (elbeszélés)
Forró Pál forgatókönyvíró

Szereplők

Hatvani Károly Kelemen, a tanító
Lóth Ila Kelemen Magda, a tanító lánya
Virányiné Özvegy Szentmiklóssy grófnő
Brenner Lajos Szentmiklóssy György, a fia
Medgyaszay Jenő Körmendy, az ispán
Costa Viktor Gálfy, miniszteri tanácsos
Peterdi Klára Annie grófnő

Technikai stáb

Stein Otto operatőr

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. február 17. (Corso) bemutató
1919. január 12. (Bécs) sajtóbemutató
1919. május 9. (Bécs) bemutató
61/1920 cenzúrahatározat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 61/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 1300 méter, az osztrák forgalmi kópia hossza: 1600 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1919/7
 • Mozihét, 1918/45, 1919/7
 • Mozi-Világ, 1919/7
 • Színházi Élet, 1919/7
 • Budapesti Hírlap, 1919. február 16.
 • Világ, 1919. február 16.
 • Pesti Hírlap, 1919. február 18.
 • 8 Órai Újság 1919. február 18.
 • Paimann’s Filmlisten, 1919/147
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve.1919. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 134. p.
 • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 • Belügyi Közlöny, 1920. 840. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 97. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  354. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 25. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 163. p.

Tartalom

Szentmiklóssy grófnő büszke álmokat sző egyetlen gyermeke jövőjéről. Arra vágyik, hogy fia ragyogó partival aranyozza be a grófi címert. Az ifjú gróf azonban nem felel meg várakozásainak, mert a falusi tanító lányába, Magdába szerelmes. A lány Körmendy uradalmi ispánnak is megtetszik, s arra használja a tanító 50 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepséget, hogy megkérje a kezét. Magda azonban kikosarazza. Az ünnepségen Gálfy miniszteri tanácsos adja át az ünnepeltnek a miniszteri kitüntetést. A körtánc során Gálfy felfedezi Magda zseniális táncművészeti tehetségét, s felajánlja, hogy kitaníttatja. Az elutasított Körmendy felkeresi a grófnőt, s beszámol neki György és Magda szerelméről, gyengéd vonzalmukat bosszúból alantas érzéki viszonyként állítja be. György ekkor bejelenti anyjának, hogy feleségül akarja venni Magdát, a grófnő azonban megtiltja fiának a meggondolatlan, rangon aluli házasságot. Egy évre, külföldre küldi a fiatal grófot, s ha György érzelmei egy év múlva is változatlanok,  hozzájárul a házassághoz. A szerelmesek még csak el sem búcsúzhatnak. A grófnő elkobozza fia Magdának írt leveleit, s így a lány teljesen elhagyottnak érzi magát. Körmendy ismét megkéri, de a lány ezúttal is elutasítja, mert még mindig a fiatal grófot szereti. Már közeledik György hazatérésének ideje, mikor a grófnő döntő lépésre szánja magát, megfenyegeti Magdát, hogy ha nem megy feleségül az ispánhoz, azt mondja apjának, hogy az ifjú gróf szeretője volt. A sarokba szorított lány nem akar szeretett apjának bánatot okozni, ezért beleegyezik a házasságba. Elérkezik az esküvő napja. Magda szomorúan ölti fel a menyasszonyi ruhát, s közben apja váratlanul szívrohamot kap és meghal. Ekkor a lány, aki csak az ő kedvéért egyezett bele a házasságba, eldobja a mirtuszkoszorút, és világgá megy. Letelik az év. A fiatal gróf hazatér. Anyja elhiteti vele, hogy miközben távol volt, Magda méltatlan lett hozzá. Összehozza szép rokonával. Annie grófnő kifinomult kacérságával behálózza a szerelmi beteg, akaratnélküli Györgyöt. Végül anyja kívánságára elveszi a grófnőt, de az esküvő után kitudódik az igazság. A fiatalember válni akar, hogy régi szerelmét feleségül vehesse. Magda, akit Pálffy kitaníttatott és támogatott, ekkor már híres táncosnő. György feleségével együtt részt vesz a táncosnő szólóestjén. Nagy fájdalommal ismeri fel a híres dívában ifjúkori szerelmét. Másnap reggel felkeresi Magdát, s kéri, hogy visszanyerje őt. Magda, bár még mindig szereti Györgyöt, menekülni akar előle és saját érzelmei elől. A sok csalódás után a művészetbe, a karrierbe kapaszkodik, a gróf könyörgése dacára elfogadja impresszáriója ajánlatát, s aláírja a szerződést egy világkörüli turnéra. A csalódott fiatalember öngyilkosságba menekül. A grófnő rádöbben, hogy gőgös kevélységével halálba üldözte fiát, s a mardosó lelkiismeret-furdalás őt is megöli.

Érdekességek

 • A Star filmgyár hirdetése szerint Szentmiklóssy grófnő szerepét Virányiné, a sajtókritikák szerint Peterdy Klára alakítja. Mivel Peterdy Klára 1918-ban még túl fiatal volt az öreg grófnő eljátszásához, a Star hirdetés adatait vettük figyelembe.

Galéria

Vélemények

„A Star-filmgyár február 17-én mutatja be a Corsoban legújabb darabját A gőg című 4 felvonásos drámát, amelyet Vécseiné Jankovics Lujza elbeszélése nyomán dr. Forró Pál írt filmre. Mintha csak az új korszak minden emberi fonákságot megtisztító és elseprő szelleme vonulna végig ezen a darabon, amelyben egy főúri származására büszke grófnő lelketlen módon dúlja föl és teszi tönkre két egymást szerető fiatal lélek életét. A grófnő büszke álmokat sző arról, hogy egyetlen fia milyen ragyogó partival fogja bearanyozni grófi koronáját. Nem is sejti, hogy fia már mély szerelemre gerjedt a falu öreg tanítójának Magda nevű leánya iránt. A szerelmeseknek útjába kerül az uradalom ispánja, aki sötét intrikákkal útját állja ezek boldogulásának. Fegyvertársává szegődik a grófnő is s megtiltja fiának, hogy rangján aluli házasságot kössön. A fiatal grófnak azonnal el kell utaznia. A szerelmesek még csak el sem búcsúzhatnak egymástól. A grófnő fia leveleit is elkoboztatja s a szerencsétlen leány egyedül marad kétségbeesésében. A dráma izgalmasan bonyolódik tovább s végül, amikor az anya rájön, hogy gőgös kevélységével halálba üldözte fiát, mardosó lelkiismeretfurdalása megöli őt is. Ezt a megrázó drámát, amelyben egymást érik a legizgalmasabb jelenetek, pompás keretben dolgoztatta fel a Star. Úgy a belső és külső felvételek amerikai arányú pompás kivitele, mint Stein József ötletes rendezése, a Star művészgárdájának nagyszerű és művészi játéka, valóságos eseménnyé avatja ennek a minden részletében is páratlan szép filmnek a bemutatóját. A darabban igaz és elsőrendű alakítást nyújt Magda szerepében Lóth Ila a közönség dédelgetett kedvence. Ugyancsak dicséret illeti meg Peterdi Klárát is, aki a gőgös grófnő szerepében kelt nagy feltűnést, de jók a többi szereplők, Medgyaszay Jenő és Kosta Viktor is.” (Színházi Élet, 1919/7)

„A Corso hétfői bemutatóján egészen különös érdekességű film kerül bemutatóra. A magyar föld ősi szépsége és szuggesztív ereje árad ki ebből a filmből. amely megható, fordulatokban gazdag és érdekes szerelmi történet keretén belül szólaltatja meg a magyar föld költészetét. Egy öreg tanító leányának, a később világhírű táncosnővé fejlődő Kelemen Magdának története elevenedik meg szemünk előtt. A falu csendes idilljétől a nagyváros izgalmas forgatagáig. a csendes poétikus szerelemtől a halálos szenvedelemig, az érzések és színek minden skáláján keresztül ragadja magával ez a filmdráma a nézőközönséget.” (Budapesti Hírlap, 1919. február 16.)

„A mágnásvilág elavult világfelfogását tükrözi vissza a legújabb Star-film, amely egyike a szezon legszenzációsabb darabjainak. Lebilincselően érdekes meseszövés, ragyogó kiállítás keretében tárul elénk ez a darab, amelyben özvegy Szentmiklóssy grófnő halálba üldözi egyetlen fiát, mert az egy polgárleányt akar hitvesévé tenni. Az izgalmas történetet az érdekesnél érdekesebb fordulatok egész sora tarkítja. A darabot Vécseyné Jankovich Lujza elbeszélése nyomán dr. Forró Pál írta filmre és stílusos ötletességgel Stein József rendezte. A drámában elsőrendű alakítást nyújt Magda szerepében Lóth Ila, a közönség dédelgetett kedvence s ugyancsak művészi alakítást produkál Peterdi Klára is a gőgös grófnő szerepében, de jók a többi szereplők, Medgyaszay Jenő és Kosta Viktor is.” (Világ, 1919. február 16.)