HŐSEINK DIADALÚTJA GALÍCIÁBAN

Alkotók

Illés Jenő rendező
Fröhlich János rendező

Technikai stáb

Illés Jenő operatőr
Fröhlich János operatőr

Produkciós stáb

Fröhlich János producer
Fodor Aladár producer

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport Filmgyár gyártó cég
Hegedüs H. Sándor Filmvállalata forgalmazó cég
1914. július 12. (Tivoli) bemutató

Külső forgatási helyszínek

Az 1915 tavaszán zajló galíciai hadművelet helyszínei:

 • Gorlice
 • Chirov
 • Sambor
 • Turka
 • Stryn
 • Przemysl
 • Lemberg
 • Kamionka
 • Rava-Ruska

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, hossza a korabeli források szerint: 1600 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozihét, 1915/23
 • Pesti Hírlap, 1915. július 11.
 • Az Est, 1915. júl. 14.

Tartalom

1915 tavaszán, a galíciai hadszíntéren készült harctéri felvételek.

Galéria

Vélemények

(Hőseink diadalútja Galíciában.) A Tivoli-fény játékház hétfőn egy jelentőségében, méreteiben egyaránt nagyszabású filmet mutat be; bemutatja Frölich Jánosnak és Illés Jenőnek nagy filmriportját az orosz frontról Gorlicétől, Grodeken, Chirovon, Samboron, Turkán, Stryn, Przemysl, Lembergen, Kamionkán át Ravaruskáig. A film 1200 méter és három részre oszlik. A filmnek nem mindennapi szankciója van; Szurmay altábornagy, az uzsoki hős meg Pál Alfréd országgyűlési képviselő, kormánybiztos, hitelesen igazolják, hogy a riport a tűzvonalban készült 600 méternyire az orosz állásoktól. Számba véve a film hitelességét — ami a kasírozott harctéri filmekkel szemben nagyon is szükséges — azután terjedelmét, készítési körülményeit, elmondhatjuk, hogy a mozi a háború tizedik hónapjában kezdi végre kiszolgálni a közönséget oly mértékben, ahogy azt a közönség eleitől fogva joggal várta. Frölich János, a volt kitűnő újságriporter, karöltve Illés Jenővel, a Berlinből haza hódított filmrendezővel, olyasvalamit produkált, ami joggal számít a közönség legnagyobb fokú érdeklődésére. (Pesti Hírlap, 1915. július 11.)

— Harctéri felvétel Galíciáról. Fröhlich János és Fodor Aladár Kino-Riportjának sikerét jelenti az a nagyszabású harctéri mozgófényfelvétel, amely tegnap este óta a Tivoli és más mozgóban látható. Mig Fodor Aladár az olasz harctéren készít felvételeket, Fröhlich János Illés Jánossal, a Berlinből hazahozott filmrendezővel a hadseregfőparancsnokság rendeletére mozgóképet csinált Gorlicétől Samboron, Stryjen, Chyrovon, Grodeken, Prsemyslen, Lembergen, Kamionkán át Ravaruskáig. A kép címe: Hős csapataink diadatutja Galiciában. Egyik része az oroszoktól 600 méternyire készült a lövészárokban. (Az Est, 1915. júl. 14.)