SZERBIA HADAT ÜZEN!

Titkos haditanács (címváltozat), Serbia Declares a War on (angol)

Alkotók

Fodor Aladár  rendező
Falk Richárd forgatókönyvíró

Szereplők

Szabolcs Ernő  
Szegheő Endre  
Berkes Ilona  
Gulyás Menyhért  
Horthy Sándor  

Produkciós stáb

Fodor Aladár producer
Fröhlich János  producer

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport gyártó cég
Tivoli bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, eredeti hossza: 865 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn, az adatok az alábbi forrásokból származnak:

  • Mozgófénykép Híradó, 1914/34, 36, 51, 1915/8

Bibliográfia

  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  349 p.
  • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 282. p.

Tartalom

Petár király kopott tróntermében üldögél a trónuson és pálinkás-butykosból iszik. Az ablakon keresztül meglátja, hogy György herceg erőszakosan ölelget egy udvarhölgyet, aki ablakot tisztogat. Dühösen rohan oda, s elkergeti a herceget. György az italban keres vigasztalást, majd az udvar szállítójának, Khonovits ócskavas-kereskedőnek eladja egész Szerbia telefonhálózatát. Petár és Pasics kölcsönösen telefonálni akarnak egymásnak, s ekkor kiderül a herceg csínytevése. A vevőt letartóztatják, Györgyöt pedig beidézik a Konak-hoz. (Egy düledező viskó ábrázolja a belgrádi Konakot. A töredezett kapu fölött cégtábla: Konak, alatta felirat: Karagyorgyevics Péter és fiai cég ezelőtt Obrenovics Sándor. A kapun kétoldalt disznófejes cégér, rajtuk a felirat: Itt gyilkosságok mérték szerint minden órában készíttetnek és házhoz szállíttatnak. Előnyös családirtási bérletfüzetek kaphatók.) A holt részeg herceg revolverével megsózza Pasicsot. Az udvar háborút akar, de a király ellenzi, mivel nincs pénze. Pasics leveszi a király koronáját és zálogba teszi, hogy pénzt szerezzen. Igyekszik vissza a pénzzel a palotába, de a Konak tisztjei körülfogják és kirabolják. A király neheztel a tisztekre, de fél az agresszivitásuktól, és maga békíti őket. Az udvar ezután a Duna-partra vonul, ahol tábori látcsővel kémlelik a határt. Amikor magyar bakát pillantanak meg összerezzennek, majd bombát dobnak át a vízen. A katona elkapja a bombát, mintha labda volna és visszadobja György táborába, aki hanyattvágódik, majd ész nélkül menekül.  Az orvos-diplomatát látjuk a dolgozószobájában, amint bombákkal ügyködik. Leánya a kertben ül és egy züllött kapitánnyal enyeleg, aki szerelmeskedés közben ellopja a lány gyűrűjét. A tiszt távozni készül, de meglátja a kerítésen átmászó, s arra fennakadt trónörököst, Sándort, és lesegíti a földre.  Sándor elkergeti a tisztet, és maga teszi a szépet a diplomata leányának. Pasics és Taknosics pénzt kérnek a diplomatától, aki egy koronát ad nekik, de szuronyos katonák őrizetével küldi el Petárnak. A király továbbra sem akar háborút, betegnek vallja magát, és az udvari orvos tanácsára Poloskavác fürdőre utazik udvari fogatán, egy rozoga stráfkocsin.  Amikor környezetétől elbúcsúzik Pasics óráját elemeli. A trónteremben a két herceg és Pasics vakaróznak. Bakák hordót hentergetnek be a szobába, a társaság nekiesik, és belekóstol. Utóbb kiderül, hogy sacherlint fogyasztottak. A diplomata alvásra készül, amikor neszt hall szalonja felől. Félősen besompolyog és ott találja lányával a trónörököst, aki mérges csókkal halálra kergeti. Mielőtt az ablakon keresztül megugranék, kifosztja a halott embert. A züllött kapitány ott ődöng az ablak alatt, és megkorbácsolja a trónörököst, akit azután Pasics cukorral vigasztal meg. György mint rendesen tökrészeg állapotban kerül a Konakba. Még petróleumot is iszik Nagy nehezen lefektetik a trónus zsámolyán hevenyészett ágyra. Haditanácsot ülnek a szerbek. Magyar baka jelenik meg a trónteremben. Hetykén írást dob az asztalra, de utóbb maga kénytelen felolvasni az üzenetet. Távozára után újra vitézkednek a megszeppent hősök, és kardcsörgetéssel vonulnak ki a Kalimegdánhoz. Eközben Petár nyugodtan fürdőzik Poloskavácon. Vízbe nem merészkedik, és javában falatozza a szappant, amelyet az úszómester adott neki, amikor megjelenik titkára, és elújságolja, hogy baj van Belgrádban. A király hazautazik, és akkor érkezik a Kalimegdán elé, amikor a vezérkar szemlét tart a csapatok fölött. Petár átveszi a vezér szerepét, mindannyian a Dunához vonulnak. Egyidejűleg csónakon partot ér 6 szál baka, akinek láttára a szerb legénység megfutamodik. Petárt és vezérkarát, a hercegeket alaposan kiporolják.

Érdekességek

A film gyártásának pontos idejét még eddig nem sikerült kideríteni, de az biztos, hogy az I. világháború kitörése után készült, minthogy a Kino-Riport 1914 őszén alakult. Az ellenséges Szerbiát, pontosabban a szerb királyi családot parodizálja, züllöttnek, tehetetlennek és gyávának ábrázolja.

Galéria