LEÁNYASSZONY

The Young Wife (angol címfordítás), Die Tochter des Spielers (osztrák forgalmazási cím), Het Weeskind (holland forgalmazási cím), La moglie giovane (olasz címfordítás)

Alkotók

Deésy Alfréd rendező
Bithia Mary Croker író (Asszony-e vagy leány? / Married or Single? regény, 1895)
Pakots József forgatókönyv

Szereplők

Margittay Gyula Tamássy László földbirtokos [Ladislaus von Redwitz]
Hollay Kamilla Veronika, a lánya
Denise Pantol Özvegy Rajk bárónő
Tímár Margit Evelyn, a bárónő fiatalabb lánya
Gaál Annie Leona, a bárónő idősebb lánya
Richard Tobbe Nyárádi [Dornegg] gróf
Turán Gusztáv Kovács György [Georg Tischler] zongoraművész
Dán Norbert Mr. Vandelsmith

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. február 10. (Corso) bemutató
1919. január 12. (Bécs) sajtóbemutató
1919. május 23. (Bécs) bemutató
90/1920 cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • Visegrádi várrom
 • Dubrovnik
 • Dubrovnik, Boninovo
 • Lokrum szigete
 • Dalmát tengerpart
 • Halászbástya

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 90/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 1850 méter, az osztrák forgalmi kópia hossza 1700 méter.

Fellelhetőség, források

kópia MNFA, (1590 méter, virazsírozott, holland inzertek)
plakát OSZK Plakáttár (1 db, grafikus: Földes Imre, Sátori Lipót)

Bibliográfia

 • Képes Mozivilág, 1919/6, 1923/22
 • Mozgófénykép Híradó, 1919/6
 • Mozihét, 1918/45, 1919/7
 • Mozi-Világ, 1919/6
 • Színház és Divat, 1919/6, 9
 • Színházi Élet, 1919/6, 1923/22
 • Pesti Hírlap, 1919/35.
 • Világ, 1919/35.
 • Budapesti Hírlap, 1919. február 9.
 • Pesti Hírlap, 1919. február 9.
 • Pesti Napló, 1919/35.
 • 8 Órai Újság, 1919/36.
 • Neue Kino-Rundschau Nr. 94, 111
 • Paimann’s Filmlisten, 1919/147
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve.1919. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 133. p.
 • Mozi és Színpad, 1921/39
 • Star Film katalógus. Bp. 1920-as évek. MNFA könyvtára
 • Belügyi Közlöny, 1920. 1051. p.
 • Leányasszony - Pesti Napló, 1923/117.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 96. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  354. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 25. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 123-126. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 163. p.
 • Batka Annamária-Hájos Zsolt: "Érdekes sujet, vadregényes tájak" In. Filmkultúra http://www.filmkultura.hu/regi/2005/articles/films/leanyasszony.hu.html

 

Tartalom

Tamássy gróf (a holland kópiában: Redwitz gróf), miután elkártyázta minden vagyonát, kivándorol Amerikába. Kislányát, Veronikát Rajk bárónőre bízza, neveltetése költségeire átadja neki elhunyt felesége százezer korona értékű ékszereit. Az időközben gyönyörű felnőtté vált Veronikára Rajk bárónő házában a nevelőnő és a cseléd szerepét osztják, s egyre több megaláztatás éri. Ám a férfiaknak nagyon tetszik a gyönyörű kis hamupipőke. A bárónő a gazdag Nyárádi grófot (a holland kópiában: Dornegg grófot) szeretné megszerezni Leona lánya számára vőlegénynek, s nagy estélyt rendez a gróf tiszteletére, amelyre Györgyöt, Kovács kántor fiát is meghívja. Kovács György (a holland kópiában: Georg Tischler) zeneszerző és Veronika vonzódnak egymáshoz.  A társaság közös kirándulásán elmélyülten beszélgetnek, s nem veszik észre, hogy lemaradtak a többiektől. Bezárják őket a romos várba. Kényszerűségből ott töltik az éjszakát. A megbotránkozott bárónő kiutasítja a házából  az „erkölcstelen” lányt. Az örökségéből kifosztott, s most már hajléktalan lány megtörten támolyog Kovács kántorék házához. Ott szeretettel befogadják, s György feleségül veszi. Öt év telik el. Időközben Rajk bárónő teljesen elszegényedett, s a fővárosba költözött, Tamássy pedig Amerikában nehéz küzdelmek árán újra meggazdagodott. Egy napon Rajk báróné levelet kap a gróftól, aki tudtára adja, hamarosan hazatér, hogy szívére ölelhesse leányát. Ötezer dollárt küld előre hálából a bárónő jóságáért. A bárónő felkeresi Veronikát, aki nagy szegénységben él férjével és kisfiával. György rengeteget dolgozik, hogy nehéz életüket jobbra fordítsa, de belebetegszik. Rajk bárónő felajánlja, hogy fedezi a fiatalember kezelését azzal a feltétellel, ha Veronika visszatér hozzájuk, és Amerikából gazdagon hazatérő apja előtt eltitkolja házasságát és gyermekét. Veronika férje gyógyulása érdekében  teljesíti kérését. Megérkezik Tamássy, s magával hozza Mr. Wandelsmith-et, a dúsgazdag amerikai fiatalembert, akit a lányának szán.  A zeneszerző közben felépül és hazatér. Veronika nem meri bevallani apjának, hogy már nem lány, s ezért csak titokban találkozik a férjével. Később annyira  megtetszik neki a gazdagság, a pompa, a vidám, gondtalan élet, mellyel apja körülveszi, hogy már terhére van a férjével való találkozás. Családja elhagyásáért, kacérságáért gyermeke halálával kell fizetnie. György a temetőben, a gyermek sírjánál megbocsát az asszonynak, s a házaspár új életet kezd.

Short English content: A bankrupt landowner, Redwitz, emigrates to America fleeing his card debts and leaving his daughter in the care of his neighbour, the Baroness Rajk, at the cost of the family jewels. When the jewels are gone, Veronika is chased away from the house. She grows up to be a beautiful young woman and marries a gifted, but poor composer, George Tishler. The young man falls ill because of hard work and his treatment is financed by Baroness Rajk on the condition that they do not tell Veronika’s now rich father about her marriage and child. Moving into her father’s house, Veronika complies with this wish for the sake of her husband, but soon grows to enjoy the role of a spoilt and celebrated girl and ceases missing her previous, poorer lifestyle. She pays for her infidelity with the loss of her child.

Galéria

Vélemények

„A Star filmgyár február 10-én mutatta be legújabb darabját a Leányasszony című 4 felvonásos drámát, amely kápráztató, vadregényes tájak, mesébe illő tengeri részletek keretében játszódik le s a darab egy, a játékszenvedélye által lezüllött ember életének megkapó regénye. A züllött ember bűneit szép fiatal leánya is megsínyli, aki hosszas kálváriajárás után még megtalálja boldogsága útját. Ezt az igaz életből ellesett megrázó históriát az érdekesnél érdekesebb jelenetek, finom lírikus részletek és váratlan meglepő fordulatok egész sora tarkítja. Emberi sorsok szomorú vergődése és boldogulásuk megható romantikája pereg le előttünk a filmen. Deésy Alfréd főrendező igazán mindent elkövetett, hogy Pakots József nagyszerűen felépített darabját jól megérdemelt sikerhez juttassa. A darab címszerepében Hollay Kamilla bravúros és művészi alakításával kelt nagy feltűnést, de igen jók a többi szereplők: Turán Gusztáv, Dán Norbert, Margittay Gyula és Gaál Annus is.” (Mozihét, 1919/7)

„A Star filmgyár ezzel az új darabjával s megmutatta, hogy nagy művészi teljesítőképességével bátran felveheti a versenyt a majdan beözönlő idegen hires filmattrakciókkal A Leányasszony cimű négyfelvonásos dráma a régi vidéki dzsentriélet végtelen pazarlását tárja a néző elé. A tönkrement földesúr kivándorol Amerikába, ahol az urnak se szégyen a munka, de itthon hagyja leányát, aki gyönyörü szép hajadonná serdül és egy zongoraművészhez megy férjhez. Telnek-múlnak az évek, mint gazdag ember jön haza Amerikából Tamássy, de eltitkolják előle, hogy lánya már asszony és anya. A bonyodalmak azonban végül is csattanós befejezéssel érnek véget. Az érdekes sujet, a vadregényes tájak és a tengerparti részletek romantikus színpompája teszik széppé és becsessé ezt a darabot, mely mindvégig lebilincseli a közönség figyelmét." (Színházi Élet, 1919/6)

„A Star filmgyár hétfőn ismét egy pompás drámával lepi meg a Corso közönségét. Az újdonság a Leányasszony című 4 felvonásos dráma, amely rendkívül érdekes meséjével s ragyogóan szép kiállításával általános tetszést fog kelteni A darab, amely vadregényes tájak, színpompás tengerparti részletek és egy ódon várkastély keretében játszódott le, látványosságba menő filmesemény. Egy kártyás és tönkre jutott földesúrról van szó a filmen, aki itthagyva leányát, kivándorol Amerikáiba. Könnyelműségét megsínyli szép fiatal leánya is, aki hosszas kálváriajárás után végre mégis megtalálja boldogulása útját." (Világ, 1919. február 9.)