TIMÁR LIZA

Liza Timár (angol)

Alkotók

Louis Neher rendező
Gerőffy I. Béla rendező
Bródy Sándor író (színdarab, Timár Liza, 1914) 
Louis Neher forgatókönyvíró
Sas Ede forgatókönyvíró

Szereplők

Andorffy Ida Timár Liza
Kökény Ilona Timárné
Hayn Klára [Clara Hayn]  
Vágó Béla  
Fenyő Emil  
Garamszeghy Sándor  

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár Rt. gyártó cég
Uher Filmgyár Rt. forgalmazó cég
1918. szeptember 24. (Omnia) tervezett sajtóbemutató
1919. február tervezett bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, eredeti hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/51
 • Mozihét, 1918/51
 • Mozi-Világ, 1918/35
 • Színházi Élet, 1918/35, 36, 39, 40, 51
 • Képes Mozivilág, 1919/ 12, 22
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 63. p.
 • Nemeskürty István: A magyar filmesztétikai irodalom 1919-ben. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 80. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 15. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  355. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 46. p.

Tartalom

Az újgazdag kikeresztelkedett apa egyetlen lányának megbízható férjet akar szerezni. Liza azonban nem fogadja el, hogy beleavatkozzanak érzelmi életébe, és kikosarazza az apja által kiválasztott kereskedőfiút. Lizának közben egy huszártiszt udvarol. Liza hozzá is menne, de a fiatalember nagyon el van adósodva. Elhatározzák, hogy öngyilkosok lesznek, amikor megjelenik a Timár család háziorvosa, kifizeti a fiatalember adósságát és megkéri Liza kezét. A lány, aki titokban már gyerekkora óta szerelmes a modern gondolkodású zsidó orvosba, boldogan mond igent.

English content: the newrich and converted Mr. Timár wants areliablehusband for her daughter Liza. But she does notaccepttointerfere her emotionallife,and do not wantto marryher father's chosenvendor. Whileahussar officer courting her and Liza decidesto marry him. The youngman, however, has largedebtsand he is unableto marryher. They decide tocommit suicide when the Timars’ family doctor appears and he pays theyoung man’sdebts andasks Liza to marry him. The girl who is secretly in love with the modern-minded Jewish doctor since her childhood is happy to say yes.

 

Érdekességek

 • Kökény Ilona kiválasztásáról érdekes cikk jelent meg a Színházi Élet 1918/40. számában:„nehéz volt Timár Liza anyjának megfelelő szereplőt találni, a szépséges zsidóasszonyét, akibe ifjú korában egy valóságos herceg lesz szerelmes. Louis Neher és Sas Ede egy este elmentek a Belvárosi Szinházba s ragyogó szemmel néztek össze: — Megvan! Másnap már megkezdődött a tárgyalás a művésznővel. De látni kellett volna azt a jelenetet, hogy ugrott föl a bájos Kökény Ilona, amikor Louis Neher előadta, hogy — anyaszerepre akarja őt fölkérni. — Anyaszerepre? Engem? Hát mi vagyok? Minek néz engem? S befelé görbültek az ujjai — a derék német nem gondolhatott egyebet, mint hogy a következő percben mehet — a szemorvoshoz. Rendező és dramaturg azonban megmagyarázták a művésznőnek, hogy Timárné szerepe a filmen egészen más, mint a darabban. A film bemutatja Timárnét, mint a falusi házaló fiatal, 18 éves feleségét és bemutatja a gazdag bankárnét, — óriás skálát felölelő szerep: egyenesen Kökény Ilona számára írva. — Az már más, békélt meg a művésznő. S most már beszéljen ő maga: — Mondhatom, hallatlan izgalommal készültem az első filmszereplésemre. Ami szinte hihetetlennek látszik nálam, aki megszoktam már kissé a színpadot. De hát egészen más a színpad és egészen más a film! Ezt most tudom különösen, amióta próbáltam."
 • Louis  Neher váratlan elutazása miatt félbemaradt a forgatás, s a filmet végül Gerőffy I. Béla fejezte be.
 • A sajtóbemutatót 1918. szeptember 24-re hirdették meg, de aztán nem írtak róla, lehet, hogy elmaradt.
 • A film premierjét a Mozihét 1918/40. száma december 2-re hirdeti, melyet valószínüleg elhalasztottak, mivel a Mozihét 1918/51. száma  szerint csak 1919 februárjában fog megjelenni. A tényleges bemutató időpontjára és helyére vonatkozó információt nem találtunk.

Galéria