RABLÉLEK

Sklavenseele (német), Sutletul sclavei (román), The Captive Soul (Angol)

Alkotók

Kertész Mihály Rendező 
Földes Imre Forgatókönyvíró 

Szereplők

Rátkai Márton John Bull, hipnotizőr
Deésy Alfréd  Mihunka, cirkuszigazgató és erőművész
Hajnóczy Lili  Rita, táncosnő
Thury Elemér  Kertay, kovácsmester
Fedák Sári  Ágnes, a felesége

Technikai stáb

ifj. Uher Ödön Operatőr 

Produkciós stáb

Uher Ödön producer
Bolgár Soma producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher filmgyár Gyártó cég
Uher filmgyár Forgalmazó
458/1927 Cenzúra
1913. augusztus 8. (Apolló Sajtóbemutató
1914. január 14. (Apolló)  2200 m,  Bemutató

Külső forgatási helyszínek

 • Budapesti utcák
 • Gellérthegy
 • Dunapart

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, eredeti hosszát nem ismerjük. 1927-ben a cenzúra határozat szerint 1250 méter volt.

Fellelhetőség, források

Kópiája nem maradt fenn, a filmre vonatkozó adatok a korabeli sajtóból származnak.

 • Deésy Alfréd: A Fedák-film. In: Mozi-Világ, 1913/51, 58. p.
 • Film Újság, 1913/18 (december14)
 • Az Est, 1914. január 16.
 • Pesti Napló, 1914. január 15
 • Mozgófénykép Híradó, 1913/14, 21, 44, 48, 49, 50, 51, 1914/1, 2, 3
 • Pesti Hírlap, 1914. január 15.
 • Színházi Élet, 1913/42, 43, 44, 1916/17
 • Nagyváradi Napló, 1914/17
 • Tündér mozgó 1914. február 23-25 Korabeli ismertető. FSZEK kisnyomtatványtár
 • Ellenzék (Kolozsvár), 1914/13, 23
 • Mozi és Film, A mozi (Miskolc), 1921/1. január 1., 1927/41
 • Belügyi Közlöny, 1927. 1124. p.
 • Deésy Alfréd: Porondon, deszkán, mozivásznon. (Visszaemlékezések.) Bp. 1992. 116. p.

Bibliográfia

 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 60. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 45, 348. p.
 • Vári Rezső: Emlékiratok a magyar filmről. Bp. é.n. (Kézirat. MNFA Könyvtára) 362. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 34. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 261-263., 264. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 24, 26, 28, 41, 64, 197. p.
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 62, 83. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 105. p.

Tartalom

Kertay kovácsmester boldogan él feleségével, Ágnessel és két kislányával. Egy napon cirkusz veri fel sátrát a főtéren. Szenzációs attrakciója a világhírű hipnotizőr, John Bull száma, melyben élettelen bábként mozgatja táncosnőjét, Ritát. Gyerekek egész serege kíséri Johnt, aki Kertay kovácsmester kerítésére is ragaszt egy plakátot. Nagyon megtetszik neki a kovács szép felesége, szóba elegyedik vele, s meghívja a családot, hogy nézzék meg az előadás előkészületeit. Közben a cirkuszban lopás gyanújával letartóztatják Ritát, így már az első előadás veszélybe kerül, s ez nagyon nyugtalanítja Mihunkát, az igazgatót. Délután Kertayék elsétálnak a cirkuszhoz. A sátor körül kíváncsian nézelődő Ágnest megpillantva, Mihunkának ördögi ötlete támad, ráveszi John Bullt, hogy kerítse hatalmába a feltűnő szépségű fiatalasszonyt.  John Bull odasiet Ágneshez, készségesen megmutat neki mindent, ami érdekes, többek között Rita otthagyott kosztümjeit, és kéri, hogy próbálja fel őket. Ágnesnek nagyon tetszenek a selymes, bársonyos holmik, s nem tud ellenállni a kísértésnek.  Amikor előlép, még darabosan mozog a számára szokatlan öltözetben, lakkcipőben, de John Bull szúrós, átható tekintetének bűvöletében hirtelen megrezzen, a homlokához kap, s táncolni kezd, előbb tétován, majd egyre biztosabban jár egy furcsa táncot, az ott álló férje legnagyobb megdöbbenésére. Mikor a hipnózisnak és a táncnak vége, Mihunka arra kéri az asszonyt, hogy lépjen fel Rita helyett. Ágnes kimerülten áll, kétségbeesetten tiltakozik, s szédelegve tér haza. Este azonban mégis kérleli urát, hogy legalább az előadásra menjenek el, de a délutáni jelenettől sokkolt férfi hallani sem akar erről. Hamarosan kezdődik az előadás, és még mindig nincs táncosnő. A botránytól rettegő Mihunka ráparancsol John Bullra, hogy hipnózissal csábítsa el Ágnest az előadásra. Belopakodnak a kovács udvarára, John az ablakon át szuggerálja az asszonyt, hogy szökjön meg. A tervük sikerül, s mikor Kertay felébred, és észreveszi felesége eltűnését, már késő. Az akaratát vesztett asszony különös, álmatag, merev táncot jár a porondon. Kertay botrányt rendez, csendőrt hivat. Az általános zűrzavarban elszöktetik Ágnest, s meg sem állnak vele Londonig. Mihunka az Alhambra mulatóban lépteti fel John Bullt és új partnerét. John beleszeret az asszonyba, s már megszabadítaná a rabságból, de a brutális Mihunkán nem fog a hipnózis, így nem tudnak tőle szabadulni. Mihunka nem elégszik meg a sikerrel, az asszony szerelmére vágyik, de John megakadályozza a csábítást. Az asszony tudata rövid időre kitisztul, megszökik, és feljelenti elrablóit a londoni rendőrségen. John Bull Mihunka parancsára távolból hipnotizálja Ágnest, s a gyenge akaratú asszony a delejes erő hatására visszatér. A feljelentés miatt Mihunkának menekülnie kell. Mindhárman Budapestre utaznak.  Az állomáson taxiba ülnek. A sofőr döbbenten mered rájuk. John jobban megnézi, s ráismer: Ágnes férje az, aki közben otthagyta faluját és régi mesterségét. Kertay boldogan közeledik rég nem látott feleségéhez, de John jelzésére megtorpan, s közömbös arccal viszi utasait a hotelhez, ahonnan később John segítségével megszökteti az asszonyt. John a Gellérthegyre csalja az asszony eltünése miatt őrjöngő Mihunkát, azzal az ürüggyel, hogy Ágnes ott van, s abban a reményben, hogy a fárasztó út csökkenti a marcona férfi erejét, minek következtében hipnotizálhatóvá válik. Mikor a csúcsra érnek John sikeresen szuggerálja Mihunkát, hogy vesse magát a mélybe. A hipnózissal öngyilkosságba hajszolt cirkuszigazgató zuhanás közben John Bullba kapaszkodik, és őt is magával rántja. Kertay visszaviszi asszonyát a régi otthonába két elhagyott gyermekéhez, s a kis fészekre új tavasz derül.

Jelenetek:

 • A fészekben
 • Komédiások jönnek
 • Mi az a hipnózis
 • Itt vannak a zsandárok
 • Látogatás a cirkuszban
 • Örökké Éva
 • Félelmetes táncmester
 • Mikor a köd szertefoszlik
 • Munkaidő után
 • Hogy segít magán Mihunka
 • Földöntúli hatalom
 • A fényes előadás
 • Egy vallatás eredménye
 • Riadalom a cirkuszban
 • Rabszolgaság vagy börtön
 • A szökés
 • Az elárvult fészek
 • A Londoni Alhambrában
 • Vergődések
 • A szerelem harcai
 • A menekülés útjain
 • Becsületes kezekben
 • Borzasztó parancs
 • Vissza-vissza
 • Az Alhambra előadásán
 • Kellemetlen találkozás
 • Menekülés biztosabb talajra
 • Budapesten
 • A taxisofőr
 • Aki a a sajátját lopja
 • Többet ésszel, mint erővel
 • A hipnózis mégis győz
 • Együtt a halálba
 • A kis fészekre új tavasz derül

Érdekességek

 • A forgatás közben Fedák Sári balesetet szenvedett, leesett a lóról és öszezúzta magát.
 • Kolozsváron Stephanides Károly kísérőzenéjével játszották a filmet.

Galéria