HÉTSZÁZ ÉVES SZERELEM

700 éves szerelem (címváltozat), The Seven Hundred Years Old Love (angol), Die lebende Mumie /Die Geschichte einer 700 jährigen Liebe (osztrák és német)

Alkotók

Garas Márton rendező
ifj. Radó Antal forgatókönyvíró

Szereplők

Sybill Smolowa  Lord Charles felesége / lady Elisabeth
Vándory Gusztáv  
Lukács Pál  
Dénes Oszkár  
Z. Molnár László  
Hugo Döblin  
Tarnay Ernő   

Technikai stáb

Eiben István operatőr

Produkciós stáb

Barna Károly producer
Engel Fülöp producer

Gyártási és bemutatási adatok

Corvin Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég 
Corvin Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1921. december 16. (Corso, Mozgókép-Otthon) bemutató 
1922. március 23. (Bécs), 1900 méter bemutató
218/1921, - 16 éven felülieknek; 1947 méter cenzúra 
409/1927, – 16 éven felülieknek, 1314 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 6 felvonásos, eredeti hossza: a 218/1921 számú O.M.B. határozat szerint: 1947 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Magyar Film, 1921/7, 17
 • Színházi Élet, 1921/45
 • Képes Mozivilág, 1921/5
 • Mozihét, 1921/50, 52
 • Belügyi Közlöny, 1921/52. 2313. p., 1927/40. 1058. p.(Itt Kétszázéves szerelem címen említik.)
 • Mozi és Film, 1927/37ű
 • Film-Ujság, 1921/36, 37, 43
 • Pesti Napló, 1921. december 15.
 • Pesti Hírlap, 1921. december 18.
 • Paimann’s Filmlisten, 1922/312
 • Filmművészeti Évkönyv, 1922. (Szerk: Lajta Andor) 70. p.
 • Vándory Gusztáv: Visszaemlékezések. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 13. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 58. p.;
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  359. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 172. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 265. p.

Tartalom

Dr. Lanhydrock megismerteti lord Charles-szal találmányát: az életelixírt, amely képes visszaadni az életet. Lord Charles és felesége ősei régi várában él, de súlyos anyagi zavarokkal küzd. Meglátogatja őket az öreg Ashby, a család régi barátja, és örömmel újságolja, hogy megtalálta a család krónikáját, s rájött, hogy a várfalak mélyén valahol nagy kincseknek kell rejtőzniük. Felolvassa a krónikát, amely elmeséli Artúr és Richárd lovagok halálos vetélkedését a szépséges lady Elisabethért. Míg Artúr lovag a hitetlenek ellen küzdött, addig Richárd, a bátyja felhasználta távollétét, kinyújtotta kezét az asszony után. Artúr lovag balsejtelmektől hajtva hazatért, és épp abban a percben érkezett meg, mikor Richárd betört az asszony hálószobájába. A két férfi megküzdött egymással. A harcban Artúr lovag elesett, s a várat, a kincseket és az asszonyt Richárd vette birtokába. A lordnak eszébe ötlik dr. Lanhydrock. Elhatározzák, hogy elhívják, és a segítségével feltámasztják Richárd lovagot, hogy megtudják tőle a kincs rejtekhelyét. Az elixír hatékony, a hatalmas termetű Richárd életre kel.  A hétszáz éves álomból feltámadt férfi a ház asszonyában egykori szerelmére ismer. Ostromolni kezdi az asszonyt, aki egyre jobban fél tőle. A lord minden eszközzel szeretné kicsalni Richárdból a kincsek titkát. Egyetlen eszköze az asszony, aki színleg megígéri Richárdnak, hogy az övé lesz, ha megmutatja neki a kincsek rejtekhelyét. A lord követi őket a földalatti folyosókon. Egy sötét üregben megtalálják a kincseket rejtő vasládát. Az asszony mostmár menekülni szeretne, de Richárd vadul magához öleli. A lord rárohan, s vad élet-halál harc támad közöttük. Tépett hajjal menekül az asszony, utána végső erejét összeszedve rohan Richárd, őt pedig véresen, megtépve követi a lord. Richárd utoléri és magához öleli az asszonyt, s ebben a percben megszűnik az elixír hatása, a hatalmas férfi visszazuhan a halál állapotába.

Érdekességek

 • Dénes Oszkár visszaemlékezésében olvashatjuk: "...sok filmen játszottam már eddig, de a trükköket sohasem hamisítottam meg. Mindent úgy játszottam meg, ahogy azt a publikum látta később a moziban... A hétszázéves szerelemben Lukács Pállal úgy összeverekedtünk, hogy az operatőrök a jelenet végén alig tudtak szétválasztani bennünket." (Színházi Élet, 1926/22.)
 • "A Corvin filmgyár ez évben a „Hétszázéves szerelem" nagy sikerére való tekintettel elhatározta, hogy számos szám-filmet készit.
  így filmre veszi fel Balzac „Harmincéves asszonyát, Szomaházy Istvántól „Az ezeréves férfi"-t, a hires Zerkovitz-operettet a „28-as"-t
  és „Tot: 1:606". (Mozihét, 1921/52)

 

Galéria

Vélemények

"A Corvin filmgyár legújabb produkciójának, a Hétszázéves szerelem cimü fantasztikus történetnek december 16-iki megjelenése valósággal korszakalkotó lesz a magyar filmipar életében. E szenzációs filmremek nemcsak hogy kiállja a versenyt a legjobb külföldi produktumokkal, hanem káprázatos rendezésével, szereplőinek magas művészetével még soksok tekintetben túlszárnyalja azokat. A főszerepeket az elegáns Lukacs Pál, a kedves Z. Molnár, a gyönyörű Smolova Sybill és Dénes Oszkár játsszák és egyszerre két premier mozi
mutatja be : a Mozgókép Otthon és Corso." (Mozihét, 1921/50)

„A Mozgókép-Otthon premierje technikai okokból kivételesen egy nappal előbbre, vagyis már a mai napra esik. Bemutatóra kerül a Corvin-filmgyár nagyszabású mesterműve, a „Hétszázéves szerelem" regény 6 felvonásban. A kitűnő és érdekfeszítő scenáriumot ifj. dr. Radó Antal irta és Garas Márton rendezte nagy invencióval és szakavatott kézzel. Ezeknek a jeles művészi vezetőerőknek segítségével és kitűnő színművészeink közreműködésével a Corvin-filmgyár határt nem ismerő áldozatkészsége oly nagyarányú filmet produkált, amelyet büszkén vallhatunk a magyar filmművészet termékének. Nincs a kontinensnek filmgyára, amely különb munkát tudna produkálni, mint a" „Hétszázéves szerelem". Magas művészi színvonala mellett, hallatlanul pazar és korhű a kiállítása, igazi művészi élvezetet nyújt; tartalma pedig mindvégig leköti a nézőt.” (Pesti Napló, 1921. december 15.)

"Ez a film műfajóra nézve fantasztikus regény és valóban a fantasztikumnak olyan eleven, lebilincselően érdekfeszítő színeit vonultatja föl, ami a legrutinosabb mozibajárót is meglepi."Mozihér, 1921