GOLDSTEIN SZÁMI A HÁZASSÁGKÖZVETÍTŐ

Alkotók

Horváth Kálmán ötlet
Gyöngyi Izsó forgatókönyv
Kövessy Albert író (Az új honpolgár / Goldstein Számi c. 1894-es darabja)
Huber Miksa zene

Szereplők

Gyöngyi Izsó Goldstein Számi (filmen és színpadon)
Kállai Friderika Toncsi, a felesége (filmen és színpadon)
Kiss Mariska Goldstein Jolán, a leánya (filmen és színpadon)
Sándor József Bagyotai Kálmán, gazdálkodó (filmen és színpadon)
Horváth Kálmán Fekete, gazdag kereskedő (filmen)
Deésy Alfréd Hosszú, vőlegényjelölt (filmen)
Krémer Jenő  Sánta, vőlegényjelölt (filmen)
H. Bárdos Mariska P.L.83. jelzésű nő (filmen)
Szőke Sándor  szépfiú (filnen) 
Vákár Vilmos kifutófiú (filmen) 
és még negyven személy  (filmen)

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport Filmgyár  filmrész technikai kivitelezése 
1914. vidéki városokban bemutató

Külső forgatási helyszínek

 • Városliget
 • Anonymus szobor
 • Gundel
 • Állatkert

Filmtechnikai specifikáció

2 némafilm és 2 színpadi részből álló filmszkeccs, a filmrész hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1914/19
 • Színházi Élet, 1914/25
 • Ellenzék (Kolozsvár), 1914/102
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 143. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 242. p.

 

Tartalom

Az első rész a filmen játszódik. Goldstein Számi cselédelhelyező irodájában vagyunk. Bagyotay Kálmán, aki szobalányát, szakácsnéját, ispánját, kocsisát mind a Goldstein-féle intézetből szerezte, elhatározta, hogy ennek a megbízható embernek a közvetítésével keres magának feleséget. Goldstein Számi tényleg foglalkozik házasságközvetítéssel is, csakhogy ily nemű üzleteit Horváth Kálmán u. 118. számú lakásában bonyolítja le. Bagyotay elmegy tehát a lakásba.
Második színpadi rész. Goldstein Számi a világon mindenkinek tudott jó cselédeket szerezni, mi sem természetesebb annál, hogy saját otthonát valósággal megmérgezték a cselédmizériák. Jelen pillanatban nincs szobalánya és Jolán, a lánya takarít tökéletes szobalány-jelmezben. Bagyotay jön, és feleséget kér.
– Soha életemben nem csaptam be senkit, mondja Goldstein Számi, de most az egyszer túl lelkiismeretes leszek. – és jobbnál jobb partikat ajánl Bagyotaynak.
Ő azonban Jolánt szeretné feleségül. De Goldstein Számi keresztény embernek nem akarja lányát oda adni. (Hősünknek eme zord elhatározása már csak azért is meglepő, mert ő annak idején keresztény lányt vett feleségül.)
A harmadik rész a filmen játszódik, Goldstein Számi nem tartozik a rideg üzleti alapon álló házasságközvetítők közé, ő ideális alapon házasságközvetítő. A ligetben, az állatkertben, a majomketrecek előtt, Anonymus előtt találkákat rendez a kiszemelt férfiakkal és nőkkel. A lányát, Jolánt egy Fekete nevű úrral akarja összeházasítani. Bemennek a Gundelhez. Az ügyetlen Fekete a levessel nyakon önti a lányt, aki rémülten menekül kifelé. Előzőleg Goldstein Számi Bagyotaynak egy albumból kikereste a "P. L. 83"-jelzésü nőt, és az Anonymus szobrot jelölte meg számukra, mint találkahelyet. Jolán értesül erről, és a szoborhoz szalad Fekete után. Kellő bonyodalmak után Fekete beleszeret a "P. L. 83"-ba, Jolán és Bagyotay pedig szintén megértik egymást.
A negyedik (színpadi) rész otthon játszódik le. Bagyotay kijelenti Goldstein Száminak, hogy ő a "G. J. 1."-jelzésű szót, vagyis Goldstein Jolánt, az egyetlent választotta. Mulatságos bonyodalmak után az apa beleegyezik e frigybe és a házasságközvetitő-dijat az egyik zsebéből át teszi — a másik zsebébe.” (Színházi Élet, 1914/25)

Érdekességek

 • Kövessy Albert bohózata, az Új honpolgár (Goldstein Számi), a szkeccs készülésekor is műsoron volt a Budapesti Színházban. 1915. április 4-én már a 150. előadást tartották.„A Budapesti színház. Nagy érdeklődés mutatkozik már a helyárak rendkívül olcsósága miatt is a Budapesti színház négy húsvét ünnepnapi előadása iránt. Vasárnap délután félnégy órakor A betyár kendője, énekes népszínmű, este félnyolc órakor 150-edszer Az új honpolgár (Goldstein Számi) Kövessy Albert mulatságos életképe kerül színre. Hétfőn délután ismét Az új honpolgár (Goldstein Számi), este félnyolc órakor A falu rossza van műsoron.” (Pesti Hírlap, 1915. április 4.)

A Budapesti Színház hirdetése Budapesti Hírlap 1915. április 4.A Budapesti Színház hirdetése Pesti Hírlap 1915. április 4.

 • Kövessy Albert eredeti darabjából 1924-ben 3 film és 3 színpadi részből álló moziszkeccs változat készült, melyben Goldstein Számi szerepét Faludi Kálmán játszotta. Ennek a szkeccsváltozatnak a plakátja fennmaradt az OSZK plakáttárában.

Kövessy Albert Goldstein Számi című sikerdarabjából készült moziszkeccs palakátja (OSZK)

Galéria

Vélemények

„Goldstein Számi a házasságközvetítő. (Egy nagy sikerű moziszkeccs). Vannak színpadi alakok, akik elevenebben élnek mint a húsból, vérből való emberek. Ilyen a Goldstein Számi is. Egy kitűnő színész, Gyöngyi Izsó, ebbe az alakításába bele fektette minden tehetségét, ötletét, jó kedvét csoda-e ha a Goldstein Számi, ma évek multán is jó ismerősünk? Bennünket egy cseppet sem lepnek meg azok a levelek melyeket most az ország minden részéből kapunk. Nagyvárad, Kolozsvár, Debrecen, Miskolc, Kassa, Sátoralja-Újhely, Ungvár, Rimaszombat, Kiskunhalas, Félegyháza és Hatvan egymásután jelentkeztek, egy némely helyről egyszerre több kedves olvasónk tett figyelmessé minket arra, hogy a Goldstein Számi feltámadt és nagyobb sikereket arat, mint valaha. Valóban, Goldstein Számi, bár valláserkölcsi alapon maga nem hisz a feltámadásban, mégis feltámadt és hála érte Gyöngyi Izsónak, a szegény szomorú magyaroknak néhány vidám órát szerzett szerte az országban. Az új Goldstein Számi-darab: kinemaszkeccs, szerzője pedig Gyöngyi Izsó. Zenéjét Huber Miksa szerezte. Színpadi szereplői: Gyöngyi Izsó, Kállai Friderika, Kiss Mariska és Sándor József. Film szereplők: Horváth Kálmán, Deésy Alfréd, Krémer Jenő, H. Bárdos Mariska, Szőke Sándor, Vákár Vilmos és még negyven személy. … A mulatságos film előkészítése, rendezése és sikerre juttatása körül nagy érdeme van Horváth Kálmánnak. Ő volt az, aki felvetette az eszmét, hogy Gyöngyi Izsó, Goldstein Számi alakítását moziszkeccsben kellene felújítani és hogy meg kellene írni Goldstein Számi életének folytatását…. Ez a mozidarab, az eredeti Goldstein Számi-darab folytatása és dalai, jelenetei, ötletei vetélkednek az első darabéival.” (Színházi Élet, 1914/25)

"Mozi-szkeccs a Színház Mozgóban. Gyöngyi Izsó mint Goldstein Számi. Vannak színpadi alakok, kik elevenebben élnek, mint a húsból, vérből való emberek. Ilyen a Goldstein Számi is. Egy kitűnő színész, Gyöngyi Izsó ebbe az alakításba belefektette minden tehetségét, ötletét, jókedvét, csoda-e, ha Goldstein Számi ma, évek múltán is jó ismerősünk. Hála érte Gyöngyi Izsónak, ki nekünk néhány vidám órát szerez ezzel. A mulatságos film előkészítése, rendezése és sikerre juttatása körül nagy érdeme van Horváth Kálmánnak, a nagykárolyi közönség dédelgetett kedvencének. Horváth Kálmán mint művész is lényegesen hozzájárult a sikerhez, mert a filmen jelentős szerepet játszik. Magyarországon kevés ember van, ki nem örül ennek a kedves bohókás uj szkeccs-nek, mely szerdán 29-én és csütörtökön 30 án lesz a Szinház-Mözgóban. (Nagykároly és vidéke, 1914. július 22.)