SZÖKIK A NŐM

Alkotók

Adorján László forgatókönyv
Hetényi-Heidelberg Albert zene

Szereplők

Károlyi Sári Gutwilligné
Mányai Aranka Evelin, társalkodónő
Szabados László Apátvári Gutwillig Mór
Andorffy Péter Pinker detektív
Vajda Dezső von der Lilien attasé

Produkciós stáb

Fodor Aladár producer
Fröhlich János producer

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport gyártó cég
145/1920 cenzúra
1915. április 30. (Apolló) bemutató
1920. augusztus 1. repríz

Külső forgatási helyszínek

Fogaskeregő vasút és környéke.

Filmtechnikai specifikáció

Színházi jelenetekből és filmrészletekből álló moziszkeccs, melynek filmrésze a 145/1920 sz. cenzúra határozat szerint: 484 méter.

Fellelhetőség, források

A szkeccs filmrésze nem maradt fenn. Az adatok az alábbi forrásokból származnak:

  • Mozgófénykép Híradó 1920/31
  • Belügyi Közlöny, 1920.  1563. p.
  • Budapesti Hírlap, 1915. május 1.

Bibliográfia

  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 142. p.
  • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

"Apátvári Gutwillig Mór udvari tanácsos féltékeny a feleségére s ezért Pinker detektívvel figyelteti, aki megállapítja, hogy a tanácsosnénak von der Lilien attasé udvarol. Rögtön bejelenti Gutwillignek. Az attasé csakugyan ostromolja és csábítja az asszonyt, hívja ki a hegyek közé, Az asszony már-már hajlik a csábitásra, amikor jelentkezik egy Marna Tamás nevű pénzügyőr, aki a társalkodó nőt akarja elvámolni, a kivel jegyzőkönyvet vett föl. Ez a pénzügyőr azonban Pinker detektív, aki szerelmes Evelinbe. Előzően Gutwillig tanácsost egy kihágási ügyben a rendőrségre idézték. Mikor délben hazajön, az asszony utrakészen van s a férjét szemrehányással fogadja, majd ott hagyja. Pinker jelenti Gutwillignek, hogy az asszony most szökik, mire a megcsalt férj meg a detektív álruhát öltenek s üldözik a szökevényekel. A fogaskerekűnél találkoznak. Mindenütt a nyomukban vannak, de nem merik megtámadni őket. mert az attasénak — kardja van. Pinker ellopatja két csirkefogóval a kardot és Pinker egy szakadékba dobja Lilien attasét. Az elájult embert Gutwilligné hazaviszi. A mikor magához tér, megbízza Gutwilliget, hogy keressen elégtételt a támadóktól. Közben Gutwillig kérdőre vonja, hogy miért akarta elcsábítani a feleségét, mire Lilien kijelenti, hogy ő soha életében nem volt attasé, hanem fürdőügynök, aki vendéget akart rekvirálni a fürdőnek. Gutwillig kibékült a helyzettel és kijelenti, hogy csakugyan a fürdőben tölti a nyarat." (Budapesti Hírlap, 1915. május. 1.)

Vélemények

"Ma ismét új szkeccsben volt alkalma először gyönyörködni a közönségnek. Szökik a nőm! a címe az új szkeccsnek, melyet Adorján László irt s a melynek zeneszámait Hetényi Heidelberg Albert szerezte. Kedves, bohókás, tipikusan pesti témát dolgozott föl az író s az egész szkeccsen végigcsapkod a pesti levegő. Pesti karikatúrák, pesti helyzetek, pesti alakok mozognak előttünk a pesti humor Pierrot-süvegében s élvezetes, kedves, bohókás hangulatban ringatózik a néző. A drámai akció közvetetlen, könnyen, eleven tempóban perdül, a folytonosság megvan a részek között s az egész történet simán folyik... . A közönség nagyszerűen mulatott és sokat tapsolt s Hetényi dalai, fülbemászó kupléi is nagy tetszésre hangolták. A darab filmfölvételeit a Kino Riport vállalat készítette nagy művészi érzékkel." (Budapesti Hírlap, 1915. május. 1.)