ROBINSON KRAUSZ

Alkotók

Aczél Pál rendező
Kovács András rendező
Szentirmay Béla rendező
Karinthy Frigyes író
Hetényi Heidelberg Albert zeneszerző

Szereplők

Baumann Károly Krausz Henrik, borbély
Beleznay Margit Piczurka Nusi a tizenegyedik kerületi színház kardalosnője 
Nagy Margit Goldmann Renée
Kovács András Szimat Aladár, éjjeli szerkesztő
Szentirmay Béla Fóka Szaniszló, hajóskapitány

Technikai stáb

Adler Miksa operatőr

Produkciós stáb

Aczél Pál producer

Gyártási és bemutatási adatok

Thália Filmgyár gyártó cég

1913. december 6. (Liszt Ferenc mozgó)

bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Filmszkeccs, amelyben némafilm részletek és színházi jelenetek váltakoztak, a filmrészletek hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn
plakát OSZK Plakáttár (1 db, grafikus: Tuszkay Márton)

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1913/42, 51
  • Mozi-Világ 1913/49; Színházi Élet, 1914/15, 42
  • Nyírvidék, 1914. január 25.
  • Nagykároly és Vidéke, 1914. szeptember 29.
  • Ellenzék (Kolozsvár), 1914/7
  • Színházi Figaró (Kolozsvár), 1914/2 (Lásd Kruppka hagyaték)
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 141. p.
  • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 96. p.

Tartalom

„…Krausz Henrik kedves, szimpatikus fiú, borbélyműhelye van egy ódon budai utcában, egyebekben pedig ritka példánya a rajongó embereknek, nem az a vágya, hogy meggazdagodjon, nem hercegek hajában szeretné egyszer végig dörzsölni a szagos olajat, az ő ideálja rendkívüli: a tenger.
Van egy barátnője Piczurka Nusi, a tizennegyedik kerületi színház bájos kardalosnője. Krausz elhanyagolja Nusit, folyton olvasmányába, Robinson Crusoe kalandos élettörténetébe fúrja magét, az egyedüliség vonzza, a hajósok kétségbeesése, amikor a süllyedő hajó a tenger tajtékzó taraja, az örvénylő hullámsír fenyegeti őket.
Egy délután Nusi a Dunaparton sétál, ahol szemtelenül fixírozni kezdi egy csavargőzös kapitány, Fóka Szaniszló. Nusi hűséges Henrikhez s a kapitány ostroma elől a borbélyműhelybe menekül. Fóka utána rohan be a borbélyhoz, ahol kínos helyzetéből úgy vél szabadulni, hogy odaszól Krauszhoz: borotválja meg. Krausz, mikor meglátja a kaptányt, átszellemült arccal mered rá. Odapillant Robinson-könyvébe és meglepő hasonlatosságot fedez fel Fóka és Johnson kapitány, Robinson kapitánya között.    Fóka a székben ül, fehér kendő van a nyaka köré kötve és Krausz hozzáfog, hogy megborotválja. De izgalmában alig tudja, mit csinál. Folyton faggatja a kapitányt, kíváncsiskodik, érdeklődik, milyen érzések fogják el, mikor napokig nem lát szárazföldet, mikor a hajó oldalát a bőgő habok nyaldossák, mikor a vitorlát a szelek feszítik, mikor stb. Fóka egy darabig értetlenül néz rá, de aztán beletalálja magát érdekes helyzetébe és büszkén feszítve a mellét, magyarázza, milyen is a hajósélet.
A műhelybe közben belép egy újságíró. Szimat Aladár, aki szintén udvarolni kezd Nusinak. Fóka felháborodik ezen a vakmerőségen és meg akarja torolni a szemtelenséget. Benyit a műhelybe egy lipótvárosi hölgy is Goldmann Renée, aki szenvedélyes autogramgyűjtő. Szimatot keresi, autogramot könyörög tőle, majd egy versét olvassa fel ne ki. Krausz közben megbeszéli Fóka kapitánnyal, hogy kirándulást tesznek a vízen. A kapitány őt is bevezeti majd a hajósélet rejtelmeibe és ha lehet, fel is avatja tengerésszé. A képen látjuk, amint Krausz és Fóka kapitány a propelleren vannak. A kapitány mutatja, hogy kell kezelni a kormánykereket, mennyire óvatosnak kell lenni, hogy zátonyra ne kerüljenek. A kapitány tanítása azonban csak móka. Azon igyekszik, hogy eltegye láb alól Krauszt, hogy így Piczurka Nusi az övé lehessen.
Éjjel van. Krausz már a kormánykerék mellől dirigál, amikor Fóka kapitány egymásután diktálja bele a rumosüvegeket. Fóka is dülöng, megbotlik s a korlátban beveri a fejét.
- Léket kaptam- sikolt föl rémülten.
- Iszonyatos, - mondja Krausz.
- Bizony, most már elsüllyedünk. A kapitány és a hajó egy, ha én léket kaptam, a hajó süllyedni kezd. Ugorjon a vízbe.
Krausz udvariaskodik:
- Csak ön után, uram!
Végre, hosszas rábeszélésre Krausz a vízbe ugrik fóka pedig boldogan dörzsöli a kezét. Krausz megmenekül, elér egy lakatlan dunai szigetre, ahol berendezkedik. Robinson módjára él, faháncsokból készít gúnyát magának és néha odaáll a sziget szélére és zsebkendőjét lengeti Hátha arra téves egy hajó, amely felveszi.
A budai partól távcsövön észreveszi Szimat Krauszt, aki ilyen szomorú sorsra jutott. Motorcsónakon a szigetre siet s egy óra múlva már tudja egész Budapest, hogy egy ember él Robinson módjára egy lakatlan dunai szigeten. A lapok rendkívüli kiadásban jelennek meg a parlamentben interpellációt jegyeznek be a miniszterelnököt megtámadják, amiért nem támogatja szubvencióval az első magyar Robinsont, Budapesten kitör a Robinson-láz, Robinson… Robinson… ez a név hullámzik a levegőben.
A Robinson-láz egyre nagyobb méreteket ölt, egész Budapest Robinson jegyében él és tombol. A divat terén nagy átalakulások mutatkoznak, sikkes hölgy csak Robinson szőrmekabátot hord, amely ausztráliai állatok prémjéből készül. Utcákat neveznek el Krauszról, építeni kezdik a Robinson-játékbankot, amelynek az idegen-forgalom fellendítése a célja. Krauszt egy impresszárió rábírja, hogy tartson felolvasást felfedező útjáról és életmódjáról s ezért horribilis helyárakat szednek. Robinson megtartja a felolvasást, megmutatja, hogyan kell tengeripókot idomítani, hogyan evett szappant nyomorúságában s a hallgatóságon olyan rajongás vesz erőt, hogy Krauszt diadalmasan kapják közre, ünneplik s a hihetetlen izgalomban – belelökik a hullámokba.
Krausz megmenekül s visszatér otthonába. Megcsömörlött a sok jótól, amellyel őt, mint Robinsont elhalmozták s vizet még az asztalán sem akar látni többet. Goldmann Renée barátságosan közelít hozzá s mindenáron feleségül akar menni hozzá. Renée gazdag leány s hosszas rábeszélés után meg is kötik a pártit. Az újságíró viszont Piczurka Nusit vezeti oltárhoz, akit addig sikertelenül ostromolt. Ellenben Fóka Szaniszló mindörökre eltűnik közelükből. Afrikába vitorlázik, egy ideig még hallani róla, de aztán alakja egészen belevész a ködbe, a nagy, nagy bizonytalanságba.” (Forrás: Korabeli ismertető, Krupka András hagyaték).

Galéria

Vélemények

Karinthy Frigyes,a legnépszerűbb magyar humoristák egyike szkeccset irtRobinson Krausz címen, amely a Liszt Ferenc mozgóban mindennap nagy sikerrel kerül színre. A Robinson Krausz kétségtelenül egyik legjobb terméke a szkeccs-műfajnak és újabb bizonysága Karinthy Frigyes sokoldalú tehetségének. A szkeccs hőse egy romantikus hajlamú budai borbély, aki egészen groteszk körülmények között tesz szert világhírre. Csupa kedves, kacagtató jelenet a darab, amely erősíteni fogja a szerző nagy népszerűségét. (Színházi Élet, 1913/42) 

„Robinson Krausz. A legújabb színpadi műfaj a Kinemaszkeccs egyre nagyobb tért hódit. A legjobb irók tollából kerülnek ki az újabb szkeccsek mint Biró Lajos, Molnár Ferenc.  Mindenki emlékezhetik még a „Gyilkos" és csak nemrég Nyíregyházán bemutatott „Veisz Pista a huszár" cimű moziszkeccsek nagy sikerére. A legújabb szkeccset Karinthy Frigyes a népszerű bohém író írta és pedig direkt Baumannak a fővárosi orfeum éveken át közkedvelt művészének, a ki a darabban a címszerepet játssza.
Robinson Krausz a négy felvonásos pompás újdonság címe. Egy, Robinson rajongó" budai borbélymester érdekes és derűs jelenetekben bővelkedő kalandjait viszi színpadra a darab a mely sziporkázik Karinthy szellemes humorától, a közönség egy percre ki nem jön a kacagásból. Egyik móka a másikat éri, komikus fordulatok, bohózatos szituációk teszik derültté a darabot, amelyet több kitűnő kuplé, egy rendkívül bájos duett és táncok tarkítanak. A Robinson Krausz egy teljes hónapig ment Budapesten zsúfolt házak előtt és a Hetényi Heidelberg komponálta fülbemászó melódiákat ma már egész Budapest dúdolgatja. Január 6-án ment utoljára a fővárosban s azóta Kolozsváron, Debrecenben és Temesváron aratta sikereit.
Az egész ensemble nagyszerűen van össze-állítva. Baumann Károly méltó partnerei Beleznay Margit a Nyíregyházán is ismert szőke primadonna, Nagy Margit, Kovács András (a Gyilkos Tódorja) és Szentirmay, aki egyúttal rendezi a darabot. A II-ik felvonásban Kovács és Beleznay bemutatják az eredeti argentínai Tangót, melyet eddig csak műkedvelőktől láttunk táncolni. Dicséret illeti az Apollószínház vezetőségét, hogy megelőzve a legtöbb vidéki nagyvárost, színre hozza városunkban ezt a szenzációs attrakciót a mely hivatva van az elmaradt színházi előadásokat pótolni.”  (Nyírvidék, 1914. január 25.)