HALÁLOS CSÖND

Halálos csend (címváltozat), Meg nem értve (munkacím), Dead Silence (angol címfordítás), Totenstille (német)

Alkotók

Balogh Béla rendező
Kazaliczky Antal író (színdarab)
Balogh Béla forgatókönyvíró

Szereplők

Mattyasovszky Ilona Klára
Törzs Jenő Gyalán György
Erdélyi Géza Radányi
Boyda Juci  

Produkciós stáb

Oláh-Gyárfás Mihály producer
Oláh Dezső producer
Balogh Béláné Kornai Margit gyártásvezető

Gyártási és bemutatási adatok

Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Rt.  gyártó cég 
Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Rt.  forgalmazó cég
1918. október 2. (Mozgókép-Otthon) sajtóbemutató
1919. november 10. (Corso) bemutató
130/1920 cenzúra határozat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, hossza a 130/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 1090 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn.

Bibliográfia

  • Képes Mozivilág, 1919/21
  • Mozgófénykép Híradó, 1918/37, 39, 1919/20
  • Mozihét, 1918/37, 41
  • Mozi-Világ, 1918/38, 39;
  • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve.1919. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 175. p.
  • Belügyi Közlöny, 1920. 1375. p.
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 89. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  355. p.
  • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Gyalán György, a szorgalmas kishivatalnok szerelmes Klárába, a dúsgazdag földbirtokos lányába, aki a szülei akarata ellenére hozzámegy. Néhány év múlva az asszony fürdőre utazik, s ezalatt két szörnyű csapás is éri: az apja vadászaton szerencsétlenül jár, és meghal, férjét pedig egy váratlan rovancsolás sikkasztáson éri, és letartóztatják. Klára a csapásoktól megtörve férje íróasztalára borul, ott félig elégetve egy levelet talál, melyen ez a néhány szó olvasható: „… küldjél pénzt…” Klára abban a hitben, hogy férje nőkre költötte a sikkasztott pénzt, megvetéssel fordul el tőle. Nem látogatja meg a börtönben, sőt elválik tőle, s hozzámegy egy Radányi nevű fiatalemberhez. Gyalán szabadulása után felkeresi volt feleségét, hogy elvegye tőle a kislányát. – Nem vagy méltó arra, – vágja szemébe – hogy ez az ártatlan teremtés veled legyen! Az asszony a vád hallatára nem türtőzteti magát, s most ő hánytorgatja fel férje vélt bűneit. De Gyalán, aki eddig mélyen hallgatott, most mindent elmond. Elbeszéléséből kiderül, a pénzt azért vette ki a bank pénztárából, hogy Klára apját súlyos pénzzavarából kimentse. A szüret jövedelméből akarta a szerencsétlen ember visszafizetni a pénzt, de a vadászat során, balesetnek álcázott öngyilkosságot követett el, mielőtt tartozását rendezte volna. Gyalán eddig azért hallgatott, hogy sajátja mellett apósa nevét ne kelljen meghurcolnia. A rettenetes leleplezés szörnyű hatással van Klárára, de a történteken akkor már nem lehet változtatni, s az asszony szívében ott honol a halálos csönd.

Érdekességek

  • A filmet egy darabig Meg nem értve címen hirdették, s a főszerepet eredetileg Szentgyörgyi Mártának szánták.

Halálos csönd / Meg nem értve

Galéria

Vélemények

"Kazaliczky Antal hangulatos műve ennek a filmnek a szövegkönyve. A darab hőse egy férj, aki titokban, csakhogy felesége jómódját, kényelmét biztosithassa, idegen vagyonhoz nyúl s emiatt börtönbe kerül. Az asszony elpártol bűnrevetemedett urától, ez pedig csöndben szenvedi el hallatlan mártiriumát. Csak nagykésőn derül ki azután a férfi ártatlansága, önfeláldozó, nemes cselekedete. De már késő. Az asszony, aki egykor meghallgatás, érdeklődés nélkül ítélkezett férje fölött, most már nem képes jóvátenni nagy hibáját és a szomorú, fájdalmas lemondás jut osztályrészéül. Törzs Jenő alakítja a férfi főszerepét, meleg közvetlenséggel, az a különös-érdekes egyéni kifejező játékstílusában. A többiek: Mattyasovszky Ilona, Bojda Juci és dr. Erdélyi Géza mind kiválóak." (Mozihét, 1918/39)