ŐRHÁZ A KÁRPÁTOKBAN

Sentry-box in the Carpathians (angol)

Alkotók

Zilahy Gyula rendező
Korda Sándor rendező
Gere Zsigmond  forgatókönyvíró

Szereplők

Zilahy Gyula Mészáros István, vasúti őr
Hadrik Anna  Anna, a felesége
Ágotai Géza kisfiuk
Rajkay Ibolyka kislányuk
Bónis Lajos  magyar tábornok
Fehér Gyula  orosz tábornok
Vándory Gusztáv  orosz tiszt
Fehér Ö. László  orosz altiszt

Produkciós stáb

Zilahy Gyula producer

Gyártási és bemutatási adatok

Trikolor gyártó cég
Pedagógia Filmgyár stúdió
Monopol Filmkölcsönző forgalmazó cég
1915. augusztus 23. (Tivoli) bemutató 

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, eredeti hossza a korabeli források szerint 800 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1915/26
  • Mozihét, 1915/26
  • Pesti Hírlap,1915. augusztus 22.
  • Népszava, 1915. október 11.
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 12. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  349 p.
  • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 35. p.
  • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 306. p.
  • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 123. p.(Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
  • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. 1975. 3., 10. p. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)

Tartalom

„A nap, amely bíborral föstötte be a Kárpátok gerince fölött az eget, a béke napja volt még. A kis vasúti bakterház fölött is a derült béke ragyogott még, amikor az irdatlan fenyvesek közül, az égnek néző begyormokon megjelent az első kozák, eldördült az első ágyúdörej, megindult a háborúnak vérviharos orkánja . . . Vége volt Mészáros István vasúti bakter nyugodalmas életének is. A batármenti falvakból a kozákborda elől futott mindenki, de a kárpáti őrház őre tudta a kötelességét. Maradt, amig maradnia kellett. Egy napon megjöttek a kozákok. A kis őrházban, ahol egy kis család élte nyugodalmas életét, vad, Volga-menti rablók ütöttek tanyát. Egy orosz tiszt ott szállott meg a bakterházban, s már az első napon szemet vetett a bakter feleségére, Annára. A vasúti bakter vad felindulásában rárohant a kozáktisztre . . . s egy óra múlva a bakterház gazdája halott volt már. Á kozáktiszt agyonlövette. Két kis gyermekével árván maradt Anna a kozákok között. Egyetlen gondolata volt csak: hogy hazájának használjon. A kozáktiszt távirón parancsokat kapott s Anna ezeket a parancsokat ellopta tőle. A parancsokat egy keserves és órákig tartó ut után juttatta el a szomszéd faluban lévő osztrák-magyar katonasághoz — s onnan visszament újra, az őrházba, a gyerekeiért. ígértek, kínáltak neki jutalmat. Nem fogadta el. Amit tett: a hazáért tette. Másodszor is megpróbálta, hogy megszerezze az orosz parancsokat, de ekkor rajtakapta az orosz tiszt. Elfogták a kozákok. Egy szabad téren, az őrház előtt felállították szemben tizenkét kozákkal. Tizenkét fegyver csövéből meredt reá a halál. A tiszt vezényelni akart ... de hirtelen felharsant a mieink rajta-rajtája, a trombita vadul harsogott és a gyáva kozákhad elkezdett futni. Annát azonban előbb szíven lőtte a kozáktiszt.
Amikor a mieink odaértek, már csak Anna kihült tetemét találták meg, amelyre mint két galambfióka, ugy borult a két kis gyermeke. A diadalmas nemzeti-szín zászlóval borították le a holttestét a hős asszonynak, s a két kis gyereket, a mártírhalált halt szülők gyerekeit magáévá fogadta a tábornok . .” Mozihét, 1915/26

Érdekességek

A legtöbb forrás csak Zilahy Gyulát említi rendezőként, a Mozihét 1915/26 számában viszont ez olvasható:

"A Trikolor filmek rendezője Zilahy Gyulával együtt KORDA SÁNDOR a Mozihét szerkesztője, akinek munkássága szintén hozzájárult a kitűnő együttes sikeréhez."

Galéria

Vélemények

"Trikolor-film elé a legnagyobb felelősség érzetével írhatjuk le, hogy technikai kivitel, rendezői ötletesség, színészi alakitások dolgában a magyar film nemcsak hogv utólérte, de sok dologban el is hagyta külföldi mestereit." (Mozihét, 1915/26)

"(Magyar műsor a Tivoliban.) A magyar filmgyártásnak egészen komoly fejlettségét bizonyítja már a Tivoli fényjátékház hétfői műsora. Az egész műsor magyar gyártmányú filmekből való. Egy komoly és egészen nagy apparátussal készült háborús dráma a magyar műsor clouja: Őrház a Kárpátokban. Gere Zsiga, a Magyar Színháznak talentumos tollforgató tagja a szerzője e drámai erejű háborús történetnek, amelyet Zilahy Gyula rendezett. A főszerepeket Hadrik Anna, Vándory Gusztáv játsszák." (Pesti Hírlap, 1915. augusztus 22.)