IZRAEL

A sárga folt (címváltozat), Israel (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Bernstein Henry író (színdarab: Izraël, 1908)
Falk Richárd forgatókönyvíró

Szereplők

Jean Ducret (=Erkel Gusztáv) Byran-Wendt Kristóf gróf
Mattyasovszky Ilona Byran-Wendt Kristóf gróf anyja
Kürthy György Feldheim Hermann bankár
Inke Rezső Pascal gróf

Produkciós stáb

Oláh-Gyárfás Mihály producer
Oláh Dezső producer
Balogh Béláné Kornai Margit gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Rt.  gyártó cég 
Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Rt.  forgalmazó cég
1918. szeptember 24.  (Mozgókép-Otthon) sajtóbemutató
1919. december 29. bemutató
1919. szeptember 8. (Bécs) bemutató
73/1920 – betiltva cenzúra határozat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 73/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1600 méter, a 368/1922 számú O.M.B. határozat szerint 1187 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn.

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/30, 37, 38, 39, 1919/22, 24
 • Mozihét, 1918/37, 38, 42
 • Mozi Élet 1919/3
 • Mozi-Világ, 1918/38, 39
 • Színház és Mozi, 1921/1
 • Színházi Élet, 1918/11, 23, 39
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 70. p.
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve.1919. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 175. p.
 • Belügyi Közlöny, 1920. 954. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 89. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  355. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 346. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 93. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 223-224, 226. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 142, 215. p.

Tartalom

A darab alapeszméje az antiszemita klerikális és szabadelvű világszemlélet ellentéte. A klerikálisok vezére, az agilis és fiatal Byran-Wendt Kristóf gróf, míg a másik csoport a dúsgazdag Feldheim Hermann bankár szavára hallgat. A politikai harc a két vezér között – hiába óvja a fiatal grófot a küzdelemtől imádott édesanyja – annyira kiélesedik, hogy az antiszemita mozgalom élén agitáló Byran-Wendt Kristóf gróf inzultálja ellenfelét, Feldheim Hermann bankárt, aki zsidó. Az ellenfelek tehát arra készülnek, hogy fegyverrel kezükben szálljanak szembe egymással. Az ősz grófné mindenáron meg akarja akadályozni a párbajt, s miután fia hajthatatlan, öreg barátja, Pascal gróf útján elhívatja magához Feldheim bankárt. A váratlanul hazatérő fiú együtt találja őket, gyanút fog, és vallatni kezdi anyját, ki ekkor felfedi előtte származása titkát. Az idősebb Byran-Wyndt gróf, Kristóf atyja vad kicsapongások közt töltötte életét, s durvaságait felesége csak alig tudta elviselni. Feldheim bankár finom megértő lélekkel állt mellette. A kölcsönös rokonszenvből lassan szerelem fejlődött, s Kristóf e szerelem gyümölcse. Mikor a fiatal gróf – akibe nevelői olthatatlan gyűlöletet ültettek a zsidók iránt – ráeszmél, hogy ő maga is zsidó, örvénylő mélység szélén érzi magát, amelyből nincs más kiút, mint a golyó. Megöli magában Izraelt.

Short English content:The basic idea of the play is the opposite of​​the anti-Semitic and the clerical andl iberal ideology. The clerical leader the agile and young count Kristóf Byran Wendt, while the other group follows the wealthy banker Hermann Feldheim. The political struggle between the two leaders - young lord’s beloved mother protects in vain from the struggle his son – is so hard that the head of anti-Semitic movement agitated by Count Kristóf Byran Wendti nsults his opponent, bankerHermannFeldheim, who is Jewish.The old Countess, at any price wants to prevent the duel, and as his son is relentless, her old friend count Pascal invites Feldheim banker. The boy returned home unexpectedly and finds them together, suspicious, and begins to interrogate her mother, who then reveals the secret of his origin. Kristof’s father the old count lived a dissolute life, and his wife barely tolerated. Only the Feldheim banker was fine with her. A love developed slowly from their mutual sympathy, and Kristof is the fruit of this love. When the young count – who was educated to unquenchable hatred towards the Jews - realizes that he himself is Jewish, feel vertiginous dept hat the edge of which there is no other way out than the bullet. He kills Izrael in him.

 

Érdekességek

A film 1918 őszén elkészült, de csak 1919 végén került a moziba. Később nem forgalmazták, mert a cenzúra 1920-ban betiltotta.

Galéria

Vélemények

„Lenyűgöző modern sorstragédia. Egy gróf az antiszemita mozgalom élén agitál s eközben inzultálja egyik klubtársát, aki zsidó s akiről nem is sejti, hogy atyját üldözi benne. Mikor a valóságra eszmél, örvénylő mélység szélén érzi magát, amelyből nincs más kiút, mint a golyó. Megöli magában Izraelt. Szenzációs sikere volt Bernstein e hatalmas drámájának Párisban, Budapesten egyformán. Az elfogult felfogás érvei porrá omlanak Bernstein zseniális beállításában. E film az Astra „REMEK"sorozatának egyik ragyogó darabja lesz.” (Mozihét, 1918/37)