PATER SEBASTIAN

Uhle Sebestyén (forgatási cím)

Alkotók

Lajthay Károly rendező
Deésy Alfréd rendező (egyes források szerint)
Tsuk Jolán író

Szereplők

Kertész Dezső Uhle Sebestyén
Bárdoly Ila  
Gáthy Rózsi  
Gere Zsigmond gazdatiszt
Thury Elemér  
Vendrey Ferenc  
Marosi Adél  

Technikai stáb

Gasser Lajos operatőr
Baumöhl Artúr díszlettervező

Produkciós stáb

Oláh Gyárfás Mihály producer

Gyártási és bemutatási adatok

Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Rt.  gyártó cég 
Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Rt.  forgalmazó cég
1920. augusztus 21. (Omnia) szakmai bemutató
1920. október 4. szakmai bemutató 
1920. november 18. (régi országház)   bemutató 
4/1921, - betiltva, 678 méter cenzúra 

Külső forgatási helyszínek

 • Gróf Károlyi László megyeri uradalma
 • Városligeti tó

Filmtechnikai specifikáció

némafilm, 5 felvonásos hossza a korabeli források szerin 2400 méter a 4/1921 számú O.M.B. határozat szerint 678 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Színházi Élet, 1920/20, 236
 • Mozgófénykép Híradó 1920/35 augusztus 29. (sajtóbemutatóról), 1920/37
 • Mozihét, 1920/35
 • Nemzeti Újság, 1920. október 8. (rövid hír a második sajtóbemutatóról)
 • Világ, 1920. október 10. 
 • Pesti Napló, 1920. október 17
 • Belügyi Közlöny, 1921/4. 107. p.
 • Filmművészeti Évkönyv, 1921. (Szerk: Lajta Andor) 73. p.
 • Mozi és Film 1926/12
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 48. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  358. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 95., 179. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 248. p.

Tartalom

„A filmdarab hőse a fiatal Uhle Sebestyén, akit anyjának csapodársága s az élet sok kegyetlen játéka elkedvetlenített úgy, hogy egész fiatalon bevonult egy szerzetesrendbe s itt éli napjait. De vérében lobog a fiatalság, a nap olyan megejtően ragyog, megdobban a szíve és azt érzi, hogy joga van az élet örömeihez s felszentelése előtt otthagyja a szerzetesrendet. Röviddel ezelőtt halt meg atyja, Sebestyén birtokába jut az Uhle vagyonnak, az eddig elfojtott életkedv most lángoló erővel lobban ki belőle. Beleveti magát a nagyvárosi élet forgatagába s egy kegyetlen éjszakán a sors elébe sodorja könnyelmű útra tévedt édesanyját. Különös körülmények között találkoznak, de ez a találkozás Sebestyén lelkében mély nyomot hagy. Otthagyja a nagyvárost, visszamegy a birtokára, s itt az élet iránt érzett keserűség lassan felenged a szívében s őszinte szerelemre gyullad gazdatisztjének kedves leánya iránt. Érzi, hogy ez a leány s ez a szerelem elfelejteti vele minden csalódottságát s ez hozza meg számára a harmónikus boldogságot, amikor a házassága előtt a leány anyja felfedi Sebestyén előtt, hogy gyermeke tulajdonképpen Sebestyén anyjától származik s így Sebestyén testvére. Az ifjú lelkében most minden összeomlik. Az élet, amelytől annyi szépet és nagyszerűt várt, rideg kegyetlenséggel tépte szét álmait. S ebben a pillanatban eszébe jut a kolostor megbékéltető, csendes, nemes nyugalma. És meggyötörten visszatér a kolostor magányába a tékozló fiú.” (Mozgófénykép Híradó, 1920/35, augusztus 29.)

„Ez a darab, egy fiatal pap életet mutatja be. akit a kolostor csendes falai között kísértésbe visz az a vágy, hogy az élet dús örömeivel megismerkedjék. Kimegy a nagyvilágba, élvezeteket, gyönyöröket hajszol, amelyek eddigi magányában szédítően édes ígéreteket súgtak a fülébe, s felgyújtották lelkében a szomjas, követelő vágyak lobogó tüzét. De a valóság nem azt adja, amit az álom igért. Az élvezetek nyomán ott leselkedik a bűn, s a bűnös élet magában hordja a fájdalmas kiábrándulás, a gyötrelmes csalódás keserű ízét. A darab hőse végül is visszatér a kolostor nyugalmas, elzárt falai közé, testben és lélekben megtörve." (Ország-Világ, 1920/32)

Short English content: Sebastian Uhle is the young hero of the piece, who enteredthe monasticorder because of his mother's frivolous life and the cruel games of the life. But he leaves the monastery before his dedication because he feels that he have right to the joy of the life. As his father died not long ago Sebastian Uhle inheritsa largefortune and his previously suppressed vitality breaks outwith full power. He merges into the night life of the big city and one night he meets his frivolous mother. Sebastian is shocked by this encounter and he leaves the big city, he returns to his estate, and the sense of bitterness in his heart slowly melt and he soon feels sincere love for his bailiff’s daughter. He feels that this love will help him to forget all disappointments and it will bring him the happiness, and a harmonious life. Before the marriage the girl's mother reveals that your daughter is actually derived from Sebastian's mother so he is her brother. The young man's soul is now crashes. The life from which he expected so much happiness tore apart his dreams with cold cruelty. At this moment he remembers the reconciling quiet, noble calm of the monastery. And finally the prodigal son returns to the solitude of the monastery with tormented soul.

Érdekességek

 • A film legnagyobb hatású jelenete egy karneváli éjszakán játszódik. Ezt a felvételt a városligeti tavon készítették egyik holdvilágos májusi éjszakán. Negyven virágos, lampionos csónak úszott a vizen és százötven rokokó ruhás moziszínész volt a szereplő.
 • Érdekesség, hogy a bemutató helyszíne a régi országház volt, melyet akkoriban leginkább értekezletek közgyűlések megtartására használtak, de előadásokat, tanfolyamokat, kiállításokat, hangversenyeket is rendeztek a nagytermében. 1920-ban moziengedélyt is kapott: „Páter Sebastian - A régi országházban. Főherceg Sándor-utca 8., október 18-ától, hétfőtől október 24-ig, vasárnapig bezárólag mozgófényképelőadások lesznek, amikor a magyar filmipar remekműve. Páter Sebastian című ötfelvonásos dráma kerül színre. Előadás naponta 6 és 8 órakor.” (Világ, 1920. október 10.)
 • A korabeli források szerint a film 5 felvonásos és 2400 méter hosszú, a cenzúra határozat szerint azonban csak 678 méter, lehetséges, hogy ez utóbbi elírás.
 • A filmet a cenzúra 1921-ben betiltotta, majd egyes források szerint 1926-ban Deésy Alfréd újra rendezte (1200 métert újraforgattak), s ez a változat került végül közönség elé. Ennek az új változatnak 1926-os  bemutatásáról nem találtunk információkat, nem maradt fenn erre vonatkozó cenzúrahatározat sem.

 

Galéria

Vélemények

„A második film a Pater Sebastian. Szüzséjében új, felépítésében monumentális, kivitelében nagyszabású. Kertész Dezső áll a dráma középpontjában. Játéka magával ragadja a nézőt és az utolsó jelenetekig izgatott érdeklődéssel kisérjük őt végig kálváriáján. A 2400 méteres film minden jelenete kivitel tekintetében az Astra-filmgyár áldozatkészségét és Baumöhl Artúr iparművész szcenikus kongeniális tudását dokumentálja. A tabarin, a diszterem, a templom, a hall, az egyes interiőrök a szcenikai munka maradandó alkotásai.” (Mozihét, 1920/32)