TUTYU ÉS TOTYÓ

Agglegények

Alkotók

Zilahy Gyula rendező
Korda Sándor rendező

Szereplők

Horváth Jenő  Tutyu úr, nyugalomba vonult tőkepénzes
Zilahy Gyula  Totyó úr, nyugalomba vonult kereskedő
Hadrik Anna  Cecile, fiatal özvegy
Vándory Gusztáv  Konrád főhadnagy
Keczery Irén  Paczal Éva, szakácsné
Lencz Hedda Veron, szobalány
Mészáros Alajos  Dalffy, alanyi költő

Produkciós stáb

Zilahy Gyula producer

Gyártási és bemutatási adatok

Trikolor gyártó cég
Monopol Filmkölcsönző forgalmazó
Pedagógiai Filmgyár stúdió
1915. augusztus 23. (Tivoli) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, a korabeli források szerint 3 felvonásból állt, de eredeti méterhosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Mozihét, 1915/26
  • Pesti Hírlap, 1915. augusztus 22.
  • Népszava, 1915. október 11.
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 12. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 46, 135, 349, 366. p.
  • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 306. p.
  • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 124-125. p.

Tartalom

Tutyu és Totyó, a két agglegény nyugalomba vonul. Mivel van egy kis tartalék pénzecskéjük, nincs más gondjuk, mint növelni amúgy is tekintélyes pocakjukat. Egy nap megunják a vendéglői kosztot, melyben rendszeresen légy úszkál, s elhatározzák, hogy gazdasszonyt fogadnak a házhoz.
Cecile asszonynak, a gazdag fiatal özvegynek ketten is udvarolnak, Konrád hadnagy és Dalffy Tihamér, a bozontos alanyi költő. Cecil a hadnagyot szereti, akinek azonban egy nap kezébe kerül Dalffy szerelmes verse, s elhagyja az asszonyt.  A bánatos özvegy olvassa az újságban Tutyu és Totyó apróhirdetését, és elhatározza, hogy beáll gazdasszonynak.
Mindkét öregúr beleszeret a szép fiatal özvegybe, s halálosan meggyűlöli egymást. Közben Konrád megbánva már hűtlenségét felkutatja Cecile búvóhelyét, s az ablakon át megy be hozzá bocsánatot kérni. Tutyu és Totyó egymást véli felismerni az ablakon bemászó alakban. Felfegyverkezve rontanak be Cecile szobájába, ahol a deli hadnagy karjában találják ideáljukat.
Csalódásuk nem halálos. Az elvesztett ideál helyébe visszatér a régi jó barátság, a nyugalom és a jó sör. Dalffy pedig Veronnal, a műértő szobalánnyal vigasztalódik.

Short English content: Since Tutyu and Totyó the two retired bachelors have some spare money, they are no other problems such as to increase their already considerable paunches. One day they are bored with restaurant meals in which regularly fly swims, and they decide to employ a housekeeper. Mrs Cecile, a rich young widow is courted by two man, Lieutenant Konrad and Tihamér Dalffy, the poet. Cecil loves the lieutenant, but one day he finds Dalffy’s love poem and leaves her. The sorrowful widow reads Tutyu and Totyó’s advertisement in the newspaper, and she decides to join them as a housekeeper.
Both old mens falls in love with the beautiful young widow, and they start to hate each other mortally. Meanwhile, Konrad who is repenting already his infidelity finds Cecile’s hideout, and go in the house through the window to apologize. Tutyu and Totyó recognise each other in the man climbing through the window. They run into the Cecil’s room with arms but they find their ideal in the Lieutenant’s arms.
Their disappointment is not fatal. Their good old friendship and good beers replace the lost ideal. Dalffy finds consolation at Veron the maid.

Galéria

Vélemények

"Trikolor-film elé a legnagyobb felelősség érzetével írhatjuk le, hogy technikai kivitel, rendezői ötletesség, színészi alakitások dolgában a magyar film nemcsak hogv utólérte, de sok dologban el is hagyta külföldi mestereit. ... A Tutyu és Totyó nem másodlata ugyan az egykor legnépszerűbb burleszkségnek, a Toto és Tatának, csak a cime hangzik hozzá hasonlóan. Ez is egy okkal több, hogy a film közkedvelt legyen. Két agglegénynek ellenállhatatlanul komikus kalandjait vetiti elénk a kép." (Mozihét, 1915/26)

"A másik vígjáték háromfelvonásos: Tutyu és Totyó a cime. Két öreg, jókedvű bácsi életéből való, bájos, közvetlen epizód. A két címszereplő Horváth Jenő és Zilahy Gyula pompás kabinetfigurákat nyújt a két furcsa agglegényben." (Pesti Hírlap, 1915. augusztus 22.)