VITA NOVA /GALATHEA

Egy új élet regénye (alcím) Vita nuova (forgatási cím), Vita nova (forgatási címváltozat)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Sas Ede forgatókönyvíró

Szereplők

Bánky Vilma Galathea 
Petrovics Szvetiszláv Landrin doktor
Mészáros Gyula Raymond gróf
Margittay Gyula Roland gróf
Kürthy Gizella Raymond gróf nővére
Kürti Erzsi  
Sziklayné Szilassy Rózsa  

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer
Balogh Béláné gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1922. október 22. (Kamara) bemutató
Vita nova címen: 218/1921, - betiltva, 2400 méter cenzúra
Galathea címen nem találtunk O.M.B. határozatot cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 5 felvonásos, hossza a 218/1921 számú O.M.B. határozat szerint 2400 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozi és Film, 1922/8
 • Film-Ujság, 1922/9
 • Magyar Film, 1921/6
 • Mozi és Színpad, 1921/35 + október 12.
 • Belügyi Közlöny, 1921/52. 2314. p.
 • Mozi Ujság (Kecskemét), 1922/37
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 53. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  358. 360. p.
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 208, 226, 227. p.
 • Radó István: Balogh Béla. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 49. p.; 
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 95.,96., 218. p.
 • Szepes Mária: Emberek és jelmezek. Bp. 1998. 117. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 217. p.

 

Tartalom

A Vita nuova tartalmáról csak annyit tudunk, hogy a francia forradalom idején játszódik:

A Galathea tartalma: Landrin doktor sétája alkalmával beteg kislányt talál egy szénégető kunyhójában. A szénégető szerint a kislányt csememő korában egy úr hozta hozzájuk, akit azóta nem láttak. A beteg kislány megtetszik Landrinnak, magához veszi és meggyógyítja. A kislányból viruló hajadon lesz és Landrin Galatheának nevezi el. Kiderül, hogy Galathea Roland gróf leánya, akit születésekor édesapja félreértés következtében otthonából eltávolított s akit most magához akar venni.
Galathea fiatal szívének érzelmeit Landrin töltötte be és most boldogan hallgatta, hogy az orvos kezét kérte. A gróf azonban gőgösen elutasította.
A szabadságharc fergetegében a grófnak alkalma nyílott meggyőződni arról, hogy Landrin derék férfiú és mikor ő maga a szabadságharc áldozatává lett, leányát Landrinra bízta. A szabadságharc azonban elválasztotta a fiatalokat egymástól és Landrin csak akkor talált rá Galatheára, mikor ez már Raymond gróf jegyese volt.
Galathea csak az események kényszerítő hatása alatt lett a gróf menyasszonya, annál nagyobb volt tehát a bánata, mikor Landrin a vélt hűtlenségéért szemrehányásaival illette.
Elmesélte Landrinnak, mikép sodorták a vészes idők hullámai és mikép mentette ki azokból Raymond gróf. Landrin meggyőződött Galathea hűségéről, de még egy utolsó próbának vetette alá. Galathea nemesen és tisztán állotta ki a próbát és Landrin most már boldogan vezette oltár elé.

Érdekességek

 • Radó István Balogh Béláról szóló kéziratában azt állítja, hogy a Galathea és a Vita Nouva azonos film. Erre utal egyébként a Galathea alcíme is: Egy új élet regénye 
 • A filmet Vita Nouva címen is emlegeti a sajtó.
 • Egyes helyeken azt írják róla, hogy Id. Alexandre Dumas regényéből készült, de ilyen címen Dumas nem írt regényt.
 • Először Vita Nuova címen került az O.M.B. elé, s nem engedélyezték.
 • A Vita Nuova címen nem is került a magyar mozikba, az viszont elképzelhető, hogy a már leforgatott filmet kicsit átalakítva Galathea címen vitték újra cenzúra elé, bár erre vonatkozó cenzúrahatározatot nem találtunk, ami azért furcsa, mert a Galatheát 1922. október 22-én bemutatták. 

Vélemények

„Petrovich, Szvetiszláv,ez a népszerű filmszínész. a pesti közönség régi kedvence, amint ismeretes, megválik tőlünk, hogy eleget tegyen szerződéses kötelezettségének, amely őt Parisba szólítja a legnagyobb francia fllmművek egyikéhez. De utoljára aStarfilmgyárnak még sikerült lekötni őt aGalateha(Egy új élet regénye) című ötfelvonásos filmdráma főszerepéhez. A Star-attrakciót tegnap mutatták be először aKamarában,a közönség érthető ésrendkívüli arányú érdeklődése mellett, amely négy előadáson keresztül zsúfolásig megtöltötte a Kamaranézőterét. AGalatheaszép, színes és szomorú regény, melynek megindító és vakító lángolású nagy jelenetei alatt csak kevés szem maradt szárazon. Egy ifjú orvos a hőse, aki életet és szellemet lehel egy sápadt gyermekleány hűlő tetemébe, mint ahogy az ókori szobrász életre tudta kelteni a halott agyagot. Hatásos tömegjelenetek váltakoznak a darabban idillikus és költői szépségű helyzetekkel és mindenkit megkapott a felvételek tiszta szépsége és finom művészete. A szerelmi drámában nagyszerűen érvényesült Petrovich érdekes és nem közönséges figurája és Bánky Vilma finom és közvetlen művészete. A filmdrámát Balogh Béla rendezte.” (Pesti Hírlap, 1922. október 22.)