GYÖNGYIKE HERCEGNŐ

Alkotók

Korcsmáros Nándor rendező
Korcsmáros Nándor  forgatókönyvíró
Chorin Géza zeneszerző
Marthon Géza zeneszerző

Szereplők

Komlós Ilka Gyöngyike hercegnő (filmen és színpadon)
Balázs Gizi Szeredy Jolán (filmrészben)
Majthényi László Hommonnay Vilmos herceg (filmen és színpadon)
Ihász Lajos Tölgy István, festő (filmen és színpadon)
Virágh Ferenc Józsi, pincér (filmen és színpadon)
Lugosy Jenő Kelemen, magándetektív (filmen és színpadon)

Produkciós stáb

Fodor Aladár producer
Fröhlich János producer

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport Filmgyár gyártó cég
1915. március 21. (Apolló) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

4 némafilm és 4 színpadi részből álló moziszkeccs. A filmrész hossza a korabeli források szerint kb. 1000 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Az Est, 1915. május 21. június 1.
  • Pesti Hírlap, 1915.május 19., 21., 22. június 1.
  • Apolló műsor 1915.
  • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 142. p.

Tartalom

A film tartalmára vonatkozó információt nem találtunk.

Galéria

Vélemények

„(Gyöngyike hercegnő.) Az Apolló-színház igazgatósága május 21-én, pénteken, e címen új kinemaszkecss-vígjátékot hoz színre, a mely, színpadi kvalitásait, rendkívül érdekes cselekményét és a színészek játékát tekintve, nagysikerű színpadi eseményt ígér. A kinemaszkeccset Korcsmáros Nándor, a jeles színpadi író, és novellista írta, akinek az Apollóban „Házasodik az uram" címü szkeccse nagy sikerrel került színre s ezzel a munkájával csak fokozni fogja sikereit. A szkeccs női főszerepét Komlós Ilka, a Vígszínház volt talentumos tagja játssza, akinek előreláthatólag nagy sikere lesz a színpadi és filmrészekben egyaránt. Mellette a filmen Balázs Gizi játszik érdekes és nagy szerepet. A férfi szereplők közül Majthényi László a herceg szerepében, Ihász Lajos egy festő, Virágh Ferenc egy pincér és Lugosy Jenő egy detektív szerepében találnak pompás alkalmat tehetségük érvényesítésére. Külön kell megemlékeznünk a filmfelvételekről, amelyek szkeccsben szokatlan terjedelemben, igen érdekes anyagot tartalmaznak a legsikerültebb kidolgozásban. A zeneszámokat Chorín Géza és Marthon Géza zeneszerzők írják és ez is hozzájárul az előrelátható nagy sikerhez. Mindenképpen elsőrangú előadásra van tehát kilátása a közönségnek, mely Korcsmáros legújabb szkeccsében valósággal „kőszínházi" szórakozást talál atekintetben is, hogy eljátszása másfélórát vesz igénybe.” (Pesti Hírlap, 1915. május 19.)

„Korcsmáros szkeccse, a Gyöngyike hercegnő, ugyanis meséjében, elgondolásában, dialógusában teljesen vígjátéki. E szkeccs eszközeinek finomsága dolgában toronymagasságban áll első szkeccsének, a Házasodik az uram-nak, mely viszont bohózati eszközökkel aratott nagy és tartós sikert ugyancsak az Apolló-színház színpadán. Még egy dologban áll felette ennek a Gyöngyike hercegnő: — a filmrészek dolgában; sőt egyáltalában minden eddigi szkeccs-filmet felülmúl, amennyiben olyan nagylélegzetű, mint amilyen az önálló, nagyszabású filmek szoktak lenni: — ezer méter! És a rendezése is Korcsmárost dicséri. A címszerepben Komlós Ilka irányítja maga felé a közfigyelmet úgy játékával, mint öltözködésének eleganciájával. Igen hatásosan érvényesül — csak a filmen — Balázs Gizi is. A herceget Majthényi László, ez a kiváló tehetségű színész, adta pompásan. Igen jóízű Virágh Ferenc egy pincér szerepében és jól játszott Lugosi Jenő is és Ihász Lajos is. Egy rithmikus, dallamos tánc-kettősnek Marthon Géza a szerzője. Az Apolló közönsége az egész estét betöltő szkeccset a mai premieren nagy érdeklődéssel nézte végig; élvezte a színpadi részek elmés vígjátéki tónusát és gyönyörködött a filmrészekben, amire a Kino-riport igazán büszke lehet. Bizonyos is, hogy ha — amint hírlik — a Gyöngyike hercegnő teljesen film-formában külföldre kerül, a magyar filmtechnika jóhíre csak öregbülni fog.” (Pesti Hírlap, 1915. május 22.)